Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 20.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 15.jūlijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 20.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-46
TA-1680 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-107
TA-1386 
Noteikumu projekts "Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1555  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-451
TA-1711 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-526
TA-1510 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.maija rīkojumā Nr.244 "Par Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas pasākumu finansēšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-554
TA-1523 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers Z.Medne J.Zaličenko G.Romeiko  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-635
TA-1688 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-555
TA-1691 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1882  Par Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 28.§) "Eiropas Savienības Padomes 1977.gada 17.maija Sestajā direktīvā (77/388/EEK) minētās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas izvēles normas" izpildi   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Āmare-Pilka S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-567
TA-1659 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.459 "Par valsts materiālo rezervju naftas produktu realizāciju un nekustamo īpašumu atsavināšanu""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-561
TA-1662 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1906  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1757
TA-1490 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Pēkalis R.Derrings G.Viziņš  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-376
TA-1575 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-596
TA-1663 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma 90,70.-99,66.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-514
TA-1672 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.A.Gaveika V.Trūbs  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-433
TA-1759 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Ļitvinova  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-462
TA-1589 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu"   Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-421
TA-1611 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-540
TA-1876 
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-142
TA-1384 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1806
TA-1683 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei"  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-622
TA-1699 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.947 "Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-103
TA-1647 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""   Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1886  Rīkojuma projekts "Par E.Teirumnieku"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde E.Teirumnieks A.Melnis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1646
TA-1424 
Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  T.Koķe     
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1889  Rīcības plāna "Par pārtikas produktu eksporta veicināšanu uz Krievijas Federāciju" projekts   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre Z.Matuzale R.Lerhe  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1998  Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1920  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  SAN-1949
 
Jautājums pārcelts uz darba kārtības IX.sadaļu  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  T.Koķe     
4.4.  TA-1907  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1820  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Ķuzulis T.Nāburgs  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1821  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Tauriņš B.Broka  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1824  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1826  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  U.Magonis  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-2003  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Klimkāne  Izskatīts MK un atlikts 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-591
TA-1716 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-531
TA-1833 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1934  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005.gada 25.jūnijā"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  E.Dumpe  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1961  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  A.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1965  Informatīvais ziņojums par nozaru politiku virzību Spānijas prezidentūrā un plānoto attīstību Beļģijas prezidentūrā (2010.gada janvāris – 2010.gada decembris)   Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Juhansone G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1962  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1980  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.441 "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība""   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1981  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1940  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1978  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros 2010.gadā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1983  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Kužnieks A.Andreičika E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1948  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1970  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6. aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana""   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-168
TA-1936 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides ministrija  R.Vējonis  K.Jukāma  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1977  Informatīvais ziņojums "Par Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.–2013.gadam ieviešanu"  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-1966  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu"  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-1972  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-1973  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-1964  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-1967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-1975  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-1974  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-1935  Rīkojuma projekts "Par ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, nomas maksas segšanu Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi""   Ārlietu ministrija  A.Ronis  G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-1979  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības sniegt drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Karčevskis S.Semjonovs K.Stepanovs I.Lemšs  Izskatīts MK sēdē 
5.25.  TA-1461  Rīkojuma projekts "Par izlietotā papīra, nolietotās biroja tehnikas un nolietoto bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu"  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK un atlikts 
5.26.  TA-1904  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1989  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0384" projekts   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1996  Latvijas nacionālā pozīcija "Par nākotnes ES kopējo tirdzniecības politiku "ES2020" stratēģijas ietvaros"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2000  Informatīvais ziņojums par Roma I regulas un Roma II regulas īstenošanas pasākumiem  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  A.Zikmane  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1916  Latvijas nacionālā pozīcija "Par saistību uzņemšanos pret SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" pamatkapitālu"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1945  Informatīvais ziņojums "Par ierosinātajām pārkāpuma procedūrām pret Latviju laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Drēviņa K.Krasovska  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1942  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0386" projekts   Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1969  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.jūlija sanāksmēm  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1254  Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu  Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  VSS-181
TA-1664 
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar sTESTA tīklu, kas tiek nodrošināts IDABC programmas ietvaros"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis I.Tauriņa Z.Matīsa  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
9.1.  TA-1656  Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Leitietis   
9.2.  TA-1666  Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Leitietis   
9.3.  TA-1667  Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis")"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Leitietis   
9.4.  TA-1982  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2014. – 2020.gadam sarunām"   Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Juhansone G.Japiņa   
9.5.  TA-1999  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe     
Skatīt protokolu