Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 6.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 2.jūlijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 6.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-385
TA-1396 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – Pļaviņu hidroelektrostacijas rezerves pārgāznes būvniecībai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1772  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-413
TA-1399 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne   Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-447
TA-1411 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamā īpašuma Ventspilī, Rūpniecības ielā 2, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-579
TA-1553 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-114
TA-1362 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā Nr.632 "Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2004.–2009.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-113
TA-1361 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi Sporta politikas pamatnostādnēs 2004.–2009.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-112
TA-1358 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006.–2012.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-453
TA-1432 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.100 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Komisijas 2003.gada 24.septembra Regulu (EK) Nr.1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-67
TA-1533 
Noteikumu projekts "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1704  Jautājums svītrots  Veselības ministrija      Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-436
TA-1455 
Noteikumu projekts "Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-459
TA-1489 
Noteikumu projekts "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-511
TA-1477 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-303
TA-1134 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  Z.Matuzāle  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1743  Rīkojuma projekts "Par B.Mišņevu"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde B.Mišņevs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1773  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1704
TA-2065 
(atbalstīts MKK) (2008.) Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcijas projekts   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-563
TA-1644 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu 2011.–2013.gadam un tās īstenošanas nodrošināšanai prognozējamiem finanšu līdzekļiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1046  Jautājuma izskatīšana atlikta  Finanšu ministrija       
5.2.  TA-1775  Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1762  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1825  Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai  Veselības ministrija  L.Mūrniece  R.Ražuks G.Grūbe U.Ciekurs A.Ploriņš J.Reirs   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1724  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Voins N.Garbars  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1636  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1787  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste I.Mendziņa  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1786  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste I.Mendziņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1794  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.111 "Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumus par banku aizņēmumiem""  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1804  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2010.gadā""   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Tāleša  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1813  Protokollēmuma projekts "Par Veselības ministrijas budžeta iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 2009.gada līdzekļu atlikumiem"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1806  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes pilsētas domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" kapitāla daļu pārņemšanu valsts īpašumā"   Veselības ministrija  L.Mūrniece  K.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1815  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1799
TA-1610 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā valsts iestādes un amatpersonas iegūst informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore I.Šīmane   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1784  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-1696
TA-1497 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Vienota valsts uzraudzība veterināro zāļu apritē"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1828  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1829  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1856  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1857  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1848  Sadarbības līgums starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar British-American Tobacco (Holdings) Limited un Publicitātes līgumu saistībā ar Sadarbības līgumu starp British-American Tobacco (Holdings) Limited un Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Krastiņa K.Sproģis   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1853  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2010.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos"   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1854  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes neformālajā sanāksmē 2010.gada 12.-13.jūlija izskatāmajiem jautājumiem"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1823  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0385" projekts   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1845  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 12.jūlija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1645  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A42485508  Administratīvā apgabaltiesa  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1319  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-40-03   Satversmes tiesa  K.Gerhards  J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1816  Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Spānijai un Portugālei, pārdales iespējām"   Vides ministrija  R.Vējonis  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-1817  Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Portugāles Republikai, pārdales iespējām"  Vides ministrija  R.Vējonis  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-1851  Protokollēmuma projekts "Par Rīgas brīvostas dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu pieņemšanu un izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Ēlerts I.Beināre   Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-1864  Par Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija protokola Nr.32 70.§ izpildi  Valsts kanceleja  V.Dombrovskis     
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2010-20-k,    I.V.Lieģis     
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
11.1.  TA-1850  Par Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija protokollēmuma (prot. Nr.28 57.§) "Par akciju sabiedrību "Parex banka"" 1., 3. un 8.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Zalpētere A.Dobrājs V.Loginovs J.Jākobsons M.Bičevskis A.Ūbelis R.Fišers N.Melngailis D.Frumkin  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu