Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks
Rīgā, 2011.gada 10.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 15.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-917
TA-320 
Likumprojekts "Grozījums Bibliotēku likumā"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-909
TA-321 
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-55
TA-330 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1283
TA-24 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša A.Jēkabsons  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1428
TA-213 
Noteikumu projekts "Muitas noteikumos atzītas preču izmantošanas – preču atpakaļizvešana – pieteikšanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Kampars  J.Krastiņa   
2.3.  VSS-1510
TA-258 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 8A, Tukumā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  I.Odiņa-Laizāne   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1422
TA-137 
Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu"  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1421
TA-138 
Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu"  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1423
TA-134 
Likumprojekts "Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu denonsēšanu"  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1492
TA-324 
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1502
TA-327 
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-323  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  A.Pabriks  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-296  Par Ministru kabineta 2009.gada 10.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 55.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts policijas Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2, nomas maksas un citu izdevumu segšanai"" izpildi   Iekšlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-297  Par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 29.§) "Par Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām" izpildi   Iekšlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
2.12.  VSS-1198
TA-3553 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1462
TA-173 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2011./2012.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1464
TA-60 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1481
TA-61 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1317
TA-126 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2011.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1320
TA-127 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.657 "Karjeras izaugsmes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1484
TA-289 
Likumprojekts "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Vjakse L.Vītola  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1343
TA-231 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1489
TA-224 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-953
TA-66 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Plāte   Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1468
TA-77 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.145 "Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1467
TA-49 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1475
TA-170 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1476
TA-171 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-1244
TA-306 
Noteikumu projekts "Rotaļlietu drošuma noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte B.Vītoliņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1146
TA-25 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs B.Neimane O.Karčevskis U.Sakne D.Znatnajs J.Luksa S.Semjonovs G.Bažbauers V.O.Blauss J.Kisiels O.Heniņš I.Rorbahs K.Ločmelis R.Lūsveris  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1111
TA-190 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Atjaunojamās enerģijas likums"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  S.Semjonovs G.Bažbauers V.O.Blauss J.Kisiels O.Heniņš I.Rorbahs K.Ločmelis R.Lūsveris  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-367  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands S.Semjonovs G.Bažbauers V.O.Blauss J.Kisiels O.Heniņš I.Rorbahs K.Ločmelis R.Lūsveris  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-804
TA-21 
Koncepcijas par publisko testamentu reģistra izveidi projekts   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-988
TA-3377 
(atbalstīts MKK) Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-3444
 
Par Ministru prezidenta 2010.gada ziņojumu par Latvijas nacionālo drošību  Satversmes aizsardzības birojs  V.Dombrovskis  J.Kažociņš A.Freimanis I.Indāns  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2578  Informatīvais ziņojums par Rīcības plāna "Par pārtikas produktu eksporta veicināšanu uz Krievijas Federāciju" īstenošanu  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars  I.Beināre A.Krūze  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-351  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 8.punkta izpildi (par sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību)  Labklājības ministrija  I.Jurševska  D.Jakaite  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-229  Atbildes projekts Saeimas komisijām  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  R.Vējonis  A.Grinbergs R.Bremšmits A.Kužnieks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-42
TA-345 
(jautājums tiks skatīts T sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi""   Finanšu ministrija  A.Kampars  I.Vanaga P.Brangulis   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-353  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos"   Finanšu ministrija  A.Kampars  R.Fišers A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-374  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  A.Kampars  P.Lībietis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-357  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
6.5.  VSS-701
TA-3002 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kapelānu dienestu"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-359  Protokollēmuma projekts "Par V.Lokenbaha kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amatam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  V.Lokenbahs  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-360  Protokollēmuma projekts "Par A.Aniņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Aniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-361  Protokollēmuma projekts "Par G.Zeltiņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Zeltiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-362  Protokollēmuma projekts "Par R.Irkļa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  R.Irklis  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-363  Protokollēmuma projekts "Par I.Ikstenas kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekles amatam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Ikstena  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-365  Rīkojuma projekts "Par D.Šulmani"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Šulmane   
6.12.  TA-366  Rīkojuma projekts "Par Dz.Striku"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dz.Striks  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-3440  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-393  Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  V.Stūris  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-375  Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  M.Šteinberga  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-382  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi Briselē, 2011.gada 22.februārī"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  E.Dumpe  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-387  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 21.februāra sanāksmē izskatāmo jautājumu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-388  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 21.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-379  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā. Paveiktais 2010.gadā"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Juhansone I.Celmiņa A.Kužnieks  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2011-357-ss (2010.),    Ģ.V.Kristovskis     
Skatīt protokolu