Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 4.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 8.novembrī
plkst. 12:00

 

 

  • Ministru Kabineta mājas lapā ir tehniska rakstura problēmas MK sēdes izskatīšanas statusa atspoguļošanā)
  • Informāciju par iekļauto projektu izskatīšanas gaitu var uzzināt zvanot pa tālrunu: 67082829

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1146
TA-2669 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
1.2.  VSS-1147
TA-2694 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
1.3.  VSS-1148
TA-2677 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-80
TA-1860 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.759 "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
2.2.  TA-2411  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
2.3.  VSS-1010
TA-2544 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
2.4.  VSS-941
TA-2430 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
2.5.  VSS-1015
TA-2517 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.6.  VSS-1014
TA-2658 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.308 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""   Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.7.  TA-2671  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.536 "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.8.  VSS-932
TA-2491 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.9.  VSS-684
TA-2444 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.10.  TA-2573  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis     
2.11.  TA-2481  Par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis     
2.12.  VSS-931
TA-2417 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende     
2.13.  TA-2414  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""   Labklājības ministrija  I.Viņķele     
2.14.  TA-2415  Rīkojuma projekts "Grozījums Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"   Labklājības ministrija  I.Viņķele     
2.15.  2011-TA-2313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Ronis     
2.16.  VSS-916
TA-2432 
Noteikumu projekts "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš     
2.17.  VSS-490
TA-2275 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""   Veselības ministrija  I.Circene     
2.18.  VSS-807
TA-2390 
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
2.19.  VSS-627
TA-2260 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
2.20.  VSS-862
TA-2487 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.365 "Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.21.  TA-2575  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.22.  VSS-539
TA-2396 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
III. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
3.1.  TA-2775  Par valsts budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju   Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne J.Šints D.Gulbe I.Vasaraudze I.Ozoliņa I.Šņucins I.Tiesnieks A.Kaļāne A.Orehova G.Šarfa I.Sīle A.Jaunsleinis V.Stūris L.Jurcēna G.Kūtris E.Turka I.Prūse A.Bērziņš J.Stinka A.Eberhards J.Plūme M.Āboliņš E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Luste    
3.2.  TA-2777  Par Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstuli un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanos  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards S.Bajāre E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Ozoliņa   
3.3.  TA-2781  Protokollēmuma projekts "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2012. – 2014.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova D.Gulbe J.Plūme Z.Adijāne T.Trubača   
3.4.  TA-2783  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
3.5.  TA-2784  Informatīvais ziņojums "Par 2012.gadam plānoto izdevumu samazināšanu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.02.00 "Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
IV. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
4.1.  VSS-705
TA-2413 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova I.Sīle G.Šarfa G.Truksnis M.Dzenītis I.Papina S.Šķiltere    
V. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
5.1.  VSS-994
TA-2685 
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai izdevumiem samaksai komersantam par tehnisko līdzekļu izmantošanu un valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 2011.gadā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Zivtiņš A.Strode   
5.2.  TA-2628  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Lejiņa   
5.3.  TA-2629  Noteikumu projekts "Par Iemaksas līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Latvijas Republikas līdzdalību Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fondā, un Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fonda noteikumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse   
VI. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
6.1.  VSS-65
TA-2074 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumu samazināšanas plāna projekts  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte   
VII. Informācija
7.1.  VSS-1016
TA-2693 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Timofejeva   
7.2.  TA-2476  Informatīvais ziņojums "Par tiesu praksi attiecībā uz termiņiem, kādos tiek izskatītas lietas"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina I.Kalniņa   
VIII. Ministru kabineta lieta
8.1.  TA-2549  Informatīvais ziņojums "Par dabas resursu nodokļa piemērošanas praksi dabas resursu ieguvei Latvijā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu un izvērtējumu un priekšlikumiem par valsts ienākumiem ilgtermiņā saistībā ar dabas resursu izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere   
8.2.  TA-2776  Atbildes projekts zvērinātu advokātu birojam Rubene&Partneri  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Zitcere L.Strukta   
8.3.  TA-2408  Par Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 18.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Štāle S.Batare   
8.4.  TA-1622  Par Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 33.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, uzņemšanu un atskaitīšanu speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā"" 2.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.44 44.§) "Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Štāle S.Batare L.Liepiņa    
IX. Papildus iekļautie jautājumi
9.1.  VSS-610
TA-2752 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
9.2.  TA-2746  Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Turcijas Republikas iedzīvotājiem zemestrīces izraisīto seku likvidēšanā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Dobrāja   
9.3.  TA-2657  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Apsīte    
9.4.  TA-2656  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi attiecībā uz to personu datu aizsardzību, kuras iekļautas parādnieku (kredītņēmēju) reģistrā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina   
9.5.  TA-646  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Parāda atgūšanas likums" un informatīvais ziņojums "Par likumprojektu "Parādu atgūšanas likums""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Apsīte I.Eglītis    
9.6.  TA-648  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
9.7.  TA-2770  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis     
9.8.  TA-2771  Likumprojekts "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par "Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā", un par līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Muižnieks   
9.9.  TA-2780  Protokollēmuma projekts "Par Pieteikuma vēstuli 2012.gada Starptautiskā Ķīnas uzņēmējdarbības foruma (Global China Business Meeting 2012) līdzorganizēšanā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis     
X. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
10.1.  TA-2765  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.novembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
10.2.  TA-2774  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 14.-15.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Razāns K.Našeniece E.Trumkalns A.Grinberga    
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
11.1.  TA-2576  Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42666509   Administratīvā apgabaltiesa  D.Pavļuts  K.Lore   
11.2.  TA-2652  (2010.) Par Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 25.oktobra spriedumu lietā Nr.A420758910   Administratīvā rajona tiesa  L.Straujuma     
Skatīt protokolu