Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 11.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 7.janvārī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 11.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1393
TA-1 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1391
TA-2 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1390
TA-3662 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1389
TA-3658 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1392
TA-3659 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1443
TA-3647 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1490
TA-26 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1040
TA-2716 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3000  Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  D.Vēbers  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1045
TA-3327 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1044
TA-3329 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-600
TA-3218 
Noteikumu projekts "Ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzīšanas un anulēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1148
TA-3252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  A.Dementjevs   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3656  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3657  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1388
TA-3661 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1240
TA-3606 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Baklāne-Ansberga   Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1239
TA-3611 
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Baklāne-Ansberga   Izskatīts MK sēdē 
2.12.  SAN-2701
 
(atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) "Par Pasākumu plāna projektu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam" izpildi  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1329
TA-3571 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes un atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-3588  Noteikumu projekts "Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1267
TA-3579 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem"   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-17  Rīkojuma projekts "Par U.Rusmani"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  U.Rusmanis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-16  Rīkojuma projekts "Par B.Pētersones pārcelšanu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  B.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3636  Rīkojuma projekts "Par A.Velšu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Velšs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3574  Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi 2011.gada Pasaules čempionāta basketbolā U-19 jauniešiem norises sagatavošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne E.Severs E.Šneps  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3563  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija       
3.6.  VSS-963
TA-3001 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2011.gadam"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina D.Abrickis V.Kokorišs  Izskatīts MK sēdē 
3.7.    Par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās    J.Bārzdiņš     
IV. Informācija
4.1.  TA-3637  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pirmo nacionālo ziņojumu par vispārējo cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Reine I.Freimane-Deksne A.Vilde  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3067  Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošajām procedūrām saistībā ar stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Kalniņa   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1347
TA-3645 
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 56.pasākuma izpildi"   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka A.Rekstiņš  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2784  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Finanšu ministrija       
5.2.  TA-2773  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Finanšu ministrija       
5.3.  TA-2772  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Finanšu ministrija       
5.4.  TA-3472  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-28  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-46  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai"   Zemkopības ministrija  U.Augulis  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-47  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.313 "Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1291
TA-48 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-55  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.650 "Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības sniegt drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs O.Karčevskis U.Sakne  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-59  Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem piesardzības pasākumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai ar Āfrikas cūku mēri"   Zemkopības ministrija  U.Augulis  M.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-41  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-517
TA-58 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-62  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada 13.-14.janvāra Eiropas Savienības Eiropas lietu ministru un valsts sekretāru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Juhansone K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-71  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2011.gada 17-18.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos" projekts   Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-33  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido programmu integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  B.Buse  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-69  Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzbrukumiem informācijas sistēmām, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Gratkovska A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-3488  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420826510   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-4  Informatīvais ziņojums "Par salīdzinošo informāciju par ārvalstu amatpersonu atalgojumu, kuras veic valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonām līdzīgus pienākumus"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Gorodcovs I.Dambe   
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
10.1.  2011-5-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bazjaks pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  I.Reine   
10.2.  2011-6-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Marina pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  I.Reine   
10.3.  TA-3629  Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961.gada Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām grozīšanu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Akmentiņa   
10.4.  SAN-3526
 
Dienesta vajadzībām  Drošības policija  V.Dombrovskis     
10.5.  TA-3278  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides plānu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Fišers R.Paņko M.Krūtainis I.Jansons E.Miezīte J.Brazovskis J.Placis A.Dravniece A.Zitcere L.Kļaviņa    
10.6.  TA-3572  Par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce J.Pone I.Zalpētere V.Loginovs S.Jumīte K.Lore K.Āboliņš J.Brazovskis J.Placis A.Dravniece J.Adamovičs C.Gwilliam P.Chudzik M.French    
Skatīt protokolu