Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 19.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 14.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 19.oktobrī
pēc MKK sēdes, kas sākas plkst.14.30 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-2509  Par Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 58 53.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Noraidīts 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1044
TA-2486 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  2011-TA-2014, Likumprojekts  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Par Eiropadomes lēmumu, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136.pantu groza attiecībā uz stabilizācijas mehānismu valstīm, kuru naudas vienība ir euro"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis     
2.2.  VSS-1445
TA-2259 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kirovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-301
TA-1829 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-828
TA-2120 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-844
TA-2377 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-594
TA-2068 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2511  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-704
TA-2215 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Hospitāļa ielā 3, Daugavpilī, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-838
TA-2136 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-343
TA-2139 
Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-507
TA-2025 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2529  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-552
TA-2031 
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-853
TA-2181 
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-849
TA-2226 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-923
TA-2340 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-780
TA-2254 
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-779
TA-2255 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2425  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-459
TA-2294 
Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Irbes šaurums" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-569
TA-1976 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-570
TA-2281 
Noteikumu projekts "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-891
TA-2264 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-936
TA-2516 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs" Rēzeknes novadā, Vērēmu pagastā daļas nodošanu Rēzeknes novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2608  Rīkojuma projekts "Par Pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2607  Noteikumu projekts "Pārresoru koordinācijas centra nolikums"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte Ģ.Blumers  Izskatīts MK sēdē 
3.3.    Jautājums svītrots    V.Dombrovskis     
3.4.    Jautājums svītrots    V.Dombrovskis     
3.5.  TA-2022  Noteikumu projekts "Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  P.Vilks L.Straujuma S.Šneidere A.Gobiņa J.Piešiņš D.Potjomkina R.Bremšmits   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1339  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  2011-TA-1028, Likumprojekts  (2010.) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  O.Mileika    
3.8.  2011-TA-1030, Likumprojekts  (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     
3.9.  2011-TA-1032, Likumprojekts  (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     
IV. Informācija
4.1.  TA-2475  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas kārtējais nacionālais ziņojums (atbilžu izklāsts) par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2154  Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2549  Informatīvais ziņojums "Par dabas resursu nodokļa piemērošanas praksi dabas resursu ieguvei Latvijā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu un izvērtējumu un priekšlikumiem par valsts ienākumiem ilgtermiņā saistībā ar dabas resursu izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
5.2.  VSS-1014
TA-357 
(2010.) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis  V.Morevs J.Seikovskis I.Birziņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2531  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2552  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2553  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.129 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2554  Noteikumu projekts "Noteikumi pa darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2404  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis G.Sniedziņš  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2568  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.pasākuma "Finanšu resursu pieejamība" aktivitātēm"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Sniedziņš  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-792
TA-2280 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.53 27.§) "Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2507  Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts policijas nodrošināšanā ar nepieciešamajiem autotransporta līdzekļiem"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  I.Ķuzis A.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2557  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Salaspilī, Salaspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova V.Melecis  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2559  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2555  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2558  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.2.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2560  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-1011
TA-2566 
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-1009
TA-2565 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2532  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča E.Beļskis M.Klēvers J.Graudiņš  Izskatīts MK un atlikts 
6.16.  TA-2564  Informatīvais ziņojums "Par Polijas prezidentūras sagatavoto Kopīgo deklarāciju par sadarbību transporta jomā starp ES un Austrumu partnerības valstīm"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Rozenšteine  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  VSS-765
TA-2543 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Dopinga kontroles kārtība"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis I.Liepiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-398
TA-2342 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.313 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis R.Drunka I.Zemdega-Grāpe   Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2513  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" un Informatīvais ziņojums "Par iespējām racionalizēt valsts budžeta izlietojumu un pacientu izdevumus zāļu iegādei"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis S.Purviņa A.Blumberga D.Arāja R.Muciņš G.Latkovskis K.Kaidaka K.Blumfelde L.Svikliņa V.Freidenfelds M.Liguts P.Leiškalns I.Rasa R.Drunka I.Zemdega-Grāpe A.Krams   Izskatīts MK sēdē 
6.20.  VSS-279
TA-2351 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis J.Lībķens R.Drunka I.Zemdega-Grāpe S.Čulkstena   Izskatīts MK un atlikts 
6.21.  TA-2547  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  I.Henilane I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-2571  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada sešu un deviņu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrējošo darbību rezultātā būtiski uzlaboto nodokļu iekasēšanu, īstenojot pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godības konkurences veicināšanai un prognozētajiem uzlabojumiem līdz 2011.gada beigām"  Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Jezdakova P.Lībietis  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-2577  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.24.  VSS-345
TA-2352 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.25.  VSS-553
TA-2353 
Likumprojekts "Grozījums Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.26.  TA-2435  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Luhse B.Bebre M.Gorodcovs A.Muižnieks R.Lazdiņš   Izskatīts MK sēdē 
6.27.  VSS-1003
TA-2587 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Lukstiņš J.Golubevs R.Nīmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.28.  TA-2567  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
6.29.  VSS-890
TA-2584 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  B.Kleina  Izskatīts MK sēdē 
6.30.  TA-2526  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2591  Par ārkārtas neformālo Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2011.gada 22.oktobra sanāksmi  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards E.Dzalbe   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2569  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/1091" projekts   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Balode I.Papāne  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2581  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.-21.oktobra sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2590  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2011.gada 22.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Bērtulis K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2011-352-s,    A.Štokenbergs     
Skatīt protokolu