Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 19.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs

Rīgā 2011.gada 14.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 19.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-81
TA-1670 
Rīkojuma projekts "Par neapgūtā līdzfinansējuma izmantošanu pašvaldību autoceļu rekonstrukcijai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1427
TA-704 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1671  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-590
TA-1688 
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-448
TA-1665 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-449
TA-1669 
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31, k-2, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-865
TA-957 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""  Iekšlietu ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-287
TA-1346 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-117
TA-1664 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1416" Lībagu pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1101
TA-1634 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V51" nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1271
TA-1416 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-626
TA-1677 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1516
TA-1588 
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1735  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rātsupītes ielā 1, Rīgā, nodošanu Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1736  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Viraki", Irbenē, Ances pagastā, Ventspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova J.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1738  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova L.Ribickis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1727  Informatīvais ziņojums "Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanu 2012.gadā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1630  Informatīvais ziņojums "Par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas un pārvaldīšanas modeli Kultūras ministrijā un padotības iestādēs"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  N.Beļakovs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1750  Informatīvais ziņojums "Par Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanu uz citām telpām"  Tieslietu ministrija  S.Ēlerte  S.Sausiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-421
TA-1540 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam īstenošanu 2010.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-399
TA-1538 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-1347
 
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par grāmatvežu un nodokļu konsultantu profesiju iekļaušanu reglamentēto profesiju sarakstā)  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  A.Vilks  M.Čakste I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1528  Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Barikadopēdijas fonds")  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  S.Ēlerte     Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1567  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par tiesībām noteiktiem valsts pārvaldes subjektiem izdot ārējos normatīvos aktus)  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  S.Ēlerte  S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1529  Atbildes projekts Tiesībsargam  Tiesībsargs  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1761  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1762  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam"   Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Dzalbe L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1228  Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo autotransporta līdzekļu nomu"   Iekšlietu ministrija  S.Ēlerte  V.Elksnis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1757  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās"  Tieslietu ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-337
TA-1417 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Indijas Republikas Veselības un ģimenes labklājības ministrijas vienošanos par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"  Veselības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-564
TA-1754 
Jautājums svītrots  Veselības ministrija       
6.7.  VSS-563
TA-1753 
Jautājums svītrots  Veselības ministrija       
6.8.  TA-1755  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un informatīvais ziņojums "Par finanšu situāciju veselības aprūpes jomā"   Veselības ministrija  R.Broks  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1759  Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai 2012.-2013.gadā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1719  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (pēc MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1776  Informatīvais ziņojums par 2011.gada 20.jūlija ministru konferencē par Eiropas Pētniecības telpu un neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 20.-21.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  B.Beinaroviča  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1777  Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 21.-22.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1742  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 19.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0258" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1312  Rīkojuma projekts "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ēlerte  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1589  Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību lietā Nr.42756508   Administratīvā apgabaltiesa  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1760  Informatīvais ziņojums "Par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas atsevišķu vienību izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2011-188-s,      R.Vējonis     
10.2.  TA-1780    Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu