Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 17.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 21.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-531
TA-1415 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1407  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta rīkojumā Nr.145 "Par funkciju audita komisijas personālsastāvu""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-461
TA-1379 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""   Ārlietu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-355
TA-1479 
Noteikumu projekts "Noteikumi par preču, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, marķēšanu, reklāmu un uzraudzību"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-386
TA-1395 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.12 "Par Koncepciju par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1472  Par Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 16.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""" 2.punktā doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-380
TA-1342 
Noteikumu projekts "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-474
TA-1401 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-284
TA-1281 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.februāra rīkojumā Nr.114 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu Rīgā""   Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-39
TA-1408 
Noteikumu projekts "Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta paraugs un tā izsniegšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-40
TA-1177 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-431
TA-1291 
Jautājums svītrots  Kultūras ministrija       
2.12.  VSS-381
TA-1386 
Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1445  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  U.Strautkalns  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1442  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1443  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1444  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1358  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1311  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-327
TA-1254 
Noteikumu projekts "Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-84
TA-1378 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-254
TA-1295 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-253
TA-1294 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-306
TA-1296 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-413
TA-1297 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-412
TA-1272 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-411
TA-1313 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-212
TA-1278 
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-211
TA-1273 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-1383  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-149
TA-1283 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-102
TA-967 
Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1496
TA-1489 
Noteikumu projekts "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1395
TA-1490 
Noteikumu projekts "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-1464  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1368
TA-969 
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Malienas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.- 2013.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  TA-1216  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.marta rīkojumā Nr.114 "Par Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–2013.gadam""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-154
TA-1175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1474
TA-662 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-363
TA-1404 
Noteikumu projekts "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-444
TA-1418 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-420
TA-1419 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-396
TA-1393 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-494
TA-1468 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1431  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1451  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1452  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1171  Par Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 4.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojumā Nr.543 "Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu""" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1340  Par Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1307  Rīkojuma projekts "Par Informācijas sabiedrības padomi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  U.Bisenieks L.Gintere  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-1380  Informatīvais ziņojums "Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas 2007.–2013.gadam izpilde 2010.gadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  SAN-575
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Transporta tīkla politikas pārskatīšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1420  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas neatliekamiem darbiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Lubāns V.Millers A.Salmiņš M.Pēkalis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2279  (skatīts MKK) (2010.) Informatīvais ziņojums "Par subjektiem, kam ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1310  Atbildes vēstules projekts Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai   Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisija  J.Dūklavs  J.Tuļina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-404  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1487  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku karavīru rehabilitāciju pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām 2011.gadā"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-372
TA-1514 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22. jūnija rīkojumā Nr.358 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1493  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1482  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/30/EK (2003.gada 8.maijs) par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā 4.panta 1.punktā dotā uzdevuma izpildi 2010.gadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs B.Neimane  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-550
TA-1477 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.550 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  M.Roze I.Briede   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1486  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747"Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  V.Silkane   Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1484  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  V.Silkane   Izskatīts MK sēdē 
6.9.  SAN-1270
 
Jautājums svītrots  Satversmes tiesa       
6.10.  VSS-455
TA-1508 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Jurševska  R.Muciņš I.Bradovska   Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-477
TA-1510 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-340
TA-1495 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Cūku pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1533  Noteikumu projekts "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-511  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs B.Neimane D.Znatnajs O.Karčevskis M.Stirāns U.Sakne S.Semjonovs S.Raspopovs   Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-513  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs B.Neimane D.Znatnajs O.Karčevskis M.Stirāns U.Sakne S.Semjonovs S.Raspopovs   Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-1473  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Zemgales olimpiskajam centram"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-1474  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavpils olimpiskajam centram"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-469
TA-1549 
Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1534  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Horvātiju 8.sadaļā Konkurence, 23.sadaļā Tiesu vara un pamattiesības, 33.sadaļā Finanšu un budžeta nosacījumi un 35.sadaļā Citi jautājumi un par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Islandi 5.sadaļā Valsts iepirkums, 8.sadaļā Konkurence, 10.sadaļā Informācijas sabiedrība un mediji, 25.sadaļā Zinātne un pētniecība un 26.sadaļā Izglītība un kultūra  Ārlietu ministrija  J.Dūklavs  D.Dobrāja  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1541  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2011.gada 23.-24.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  J.Dūklavs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1548  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības 2011.gada 27.jūnija Konkurētspējas ministru padomes ārkārtas sanāksmei   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1551  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 28.jūnija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1561  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EC un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savietojamību"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1237  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbilstības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas padotībā esošajās organizācijās"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  G.Stašāns G.Leitlande   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1312  Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta projekts par pasu sistēmas un vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstību elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1513  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce K.Lore I.Zalpētere V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1512  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.564 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce K.Lore I.Zalpētere V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1396  Dienesta vajadzībām   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu