Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 28.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 1.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1087
TA-2636 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1058
TA-2540 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.465 "Latvijas Kultūras koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1059
TA-2541 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1088
TA-2640 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1089
TA-2641 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1037
TA-2592 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1070
TA-2610 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 "Veterinārās prasības govju un cūku apritei""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1068
TA-2614 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.546 "Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-829
TA-2257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2603  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumos Nr.1332 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2604  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2606  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  2011-TA-2198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
2.6.  2011-TA-2433, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.413 "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2010.–2016.gadam""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
2.7.  2011-TA-2471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.8.  2011-TA-2443, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.9.  TA-2270  Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienreizēju pasākumu nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu"" 3.punktā un Ministru kabineta 2011.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 34.§) "Likumprojekts "Nodokļu atbalsta pasākuma likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  2011-TA-1899, Likumprojekts  Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 28.§) "Likumprojekts "Par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.11.  VSS-641
TA-2128 
Noteikumu projekts "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-526
TA-1973 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcijā Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2602  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2361  Par Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 62.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes, Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu2009.-2014.gadā"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2533  Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-973
TA-2660 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi""   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-972
TA-2661 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-631
TA-2468 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2649  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Par Kopīgā iepirkuma nolīgumu par kopēju izsoles platformu iepirkumu un Kopīgā iepirkuma nolīgumu par izsoles uzrauga iecelšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-834
TA-2227 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-883
TA-2478 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-863
TA-2465 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2674  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2675  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Valsts kanceleju"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2582  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2630  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2639  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija rīkojumā Nr.346 "Par valsts nekustamo īpašumu daļu izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Arhipova L.Ribickis B.Grasmanis R.Reklaitis   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2643  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Z.Rasai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2613  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2492  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Barānovs J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2250  Atbildes projekts Tiesībsargam (par iedzīvotāju saslimšanu ar legionellozi)  Tiesībsargs  I.Circene  I.Zariņa D.Viļuma J.Perevoščikovs I.Liskova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2683  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2678  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2615  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-841
TA-2356 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-843
TA-2376 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1578  Informatīvais ziņojums par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2012. – 2015.gadam  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  E.Ābele B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1576  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1577  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.augusta rīkojuma Nr.524 "Par Koncepciju par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-1074
TA-2681 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta nolikums"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1075
TA-2680 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-629
TA-2647 
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere I.Doniņa  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2688  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2686  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Dzalbe L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2691  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu novirzīšanu parakstu vākšanai likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai"   Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Bika A.Cimdars  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-884
TA-2474 
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2627  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" uz mērķdotācijām pašvaldībām programmu 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Štāle A.Kenkle  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2696  Informatīvais ziņojums "Par vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2012. – 2014.gadam, budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. – 2014.gadam un Latvijas pozīciju par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 5. Pārskata misijas ietvaros"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards B.Bāne J.Stinka J.Plūme D.Gulbe J.Šints I.Stepanova I.Vasaraudze M.Āboliņš I.Šņucins E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Ozoliņa I.Serjogina Ā.Kleckins I.Turlaja E.Kots Dz.Kolāts E.Egle V.Stūris L.Jurcēna G.Kūtris A.Jaunsleinis J.Jansons I.Luste E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2690  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012.-2014.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova D.Gulbe J.Plūme Z.Adijāne Ā.Kleckins I.Turlaja E.Kots Dz.Kolāts J.Jansons I.Luste E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2687  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 2013. – 2014. gadam Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plānā paredzēto pasākumu finansēšanai un to iekļaušanu likumprojektā "Par valsts budžetu 2012.gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks  P.Lībietis R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2710  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai 2012.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Alliks  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2653  Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 27.-28.oktobra sanāksmē  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane K.Āboliņš A.Kleinberga   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2638  Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 27.-28.oktobra sanāksmi  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  K.Pommere A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2662  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra satura flotes degvielā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Plāte R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2175  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2011-17-03   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-2684  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides procesu par attīstības banku un komercdaļas pārdošanas stratēģiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards B.Bāne L.Kļaviņa A.Zitcere D.Lagzdiņa R.Paņko J.Pone M.Krūtainis I.Jansons K.Gitelson   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu