Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 18.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 14.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 18.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1466
TA-14 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1334
TA-23 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-930
TA-74 
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-52  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2011.gadā"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  J.Vikmane  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1166
TA-3548 
Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Ārlietu ministrija       
2.4.  VSS-1213
TA-57 
Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta   Finanšu ministrija       
2.5.  VSS-1175
TA-3209 
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1029
TA-3303 
Noteikumu projekts "Krīzes vadības padomes nolikums"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1011
TA-3101 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2009.–2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  D.Sīmansone  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-32  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatoru apakšstacija TP-4809", Upeslejās, Stopiņu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-287
TA-75 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1100
TA-3531 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanu"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-68  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-85  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1160
TA-3392 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1205
TA-3618 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama pārtikā lietojamo aromatizētāju atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1188
TA-3612 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1414
TA-83 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1347
TA-3645 
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. - 2013.gadam 56.pasākuma izpildi"   Finanšu ministrija  A.Kampars  D.Robežniece S.Āmare-Pilka A.Rektiņš N.Riekstiņš  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-107  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Valsts kanceleja       
4.2.  VSS-753
TA-2357 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  I.Odiņa-Laizāne   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2784  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
4.4.  TA-2773  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
4.5.  TA-2772  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
4.6.  TA-3472  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-91  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1639 "Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai""  Finanšu ministrija  A.Kampars  D.Robežniece S.Āmare-Pilka N.Regža  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-120  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-101  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem un Valsts kancelejas transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā valdības pasta sūtījumus""   Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-102  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks A.Dunskis   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1365
TA-95 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  Z.Lazda J.Golubevs   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-109  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-110  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"""   Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-123  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-124  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-112  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-114  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-122  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Ekonomikas ministrija       
5.13.  TA-133  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1366
TA-97 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-1263
TA-34 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīnijām"   Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1009
TA-3652 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Ieteikumu projekts "Vienotas apjoma un kvalitātes prasības valsts institūciju biroja telpām"  Finanšu ministrija  A.Kampars  M.Brencis G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-94  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars  R.Fišers L.Kļaviņa J.Pone   Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-150  Rīkojuma projekts "Par izsludinātās ārkārtējās situācijas daļēju atcelšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands Ā.Žīgurs A.Pinkulis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-147  Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.-21.janvāra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-149  Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.–21.janvāra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-98  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2010/0822" projekts  Finanšu ministrija  A.Kampars  M.Brencis S.Karpova  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-125  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas nākotni"   Finanšu ministrija  A.Kampars  D.Grūberte I.Kravale   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-100  Latvijas nacionālā pozīcija "Par teritoriālo kohēziju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-115  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Komisijas regulai, ar ko oficiālās kontroles ietvaros nosaka paraugu noņemšanas un analīžu metodes dzīvnieku barībai attiecībā uz tādu ģenētiski modificēto organismu klātbūtni, kuru atļaujas izdošanas procedūra ir uzsākta vai, kuru atļaujas termiņš ir beidzies"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-135  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 "Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) biroja izvietošana Latvijā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-141  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 24.janvāra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2945  Informatīvais ziņojums "Par starptautisko jūras spēku mācību "BALTOPS 2010" sauszemes vingrinājuma norisi"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  V.Būcēns  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3629  Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961.gada Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām grozīšanu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Akmentiņa J.Bekmanis  Izskatīts MK sēdē 
8.3.    Par drošības prasībām    V.Dombrovskis  J.Kažociņš   
Skatīt protokolu