Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 24.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 20.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 24.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-191
TA-818 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-88
TA-748 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1437
TA-751 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-170
TA-667 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-230
TA-683 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"'  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-688
TA-3275 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-858  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-201
TA-690 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""  Kultūras ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-856  Rīkojuma projekts "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu"  Kultūras ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-281
TA-791 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumu Nr.745 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē" atcelšanu"  Labklājības ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.    Jautājums svītrots         
1.12.  VSS-95
TA-852 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-97
TA-586 
Rīkojuma projekts "Par civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-555
TA-3243 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-608
TA-3142 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"""  Ekonomikas ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1389
TA-689 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-225
TA-745 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""   Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-226
TA-780 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""   Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-222
TA-746 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""   Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-207
TA-781 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""   Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-154
TA-807 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2012.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-808  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.214 "Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-32
TA-551 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-139
TA-660 
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par Eiropas integrētās gēnu banku sistēmas (AEGIS) izveidošanu"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-571
TA-3131 
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""   Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1364
TA-811 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis  I.Oša M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-72
TA-750 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  L.Straujuma  M.Brencis K.Cirsis O.Odiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-255
TA-669 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2013.gadā"  Labklājības ministrija  R.Ķīlis  I.Alliks  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-833  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-776
TA-2804 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku speciālistu loka paplašināšanu"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Vizulis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-936  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  M.Krieviņš P.Vilks L.Kalvāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-256
TA-788 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu"  Kultūras ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-846  Informatīvais ziņojums "Par pasta pakalpojumu tirgus liberalizācijas īstenošanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis I.Zariņš G.Līcis R.Bika I.Pakule A.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-422  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts līdzekļu izlietojumu romu integrācijai)  Tiesībsargs  G.Bērziņš  R.Klimkāne D.Kretalovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-595
TA-2949 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (par dzelzceļa nozares regulēšanu)  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1346
TA-365 
(skatīts MKK) Koncepcijas projekts "Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  M.Vainovskis T.Meisītis A.Leimanis G.Zadraks I.Eglītis J.Linkeviča P.Šmidre J.Lelis J.Bokta J.Domburs A.Virtmanis I.Feldmane M.Dzelme L.Menģelsone A.Jakobsons  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1314
TA-30 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-219  Papildinājums Tiesībsargam sniegtajai atbildei (par partnerattiecību tiesisko regulējumu)   Tiesībsargs  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1261
TA-234 
(skatīts MK) (2011.) Informatīvais ziņojums "Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos un par ministriju un tās padotības iestāžu brīvajām un nomātajām telpām, kā arī par iestāžu nomas maksājumu kārtošanas disciplīnu 2011.gadā un 2012.gada 1.ceturksnī"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  M.Brencis K.Cirsis J.Komisars U.Mālmanis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-908  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  J.Streļčenoks D.Skuja   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-169
TA-882 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-888  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-889  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-887  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-886  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"""  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-895  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-890  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-885  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde" īstenošanu"   Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis   J.Braučs U.Bisenieks R.Timermanis D.Šķērstena  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-867  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" (3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016) īstenošanu"  Kultūras ministrija  G.Bērziņš  A.Magone K.Pabērza U.Bisenieks R.Timermanis D.Šķērstena  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-99  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms" īstenošanu"  Veselības ministrija  A.Pabriks  U.Bisenieks R.Timermanis D.Šķērstena  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-278
TA-896 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu"  Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-891  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-906  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principiem un vadlīnijām"   Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs  I.Skujiņa V.Kleinberga   Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-927  Informatīvais ziņojums "Par personāla piesaisti un motivēšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-922  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  Dž.Innusa I.Šņucins V.Lubgans  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-903  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Padomes lēmumam par Papildinošas Pētniecības programmas ITER projektam (2014.-2018.gadam) pieņemšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Arhipova B.Beinaroviča   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-930  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane K.Āboliņš G.Zadraks G.Jaunbērziņa-Beitika G.Jēgere  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-934  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.februāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098" projekts  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Eiduks J.Zālītis U.Magonis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-937  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmei un par pozīcijām Nr.2 par Kopējās lauksaimniecības politikas reformas likumdošanas priekšlikumiem   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-938  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmei  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kalniņš K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-797  Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos kārtējai Latvijas Republikas novērtēšanai par Šengenas acquis prasību ievērošanu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane L.Simsone   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-864  Par valsts SIA "Vides projekti"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  G.Viziņš A.Lisovskis U.Lapiņš A.Eglājs E.Turka A.Leitas I.Jakubovska  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-779  Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam (lietā Nr.A42429607)   Augstākā tiesa  A.Pabriks  I.Alkšere J.Balčūns   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2012-129-k,  Rīkojuma projekts "Kritiskās infrastruktūras kopums"    R.Kozlovskis  D.Trafimovs R.Rozenbaha   
9.2.  2012-130-k,  Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2011.gadā"    R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu