Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 25.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 21.maijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 25.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1180
TA-1356 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1237  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  E.Repše  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  TA-648  Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.79 64.§) "Par informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem ceļu satiksmes drošības stāvokļa un operatīvās darbības pasākumu veikšanas uzlabošanai" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Elksnis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1558
TA-903 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1343  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mācību pāraudzināšanas iestāde "Strautiņi"", Silaktīs, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1355  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2. aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana""  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1344  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums Teritorijas plānošanas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Urtāne M.Gorškova  Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  VSS-429
TA-1133 
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1063
TA-900 
Likumprojekts "Bīstamo kravu aprites likums"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Heislere J.Pakalns  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-66
TA-1117 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas"  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1269  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Blaževičs B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1272  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK un atlikts 
1.13.  VSS-289
TA-1150 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Neatkarība Balt." bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"   Veselības ministrija  D.Gavars  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-254
TA-987 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-173
TA-1018 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-101
TA-1089 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.175 "Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem""  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Bebris  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1458
TA-626 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  M.Bērziņa L.Jurjeva I.Pauliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1002
TA-2869 
(2009.) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-775
TA-2661 
(2009.) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā, tā nodrošināšanas un drošības plānu 2010.gadam un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  L.Medina A.Aglonietis V.Kokorišs  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1311
TA-1090 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pašvaldības īpašumā"   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1167  Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 7.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1125  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-448
TA-1336 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  E.Repše  A.Upena  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-449
TA-1337 
Rīkojuma projekts "Par Tirgus uzraudzības padomi"  Ekonomikas ministrija  E.Repše  A.Upena  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-491  Protokollēmuma projekts "Par Valgundes svētvietā esošo kultūras pieminekļu apsardzības izveidošanu un attiecīga finansējuma nodrošināšanu"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  J.Dambis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1293  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"   Ekonomikas ministrija  E.Repše  I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-897  Informatīvais ziņojums "Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu un to īstenošanas rīcības plāna gala ietekmes novērtējums"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1267  Informatīvais ziņojums "Par 2009.gada 22.decembrī Ministru kabineta sēdē pieņemto noteikumu Nr.1630 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" īstenošanas praksi"  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1295  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitātes "Publiskais transports ārpus Rīgas" ekonomisko pamatojumu un aktivitātes īstenošanas risinājuma ekonomisko racionalitāti"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1185  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" turpmāko statusu"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis U.Lencbergs I.Bokta G.Kiršteins   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1414  Informācija par 2011.gada valsts budžeta ieņēmumiem, kā arī ar nodokļiem saistītie jautājumi  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne D.Robežniece J.Stinka I.Tiesnieks I.Štrausa M.Āboliņš   Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-1345  Protokollēmuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2010.gadam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Rancāne   Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-1229  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-55
TA-981 
Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-58
TA-985 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-56
TA-989 
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-59
TA-990 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  VSS-57
TA-996 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  VSS-54
TA-998 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-60
TA-1000 
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1321  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-1327  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)   M.Bērziņa I.Pauliņa  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  VSS-134
TA-1086 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Atkritumu apsaimniekošanas likums"  Vides ministrija  R.Vējonis  I.Doniņa R.Vesere I.Cvetkova M.Poikāns  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-345
TA-1390 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  E.Repše  K.Koroļova  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1372  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-1388  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Rīgas Ekonomikas augstskolu""   Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1367  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-426
TA-1374 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Grinbergs R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1389  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību vides jomā"  Vides ministrija  R.Vējonis  L.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1320  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanu 2011.gadā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Lapše  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1239  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par neizmaksātā tiešā atbalsta apmēru par 2009.gadā saražoto biodegvielu"  Ekonomikas ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1400  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  V.Puķīte  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1391  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  V.Puķīte  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1408  Likumprojekts "Par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības Sekretariāta līgumu"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1409  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 30.maija–1.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1402  Latvijas nacionālā pozīcija "Par starpvaldību konferenci par Eiropas Parlamenta sastāvu"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Juhansone R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1410  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1415  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis I.Tauriņa I.Celmiņa   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1416  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2010.gada 25.-26.maija Konkurētspējas ministru padomes sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1417  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2010.gada 31.maija Enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  E.Repše  G.Ābele D.Merirands   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1418  Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-211/10 PPU Povse" projekts   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Drēviņa M.Borkoveca A.Zikmane E.Drobiševska A.Skudra   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1251  Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai rajona tiesai  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1407  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu"   Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1305  Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" pārveides plāns 2010.-2013"  Finanšu ministrija  E.Repše     
Skatīt protokolu