Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 7.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 7.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-188
TA-1332 
Rīkojuma projekts "Grozījums Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-319
TA-1266 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1201
TA-1119 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-357
TA-1187 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.224 "Kuģu tilpņu kalibrēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-304
TA-1118 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.212 "Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-302
TA-1130 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumu Nr.453 "Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-303
TA-1135 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.208 "Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-13
TA-906 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1491
TA-984 
Noteikumu projekts "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumentu atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-95
TA-963 
Noteikumu projekts "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-35
TA-933 
Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-261
TA-970 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-350
TA-1173 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas pilsētas 2.ģimnāzijai"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-175
TA-858 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-201
TA-859 
Likumprojekts "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1385
TA-661 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1441
TA-540 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1382
TA-658 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-174
TA-1011 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-160
TA-1012 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-200
TA-1111 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1176
TA-1165 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" darbības izbeigšanu"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-241
TA-1106 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.245 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-338
TA-1220 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-484
TA-1887 
(skatīts MKK) (2010.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  Ģ.Kadilis   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-256
TA-1161 
Informatīvais ziņojums "Finanšu uzskaites centralizācijas izvērtējums nozaru ministrijās un to padotības iestādēs, kā arī centrālajās valsts iestādēs"  Finanšu ministrija  A.Kampars  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1353  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta pārstāvju pilnvarošanu tiesā administratīvajā lietā Nr.A42521507"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1117  Atbildes projekts Tiesībsargam  Latvijas Republikas Tiesībsargs  A.Kampars  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-89
 
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 24.punkta izpildi (informācija par starptautiskā finansiālā atbalsta izlietojumu)   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars  J.Pone J.Jalovecka   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-873  Par nodokļu piemērošanu attiecībā uz ārzonu darījumiem un iespējām šo kārtību pastiprināt   Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1341  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""  Finanšu ministrija  A.Kampars  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-438
TA-1369 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  G.Gailis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-367
TA-1331 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis J.Citskovskis J.Bokta   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1327  Noteikumu projekts "Noteikumi par personas, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, sociālajām garantijām un darbības nodrošināšanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Špeļs M.Brencis J.Komisars G.Kosojs Ē.Ozols   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1397  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas deklarāciju par partnerību modernizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa D.Klinsone  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1403  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 7.jūnija ārkārtas sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1360  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Darba organizācijas Konvencijas par cienīgu darbu mājsaimniecībā nodarbinātiem projektu"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Korčagins   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1364  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Baltā grāmata "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu""   Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Krakts  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1389  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 9.-10.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1402  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes secinājumiem par Komisijas paziņojumu "2011.gada Energoefektivitātes plāns"" un Latvijas nostāja Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 10. jūnija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1409  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 9.-10.jūnija sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1371  Rīkojuma projekts "Par Jūras novērošanas sistēmas projekta ieviešanas pagarināšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Puikevica-Puikevska T.Kolīte S.Zaharova S.Perija L.Vigule R.Smit D.Plymale A.Gluzēns   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu