Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 26.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs

Rīgā 2011.gada 21.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 26.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-646
TA-1745 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-535
TA-1557 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-274
TA-1583 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-530
TA-1702 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.583 "Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-942
TA-3237 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1355
TA-953 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-326
TA-1652 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-557
TA-1631 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-194
TA-1689 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Limbažu ielā 6A, k-3-19, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-190
TA-1318 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.979 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-522
TA-1480 
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-445
TA-1552 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1674  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Maiznīcas ielā 12, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-620
TA-1696 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-447
TA-1515 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1595  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumā Nr.126 "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-541
TA-1614 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 30.janvāra rīkojuma Nr.50 "Par Latvijas dalību Eiropas Kopienas programmā attiecībā uz Viseiropas elektroniskās pārvaldes pakalpojumu savienojamības nodrošināšanu Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, Kopienas iestādēm un citām vienībām, Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem (IDABC)" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-465
TA-1789 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-424
TA-1308 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1800  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par M.Auziņu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks     
3.2.  VSS-450
TA-1543 
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  D.Gulbe L.Ruškule L.Jevčuka  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-266
TA-1764 
Likumprojekts "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums"  Finanšu ministrija  A.Kampars  M.Brencis A.Tiknuss A.Lapiņš S.Belrus  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1488
TA-1430 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Meļķe V.Putāns  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1506
TA-1434 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32–Viskāļi– Koknese 40,600.–63,600.km rekonstrukcijai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Meļķe V.Putāns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-82
TA-1241 
Jautājums svītrots  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1592  Atbildes projekts Tiesībsargam  Tiesībsargs  A.Kampars  A.Kaļāne E.Hercenbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-1451
 
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par situāciju apsardzes darbības tirgū)   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1784  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā izveidošanu un atklāta konkursa izsludināšanu"   Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1804  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas izveidošanu Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un atklāta konkursa izsludināšanu"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1810  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1811  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-471
TA-1610 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi""  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1739  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1812  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroja saprašanās memorandu par minētās Eiropas iestādes mītnes izvietošanu Rīgā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis I.Tauriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1796  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1807  Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, priekšlikumu Padomes Regulai ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības"  Finanšu ministrija  A.Kampars  I.Pavlina  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1814  Latvijas nacionālā pozīcija "Par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  M.Krams  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1805  Rīkojuma projekts "Par emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1780  Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  U.Augulis     
Skatīt protokolu