Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 28.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 22.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 28.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-562
TA-1509 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-400
TA-1516 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-568
TA-1496 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-324
TA-1370 
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-387
TA-1394 
Rīkojuma projekts "Par kuģu A-18 un P-04 atsavināšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-499
TA-1440 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viļānu ielā 10A, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"   Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-510
TA-1507 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas nepieciešamo dokumentu izskatīšanu"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-336
TA-1231 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-473
TA-2274 
(atbalstīts MKK) (2010.) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-61
TA-1253 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-11 "Būvakustika""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1498
TA-1157 
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-422
TA-1481 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meža lazdas" Druvienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1569  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2011.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-309
TA-1461 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Diplomātiskā servisa medicīnas centrs" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Biznesa Centrs Zaķusala" kapitāla daļu atsavināšanu"  Finanšu ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-429
TA-1323 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-388
TA-1314 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumos Nr.46 "Valsts policijas nolikums""  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-33
TA-1121 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-486
TA-1554 
Noteikumu projekts "Politiski represēto personu apliecību izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-458
TA-1568 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic ugunsgrēku, to seku un veikto glābšanas darbu uzskaiti"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-291
TA-1288 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Rēzeknē, Rēzeknes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-527
TA-1553 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-504
TA-1414 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.15 "Noteikumi par Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1511  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-50
TA-701 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-353
TA-1247 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-48
TA-1033 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-540
TA-1558 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1517  Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-364
TA-1184 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1517
TA-1520 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-275
TA-1176 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-394
TA-1221 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-478
TA-1449 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-1563  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valdības jauktajā komisijā sadarbībai vides aizsardzības jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  SAN-1270
 
Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Dr. iur. prof. S.Osipovu  Satversmes tiesa  A.Štokenbergs  S.Osipova  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1486  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  V.Silkane K.Karsuma  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-1484  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  V.Silkane K.Karsuma  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.    (jautājuma izskatīšana uz diviem mēnešiem atlikta) Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"" izpildi         
3.5.  VSS-455
TA-1508 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš J.Pavāre D.Šleija I.Bradovska   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-1014
TA-357 
(atbalstīts MKK) (2010.) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā"   Ekonomikas ministrija  U.Augulis  V.Morevs J.Seikovskis I.Birziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1351  Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādi)   Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  R.Vējonis  R.Bremšmits P.Vilks  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1601  Informatīvais ziņojums "Par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros"   Finanšu ministrija  S.Ēlerte  A.Antonovs D.Rancāne J.Spiridonovs E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
5.2.    Jautājums svītrots         
5.3.  VSS-738
TA-3301 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2010) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1535  Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par stacionāro ārstniecības iestāžu darbību 2011.gada pirmajā ceturksnī"   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-489
TA-1531 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-532
TA-1590 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā kino centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-548
TA-1591 
Noteikumu projekts "Noteikumi par metodiku, kādā Nacionālais kino centrs aprēķina maksu par filmu izmantošanu, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder vai piekrīt valstij"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1613  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1518  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2011.gada 5.-6.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1500  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs  L.Siliņš   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1392  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojuma Nr.82 "Par Valsts apdraudējuma analīzes, Nacionālās drošības koncepcijas projekta un Nacionālās drošības plāna projekta izstrādi" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  J.Leitietis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1396  Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu