Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 23.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 19.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 23.augustā
plkst. 12:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-604
TA-1950 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1987  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 32, Salaspilī, Salaspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1854  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1955  Rīkojuma projekts "Par pārstāvju norīkošanu darbam Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas kopīgajā komisijā Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijai"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  2011-TA-1879, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
2.5.  VSS-87
TA-1775 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-513
TA-1771 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Ošiņa I.Artemjeva  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-650
TA-1861 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-516
TA-1850 
Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1637  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-158
TA-1706 
Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Nida–Pērkone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-157
TA-1707 
Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Rīgas līča rietumu piekraste" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-317
TA-1427 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-151
TA-1570 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-156
TA-1559 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis A.Tihomirovs  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-148
TA-1560 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis A.Tihomirovs  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  VSS-154
TA-1562 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  VSS-150
TA-1563 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis A.Tihomirovs  Izskatīts MK un atlikts 
3.6.  VSS-149
TA-1564 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis A.Tihomirovs  Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  VSS-152
TA-1567 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK un atlikts 
3.8.  VSS-153
TA-1569 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis A.Tihomirovs  Izskatīts MK un atlikts 
3.9.  TA-1985  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas projekta (granta vienošanās Nr.238875) "Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT3 pieslēgums" līdzfinansējuma nodrošināšanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova I.Kurzemniece R.Balodis – Bolužs L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-349
TA-1883 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Pasākumu plāna projekts administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  R.Osvalde  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1898  Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2012.-2014.gadam   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Mangule  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1979  Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs E.Kārkla A.Petrovs   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1391  Informācija Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par pasākumu plānu skaitliskajiem rādītājiem ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanā trīs gadu dinamikā)   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Vilks  J.Stinka J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-299  (2010.) Par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma lietā Nr.A42529506 un A42588807 izpildi   Administratīvā apgabaltiesa  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1528  (skatīts MK) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Barikadopēdijas fonds")   Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  SAN-1623
 
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par Valsts meža dienestu)   Vides konsultatīvā padome  J.Dūklavs  L.Enģele  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2005  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2011-TA-2018, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apguvei"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  A.Gaile    
6.3.  VSS-787
TA-2011 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2021  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  N.Sinkevičs N.Freivalds I.Šņucins   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2029  (saņemts veselības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā"   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  V.Keris  Izskatīts MK un atlikts 
6.6.  VSS-456
TA-1813 
(saņemts veselības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  I.Šņucins  Izskatīts MK un atlikts 
6.7.  TA-2036  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte  Ā.Kleckins  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-678
TA-1965 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2051  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2027  Noteikumu projekts "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Muižnieks I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2050  Par Dānijas Karalistes valdības, Igaunijas Republikas valdības, Islandes Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Somijas Republikas valdībasun Zviedrijas Karalistes valdības saprašanās memorandupar principiem, kas jāievēro, izvietojot diplomātus darbā pušu pārstāvniecību telpās  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1975  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas"  Tieslietu ministrija  S.Ēlerte  I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1888  Rīkojuma projekts "Par NATO gaisa telpas patrulēšanas operāciju vadības nodrošināšanu Baltijas valstu gaisa telpā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Virgulis A.Puriņš  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  SAN-1413
 
Par sanatoriju "Dzintarkrasts"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  SAN-1681
 
Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu