Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 13.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 9.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 13.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-880
TA-2162 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-634
TA-2004 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-573
TA-1926 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  2011-TA-2000, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Bērzaunes ielā 10, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Štokenbergs     
2.4.  VSS-593
TA-1978 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Stacijas ielā 95, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-703
TA-1980 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-556
TA-1953 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1806  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-528
TA-1962 
Noteikumu projekts "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-786
TA-1957 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.144 "Par valstij piekrītošo būvju Cēsu ielā 20, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2187  Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru 2011.gadā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-468
TA-1859 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-236
TA-1903 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-609
TA-2117 
Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāna projekts 2011.-2013.gadam   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs B.Neimane  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2009  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2012.gadā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2246  (saņemts veselības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Atbildes vēstules projekts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Magnetom Medical"  Veselības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  SAN-1510
 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Latvijas Valsts prezidenta kanceleja  A.Štokenbergs  I.Stepanova R.Bika  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1924  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  A.Štokenbergs  I.Stepanova R.Bika  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-558
TA-1951 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  M.Knoks  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1881  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš Z.Brunavs  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2033  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs D.Dukurs G.Federe   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2034  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs V.Voins E.Šneps G.Federe   Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2052  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  M.Kazakovs G.Federe   Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2218  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-926
TA-2228 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Polijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  SAN-1840
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību "Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā""  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2224  Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2011.gada 2.ceturksnī"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  D.Jakaite  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2223  Rīkojuma projekts "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansējuma pārdali un nepieciešamo papildus finansējumu 2011.gadā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  D.Jakaite  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2229  Informatīvais ziņojums "Par papildu līdzekļu no valsts budžeta nepieciešamību saistībā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011.gada 10.jūnija spriedumu lietā Nr.2010-69-01 un līdzekļu nepietiekamību darbinieku prasījumu garantiju fondā kārtējo prasījumu segšanai"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-438
TA-1369 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.35 32.§) "Likumprojekts "Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2225  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2235  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde E.Teirumnieks G.Federe   Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2183  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Galinska  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2247  Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 2011.gada 16.-17.septembrī  Finanšu ministrija  A.Štokenbergs  A.Eberhards E.Dzalbe I.Ozoliņa B.Skara   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2256  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2011.gada 19.–20.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2184  Latvijas Republikas nostājas projekts prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-317/11 Reimann  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Kalniņš D.Pelše V.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2253  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.septembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1207  (2010.) Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A42521507  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Štokenbergs  J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2011-283-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jegorovs pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  K.Inkuša   
10.2.  TA-2216  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  Z.Grauze  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  SAN-1864
 
Informācija par situāciju akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" lidojumu nodrošināšanā  Air Baltic Corporation  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu