Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 31.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 26.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 31.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-181
TA-883 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidlauks Grīva" Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-305
TA-1018 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Olaines pagastā, Olaines novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1108  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-273
TA-1044 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-377
TA-1097 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-383
TA-1202 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-193
TA-1037 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Tirgoņu ielā 20B, Liepājā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-330
TA-1142 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-259
TA-1150 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Cīrulīši" Kalnienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-328
TA-1156 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-208
TA-1061 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Bērzpils ielā, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-209
TA-1060 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.653 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-285
TA-1143 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1335
TA-1104 
Rīkojuma projekts "Par būves "Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums" Bebru pagastā, Kokneses novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-169
TA-1112 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.454 "Peldvietu higiēnas prasības""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1255  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1394
TA-954 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesniegumu izvērtēšanas cenrādi biocīda reģistrācijai, pagaidu reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1354
TA-826 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1353
TA-1055 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1501
TA-835 
Noteikumu projekts "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1375
TA-1098 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-341
TA-1116 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-362
TA-1230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-873  Informatīvais ziņojums "Par nodokļu piemērošanu attiecībā uz ārzonu darījumiem un iespējām šo kārtību pastiprināt"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1224  Informatīvais ziņojums "Par Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmas 2007. – 2011.gadam īstenošanas gaitu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1225  Informatīvais ziņojums "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādņu 2006. – 2013.gadam izpildi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Pētersone P.Barons   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-837  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informācija Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par valsts kapitālsabiedrību politikas attīstību un strukturālo reformu gaitu  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1334  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 22.punkta izpildi (informācija par e-iepirkumu sistēmu)   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  L.Gintere M.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  VSS-378
TA-1298 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-221
TA-1287 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-219
TA-1164 
Noteikumu projekts "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Rituma J.Jankoviča   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1508
TA-1286 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1322  Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2011.gada I ceturksnī"  Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Dzalbe L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1252  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 15.septembrim un ierosinātajām pārkāpuma procedūrām pret Latviju laika periodā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 15.maijam"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  M.Borkoveca I.Tauriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1306  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2011.gada 6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1333  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Horvātiju 13.sadaļā Zivsaimniecība"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-689  Informatīvais ziņojums "Par Latvijai nozīmīgiem stratēģiskajiem projektiem, gatavojoties sarunām par nākošo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2013.gada"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  J.Štālmeistars M.Krams  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1321  Vēstules projekts Saeimai "Par nodokļu izmaiņu priekšlikumu izskatīšanas kārtību Saeimā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu