Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 21.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
J.Dūklavs

Rīgā 2010.gada 17.decembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 21.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1289
TA-3290 
Rīkojuma projekts "Grozījums Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmā"  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-597
TA-3026 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-969
TA-2975 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Giluce  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3210  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 021) un tai piekrītošo zemes vienību - Hospitāļu ielā 55, Rīgā"   Ekonomikas ministrija  A.Pabriks  K.Lore J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3247  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 012) un tai piekrītošo zemes vienību - Hospitāļu ielā 55, Rīgā"   Ekonomikas ministrija  A.Pabriks  K.Lore J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3449  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1070
TA-3304 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Lasmane L.Graudiņa   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1214
TA-3338 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Vanaga J.Ungurs  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3335  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbības veikšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-848
TA-2918 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa L.Pociusa K.Hermane  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-902
TA-2615 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1191
TA-3053 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Nīkrāces koppienotava", Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1094
TA-3056 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1257
TA-3224 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.113 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Vilks  D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-720
TA-2346 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1016 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu""  Ekonomikas ministrija  A.Vilks  D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-3432  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1210
TA-3248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1056
TA-2822 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zvejnieku alejā 4, Liepājā"  Iekšlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1187
TA-2953 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Vahere-Abražune D.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-3437  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-3378  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1230
TA-3384 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā tiesnešu izdienas pensijas"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1226
TA-3379 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas"   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1228
TA-3380 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā prokuroru izdienas pensijas"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1231
TA-3381 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1227
TA-3382 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā diplomātu izdienas pensijas"   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1229
TA-3383 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensijas"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-3406  Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-855
TA-3359 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  G.Ozols T.Ceļmillers  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1066
TA-3343 
Jautājums svītrots  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
2.30.  VSS-685
TA-2315 
(atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-3482  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.735 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1170
TA-3416 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""  Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1012
TA-2976 
Noteikumu projekts "Ostas valsts kontroles kārtība"  Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1171
TA-3291 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1098 Dobele–Krimūnas–Zaļenieki posmā 3,17.–8,46.km"  Satiksmes ministrija  R.Broks  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1173
TA-2979 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-589
TA-2999 
Noteikumu projekts "Operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.37.  TA-3443  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-952
TA-3299 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-751
TA-2785 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas izsniegšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas) un sugu populāciju atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.40.  TA-3445  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  J.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-544
TA-2973 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas"  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-630
TA-2966 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"   Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-1268
TA-3222 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai""  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-970
TA-3397 
Noteikumu projekts "Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība"   Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-770
TA-2818 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrāciju un kārtību, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un izmēģinājumu dzīvniekiem nodrošināmās labturības prasības"  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-1025
TA-3400 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju"  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3490  Rīkojuma projekts "Par E.Dreimani"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Dreimane  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3407  Rīkojuma projekts "Par V.Štāla atbrīvošanu no valsts arhīvu ģenerāldirektora amata"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3405  Par Ministru kabineta 2010.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 2.§) "Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamajiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem" 39.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3302  Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  R.Broks  M.Pēkalis J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-643
TA-2857 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"   Iekšlietu ministrija  A.Pabriks  N.Zaiceva  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-3433  Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 3.ceturksnī"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2989  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos vekseļu elektroniskas aprites nodrošināšanai"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-3546
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  A.Vilks  D.Gulbe J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3300  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Broks  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3551  Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un apsaimniekošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs T.Berdņikova A.Kreituss   Izskatīts MK un atlikts 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3463  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1194
TA-3469 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugs, tā izsniegšanas un uzskaites kārtība"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  L.Kauliņa-Bandere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1286
TA-3470 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Atbalsta mājokļa pielāgošanai personām ar invaliditāti saņemšanas nosacījumi un saņemšanas kārtība"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  L. Kauliņa-Bandere  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3471  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  V.Gūtmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3473  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"   Satiksmes ministrija  R.Broks  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3481  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  R.Broks  L.Rituma   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3497  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.914 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  R.Broks  M.Gorodcovs  Izskatīts MK un atlikts 
6.8.  VSS-1295
TA-3458 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.246 "Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-1294
TA-3459 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1293
TA-3480 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-1233
TA-3483 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīnisko prakses vietu"   Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-1408
TA-3485 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-1330
TA-3484 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.–2016.gadam"  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-3474  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par K.Kjago pārcelšanu"  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-3511  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  VSS-1300
TA-3510 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-3500  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-3373  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Štāle G.Rēvalde S.Strausa F.Ģēvele  Izskatīts MK un atlikts 
6.19.  TA-3506  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)    Izskatīts MK un atlikts 
6.20.  TA-3507  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)    Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-3508  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  F.Ģēvele   Izskatīts MK sēdē 
6.22.  VSS-1416
TA-3509 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  VSS-1118
TA-3515 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  A.Draudiņš G.Libeks  Izskatīts MK un atlikts 
6.24.  TA-3516  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2011.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.25.  TA-3513  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.26.  TA-3517  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.27.  TA-3519  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2011.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām"   Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.28.  VSS-1301
TA-3518 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Tiknuss   Izskatīts MK sēdē 
6.29.  VSS-1096
TA-3489 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
6.30.  TA-3503  Jautājums svītrots  Veselības ministrija       
6.31.  VSS-1302
TA-3522 
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.32.  TA-3536  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)    Izskatīts MK un atlikts 
6.33.  TA-3504  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis J.Leja E.Jaunzeme V.Freidenfelds   Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-3395  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 28.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/4178" projekts   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Špeļs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-3540  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 24. sadaļas Tieslietas, brīvība un drošība, 27. sadaļas Vides aizsardzības politika un 31. sadaļas Ārējā, drošības un aizsardzības politika provizorisku slēgšanu"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-640  Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesai   Rīgas apgabaltiesa  V.Dombrovskis (RAPLM)    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-3287  Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senātam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42688408   Administratīvā apgabaltiesa  R.Broks  Dž.Inussa  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2652  Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420758910   Administratīvā rajona tiesa  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  SAN-3526
 
Dienesta vajadzībām  Drošības policija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
10.2.  TA-3492  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas ietvaros piesaistāmo uzraudzības uzticības personu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu