Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 11.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministre
L.Straujuma
Rīgā 2012.gada 7.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 11.septembrī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-577
TA-1809 
Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.11 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts mantas atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" īpašumā""  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-593
TA-1845 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2051  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2013  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-541
TA-1742 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1437 "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  2012-TA-2006, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija  A.Ronis     
1.7.  VSS-132
TA-1799 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""   Veselības ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-655
TA-1813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību""  Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-652
TA-1771 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  VSS-339
TA-1805 
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktu virzību saistībā ar Koncepcijas par Civillikuma mantojuma tiesību daļas modernizāciju izpildi"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1816  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.novembra rīkojumā Nr.797 "Par Koncepciju par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1975  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) euro ieviešanas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss L.Ozoliņa D.Kalsone I.Jermacāne R.Timermanis E.Puriņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-2092  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojumā Nr.311 "Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību"""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe L.Kristapsone   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-743
TA-2094 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums A.Kokenbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2103  Rīkojuma projekts "Par I.Juhņēvičas pārcelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-646
TA-2084 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2077  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  E.Bistere  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2090  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.385 "Par finansējuma piešķiršanu Mērsraga novada domei""  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2096  Par 1957.gada 13.decembra Eiropas Konvencijas par izdošanu Ceturtā papildprotokola parakstīšanu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-2082  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Ronis  V.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2121  Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2012.gada 14.-15.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Ispodkina  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2122  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2012.gada 17.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2086  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0289" projekts   Veselības ministrija  R.Ķīlis  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu