Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 29.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 22.jūnijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 29.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1742
TA-645 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-652
TA-1719 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  V.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1738  Noteikumu projekts "Noteikumi par algas pabalstu par dienestu ārvalstī noteikšanas kārtību un apmēru karavīram un militārajam darbiniekam, kura ģimenes locekļi uzturas ārvalstī, no kuras minētā persona nosūtīta uz starptautisko operāciju"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  I.Jursiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-654
TA-1732 
Noteikumu projekts "Noteikumi par viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu limitiem aktīvā dienesta karavīra ģimenes locekļiem, ja karavīrs tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-500
TA-1737 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklējami un uzskaitāmi nelaimes gadījumi, kuros cietuši karavīri dienesta laikā"   Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  L.Locāne  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-615
TA-1730 
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"   Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  S.Vistiņa I.Livdāne I.Eidiņa-Mežsēta  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-618
TA-1717 
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un noteikšanas kārtību"   Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  V.Upeniece A.Vizulis   Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1650  Rīkojuma projekts "Par darba grupu pirmā nacionālā ziņojuma sagatavošanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Reine I.Freimane-Deksne  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-438
TA-1727 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1741  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-347
TA-1349 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.272 "Par licencēšanas konkursa pirmajā kārtā iekļaujamajiem ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves blokiem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-830
TA-85 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā (200.saraksts)"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-524
TA-1516 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 008 0006) Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1694  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejas nolikums"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1640  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" īstenošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1641  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-476
TA-1446 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1393  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1734  Noteikumu projekts "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters U.Dimiševskis  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1735  Noteikumu projekts "Filmu producentu reģistrācijas kārtība"   Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters U.Dimiševskis  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1736  Noteikumu projekts "Filmu klasifikācijas noteikumi"   Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters U.Dimiševskis  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1778  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1629  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""   Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-460
TA-1725 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""   Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-137
TA-1071 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi"   Vides ministrija  R.Vējonis  A.Plāte  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1733  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi' papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-481
TA-1530 
Noteikumu projekts "Kartupeļu cistu nematožu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-507
TA-1682 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-362
TA-1547 
Noteikumu projekts "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-620
TA-1739 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-456
TA-1579 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1628  Rīkojuma projekts "Grozījums Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007.–2013.gadam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-3757  (atbalstīts MKK) (2009.) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-377
TA-1543 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālām piemaksām ārstniecības personām"  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1643  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1750  Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1775  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  SAN-1867
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  J.Dūklavs L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-567  Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-1747  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1745  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmās prasības"  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  A.Zikmane  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1748  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Kaupe V.Millers  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-515
TA-1754 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kremācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Rāzna  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-614
TA-1753 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-659
TA-1715 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevumu veidiem un apmēru, kas saistīti ar karavīra apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-582
TA-1755 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Pabalstu un kompensāciju apmēri un izmaksas kārtība par dienestu ārvalstīs diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Mangule  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1705  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa aprēķināšanas kārtību"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1721  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1771  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par G.Veismanes atbrīvošanu no Valsts kancelejas direktora amata"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  VSS-564
TA-1740 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" valsts kapitāla daļu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1761  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Veselības ministru 2010.gada 5.-6.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1746  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija Direktīvas 2003/30/EK par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā 4.panta 1.punktā dotā uzdevuma izpildi 2009.gadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1757  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Horvātiju 5.sadaļā Valsts iepirkums un izvērtējumu par Turcijas ES pievienošanās sarunu 12.sadaļas Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika atvēršanas nosacījumu izpildi  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1766  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Padomes Konvencijas projektu par vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa V.Boļšakova  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1770  Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ pamatlēmumu 2004/68/TI  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1548  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā pēc SIA "Līcis-93" pieteikuma  Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1549  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā pēc SIA "Būvserviss Roja" pieteikuma  Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1586  Ministru kabineta viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-21-01  Satversmes tiesa  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1696  Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu