Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 3.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
K.Gerhards
Rīgā 2010.gada 29.jūlijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 3.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-592
TA-2068 
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  R.Mihaļovs I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-275
TA-1531 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čiekurkalna 7.šķērslīnijā bez numura, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā" un rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čiekurkalna 7.šķērslīnijā bez numura, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  2010-TA-1758, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dokumentu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās izstrādāšanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtība"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  S.Danne   
1.4.  TA-2007  Par Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 45.§) "Protokollēmuma projekts "Par veicamajiem pasākumiem nodokļu politikas pārskatīšanai ekonomikas stimulēšanai"" izpildi   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Āmare-Pilka S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-636
TA-1849 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Bētiņu ielā 1, Talsos, Talsu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2001  Par Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 9.§) "Noteikumu projekts "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"" 2.punktā doto uzdevumu   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-450
TA-1900 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rencēnu ielā 5, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-633
TA-1756 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1364 "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-658
TA-2082 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Vītoliņš  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-115
TA-1764 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2062  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitāti "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2084  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2048  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-705
TA-1858 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.janvāra rīkojumā Nr.51 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-271
TA-1288 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-440
TA-1671 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju izgatavošanas un apgrozības kārtību un rīcību ar sūtījumiem, kuriem ir nederīgas vai viltotas pasta apmaksas zīmes"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-301
TA-1573 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-454
TA-1760 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  A.Dementjevs  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-559
TA-1843 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.197 "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Ļitvinova  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2071  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-232
TA-1814 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu"  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-509
TA-1785 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1686
TA-1788 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-437
TA-1454 
Noteikumu projekts "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-624
TA-1726 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-648
TA-1910 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  S.Sausiņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1803  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  V.Blome A.Jēkabsons  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2003  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2097  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-667
TA-1827 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2094  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2095  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2096  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-676
TA-2104 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-747  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-786
TA-2108 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2092  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2109  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2111  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2112  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2113  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-2114  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-2116  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-2117  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-2043  Jautājums svītrots  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
5.17.  TA-2061  Jautājums svītrots  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
5.18.  VSS-455
TA-1839 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Pasākumu plāna projekts nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-700
TA-2102 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā""  Labklājības ministrija  D.Staķe  I.Alliks V.Gūtmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-2119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.21.  VSS-870
TA-2098 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcijas projekts  Kultūras ministrija  I.Dālderis  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  VSS-508
TA-1958 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādāšanai skolēniem vispārējās izglītības iestādēs"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-1855  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Rasnača  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1916  Latvijas nacionālā pozīcija "Par saistību uzņemšanos pret SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" pamatkapitālu"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1867  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42664109  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1544  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A42851609  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2107  Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas, pārdales iespējām"   Vides ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1859  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija       
Skatīt protokolu