Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 5.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
finašu ministrs E.Repše
Rīgā 2010.gada 30.aprīlī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 5.maijā
plkst. 11.00-15.00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-435
TA-1067 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis   J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-69
TA-876 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā, nodošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-23
TA-668 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3929  (2008.) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Atbalss ielā 4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1051  Par Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""" 2.punktā doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-239
TA-796 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-184
TA-992 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem"   Finanšu ministrija  E.Repše  L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-50
TA-923 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1746
TA-448 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības jautājumos"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-678  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1149 "Veselības norēķinu centra nolikums""  Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)  K.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-721  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 1, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Melnis S.Sidiki I.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1641
TA-895 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-368
TA-1006 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1123  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1023 "Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās""   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-364
TA-1121 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-207
TA-1055 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Drēviņa U.Dreimanis  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-308
TA-884 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atvaru ielā 5, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Vides ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-342
TA-1140 
Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-677
TA-4038 
(2009.) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-425
TA-1124 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-209
TA-1149 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"   Finanšu ministrija  E.Repše  L.Ozoliņa D.Gulbe   Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-1080  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"'"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-318
TA-1115 
Rīkojuma projekts "Par robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1130  Rīkojuma projekts "Par Liepājas medicīnas koledžas pievienošanu Rīgas Stradiņa universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde J.Gardovskis G.Pacunska  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-939  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 59.§) "Par kritērijiem kritisko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu infrastruktūru noteikšanai un priekšlikumiem kiberdrošības paaugstināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  J.Dūklavs (RAPLM)  A.Laurinovičs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-299
TA-3782 
(2009.) (atbalstīts MKK) Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projektu 2010.-2013.gadam   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  J.Dūklavs (RAPLM)  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-37
TA-885 
Pasākumu plāna projekts koncepcijas "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā" īstenošanai (2010. – 2012.gadam)   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-1004  Informatīvais ziņojums "Par uzdevuma Ministru kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros izpildes gaitu"   Finanšu ministrija  E.Repše  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-172SAN-172
 
jautājums svītrots  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija       
6.2.  SAN-1281
 
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai   Pašvaldību savienība Latvijas  U.Augulis  A.Lubāns R.Timma  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1159  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)   K.Kuprijanova D.Ābele M.Markus   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1160  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" peļņas daļu"   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Kuprijanova D.Ābele M.Markus   Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-1186  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča   
7.2.  VSS-358
TA-1190 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides ministrija  J.Dūklavs  L.Leja  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-135
TA-1182 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"  Vides ministrija  J.Dūklavs  E.Cilinskis L.Osis J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1187  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1200  Latvijas nacionālā pozīcija par Latvijas kvantitatīvajiem mērķiem "ES 2020" stratēģijas kontekstā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš O.Barānovs Č.Gržibovskis   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1197  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 10.maija sanāksmēs izskatāmajos jautājumos   Ārlietu ministrija  T.Koķe  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1202  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras Ministru padomes 2010.gada 10.un 11.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  T.Koķe  L.Kirša  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1203  Latvijas nacionālā pozīcija "Latvijas Republikas kandidatūras izvirzīšana Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) biroja izvietošanai Latvijā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Ozola I.Ābelis   Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1205  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras Ministru padomes 2010.gada 10.-11.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1206  Latvijas nacionālās pozīcijas par Priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā un Latvijas Republikas iesaistīšanos ciešākajā sadarbībā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  A.Zikmane   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1120  Protokollēmuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" dividendēm"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore U.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  SAN-3281
 
jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
9.3.  TA-1178  jautājums svītrots   Ekonomikas ministrija       
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2010-156-s,  Par Valsts apdraudējuma analīzi    I.V.Lieģis  J.Kažociņš I.Krēķis J.Reiniks   
Skatīt protokolu