Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 5.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā, 2011.gada 1.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 5.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-601
TA-1605 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1633  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1107
TA-292 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1432
TA-405 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1431
TA-390 
Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-133
TA-756 
Jautājums svītrots  Aizsardzības ministrija       
2.6.  VSS-134
TA-757 
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-132
TA-754 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-210
TA-1382 
Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-307
TA-1566 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgums par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-437
TA-1450 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2012.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-514
TA-1575 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu − Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā − maksājumu kontiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1573  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīciju bankā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-323
TA-1565 
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par personu atpakaļuzņemšanu"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-96
TA-958 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-97
TA-960 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-98
TA-961 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1446  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 5D, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-354
TA-1270 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-466
TA-1545 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-467
TA-1546 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību realizācijas kārtību un termiņiem"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1580  Par likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" izstrādes termiņa pagarināšanu  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-470
TA-1602 
Noteikumu projekts "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāja noteikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-249
TA-1271 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-120
TA-1275 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-246
TA-1282 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-1339  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
2.27.  2012-TA-1028, Likumprojekts  (atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     
2.28.  2012-TA-1030, Likumprojekts  (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     
2.29.  2012-TA-1032, Likumprojekts  (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     
2.30.  VSS-457
TA-1476 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-393
TA-1349 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-395
TA-1359 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.310 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-243
TA-1302 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-425
TA-1604 
Noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-1574  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1559  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Broks  U.Lapiņš S.Vingre M.Aleksandrovs M.Klēveris  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1256  Noteikumu projekts "Lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un mainīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Muižnieks D.Revizore  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-500
TA-1537 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1597  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.decembra rīkojumā Nr.695 "Par valsts kustamās mantas pārdošanu pēc starptautiskās izstādes "World Expo 2010"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre V.Feodorova M.Līdumniece  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  SAN-1134
 
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos starptautiskajai izstādei "World Expo 2015" Milānā, Itālijā un Latvijas Republikas dalības rezultātiem starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"  Latvijas Valsts prezidenta kanceleja  A.Kampars  I.Beināre V.Feodorova M.Līdumniece  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-903  Informatīvais ziņojums "Par pastāvošo uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-908  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 3.pasākuma – izvērtēt pastāvošos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa – izpildi"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-509
TA-1587 
Informatīvais ziņojums "Par Kultūras centru darbības attīstības programmas 2009.–2013.gadam īstenošanas gaitu"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1399  Informatīvais ziņojums "Par vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstības koncepciju"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  L.Linabergs  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1560  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās pašvaldību kompetences izvērtēšanu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-137
TA-1388 
Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  E.Kuzma  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1572  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par oglekļa dioksīda uzglabāšanas aizliegumu Latvijas teritorijā)  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-1624  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1642  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4. aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1638  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1626  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1635  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1636  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-1637  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  VSS-379
TA-1505 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  T.Trubača G.Pužule G.Ābele B.Neimane D.Znatnajs O.Karčevskis M.Stirāns U.Sakne  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  VSS-431
TA-1291 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-1661  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-1662  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  VSS-397
TA-1625 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Aitu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.13.  VSS-614
TA-1632 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.14.  VSS-538
TA-1640 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.15.  VSS-536
TA-1641 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.16.  TA-1347  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu Strēlnieku laukumā, Rīgā izveidošanas izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  J.Garjāns  Izskatīts MK sēdē 
7.17.  TA-1680  Informatīvais ziņojums "Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam izstrādes procesa, īstenošanas un novērtēšanas mehānisma izvērtējums un rekomendāciju izstrāde Nacionālajam attīstības plānam 2014.–2020.gadam"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
7.18.  TA-1351  (atbalstīts MK) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādi)   Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  V.Dombrovskis  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
7.19.  TA-1675  Rīkojuma projekts "Par S.Bajāri"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
7.20.  TA-1681  Informatīvais ziņojums "Par Dienvidsudānas Republikas neatkarības atzīšanu"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  J.Dobele  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-1653  Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2011.gada 7.-8.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Tāre I.Elksne   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1663  Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Vides ministru 2011.gada 10.-12.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Broks  A.Drondina  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-1556  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 17.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0618" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Broks  M.Klismets  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-1457  Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42560708 (pievienotas lietas Nr.A42496506, Nr.A42680008, Nr.A42781909)   Administratīvā apgabaltiesa  A.Štokenbergs (IEM)  Z.Studente  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  TA-1679  Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  T.Kolīte  Izskatīts MK sēdē 
11.2.  TA-847  Par akciju sabiedrības "Parex banka" un akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldi  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce K.Lore I.Zalpētere V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
11.3.  TA-1687  Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  U.Augulis  B.Fliks D.Lagzdiņa   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu