Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 4.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 30.decembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 4.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1361
TA-3532 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1360
TA-3533 
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1359
TA-3534 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1358
TA-3535 
Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1357
TA-3538 
Likumprojekts "Grozījums Filmu likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1356
TA-3539 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1453
TA-3589 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-106
TA-1152 
(atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  Valsts kanceleja  V.Dombrovskis  R.Osvalde Z.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-840
TA-2886 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-923
TA-2686 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa I.Artemjeva   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3578  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3646  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.284 "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka S.Ozola N.Regža   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1144
TA-3244 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-791
TA-2733 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  R.Bluķis J.Vonds K.Mackeviča  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3431  Par Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" izpildi   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-3574  Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi 2011.gada Pasaules čempionāta basketbolā U-19 jauniešiem norises sagatavošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs E.Šneps  Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  TA-3311  Rīkojuma projekts "Par valsts kapitāla daļu turētāju valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  Dž.Innusa L.Priedīte-Kanceviča  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3632  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1270
TA-3358 
Noteikumu projekts "Noteikumi par laulības šķiršanas apliecības paraugu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-993
TA-3038 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1186
TA-3136 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās un prasības šādu platību ierīkošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3595  Rīkojuma projekts "Par Dz.Meikšāni"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde Dz.Meikšane  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3549  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3640  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par A.Luhses atbrīvošanu no Valsts darba inspekcijas direktora amata"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  R.Beinarovičs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-668
TA-1914 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3613  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Celmiņa A.Zīverts  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-3639  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  J.Dūklavs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-834
TA-2907 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Reiziņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-3456  (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.1 punkta piemērošanas praksi"   Valsts kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1061
TA-3024 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības stāvokli Kultūras ministrijas padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte  J.Komisars  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1060
TA-2579 
Informatīvais ziņojums "Par finanšu resursu izlietojumu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku pasākumu organizēšanai"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3644  Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par 2011.gada tautas skaitīšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Misāns M.Behmane  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-3624  Par garantiju un aizdevumu sniegšanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  T.Tverijons J.Pūce E.Valantis G.Silovs A.Antonovs D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2784  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta   Finanšu ministrija       
5.2.  TA-2773  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta   Finanšu ministrija       
5.3.  TA-2772  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta   Finanšu ministrija       
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3649  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.308 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka S.Ozola N.Regža   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1083
TA-3648 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs (VARAM)  V.Bisters V.Gomančenko  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1082
TA-3651 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs (VARAM)  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1164
TA-3196 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem""  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3655  Noteikumu projekts "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3654  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumos Nr.81 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-20  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka T.Jacuka  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3638  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) ar ko groza Regulu (EK) Nr.1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3523  Koncepcijas projekts par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteikto elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanu   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands A.Žīgurs U.Bariss D.Eglīte I.Zariņš  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3278  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides plānu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Fišers R.Paņko M.Krūtainis I.Jansons E.Miezīte J.Brazovskis J.Placis A.Dravniece A.Zitcere L.Kļaviņa   Izskatīts MK un atlikts 
8.3.  TA-3650  Rīkojuma projekts "Par akciju pirkšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols J.Biķis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu