Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 11.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 15.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1104
TA-2756 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2761  Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-794
TA-2035 
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009.–2013.gadam"   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1024
TA-2711 
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1012
TA-2574 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25.augusta noteikumos Nr.671 "Ar militārā rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1036
TA-2650 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Matroži" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1433
TA-1876 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"  Aizsardzības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1082  (atbalstīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-840
TA-2572 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejup aizsprostiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-977
TA-2473 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Pureņu ielā 4, Kuldīgā, privatizācijas izbeigšanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  2011-TA-2285, Likumprojekts  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības likums"   Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.11.  VSS-952
TA-2362 
Likumprojekts "Par Grozījumiem Garantiju līgumā starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-961
TA-2588 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1027
TA-2585 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-874
TA-2659 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-960
TA-2600 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2012.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1020
TA-2644 
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Kuģinieku ielā 2, Ventspilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1018
TA-2570 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-959
TA-2589 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Muita" Jurizdikā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-825
TA-2445 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-805
TA-2484 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-953
TA-2500 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-925
TA-2423 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1006
TA-2655 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-709
TA-2562 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Sarkanmuižas dambis 27, Ventspilī, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-898
TA-2364 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-895
TA-2339 
Noteikumu projekts "Kārtība un nosacījumi, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-643
TA-2527 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-881
TA-2563 
Noteikumu projekts "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-2637  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1046
TA-2609 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  2011-TA-2262, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2717  Rīkojuma projekts "Par A.Vilciņu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  G.Rēvalde A.Vilciņa   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2611  Par likumprojektiem, kuru izskatīšana būtu turpināma 11.Saeimā   LR Saeimas prezidijs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2852  Atbildes vēstules projekts Alojas novada domei un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par finanšu līdzekļu piešķiršanu Alojas novada pašvaldībai)   Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme   
4.3.  TA-2556  Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā")  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2850  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 4.punkta izpildi (informācija par sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību)   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2579  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam   Tiesībsargs  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2797  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1131
TA-2817 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Vienošanos starp Igaunijas Republikas valdību, Somijas Republikas valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdību, Islandes Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību, Lietuvas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību, Polijas Republikas valdību, Krievijas Federācijas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2819  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  V.Gēme E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2778  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2779  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2830  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Dekšenieks   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2755  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2759  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2760  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2511  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte I.Liepa E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2854  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-512
TA-1911 
(atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2845  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības e-pārvaldes ministru padomes 2011.gada 17.-18.novembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Bisenieks L.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2834  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 18.novembra sanāksmei  Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Dzalbe  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2843  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2851  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas Teritoriālas sadarbības mērķi un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar kuru groza 2006.gada 5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un ieviešanas precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Andreičika I.Krieva   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2762  Lēmumprojekts "Par Jaroslava Streļčenoka iecelšanu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  J.Streļčenoks A.Freibergs A.Kalniņš J.Kažociņš J.Reiniks  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-2855  Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2012. – 2014.gadam  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne D.Gulbe J.Plūme Z.Adijāne L.Jurcēna G.Kūtris A.Bērziņš E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2724  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Zīlīte E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2793  Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru 2011.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-2775  Par valsts budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne J.Šints D.Gulbe I.Vasaraudze I.Ozoliņa I.Šņucins I.Tiesnieks A.Kaļāne A.Orehova J.Stinka A.Eberhards J.Plūme M.Āboliņš E.Dzalbe   Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-2777  Par Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstuli un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanos   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards S.Bajāre E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-2740  Noteikumu projekts "Par Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  G.Bērziņš  A.Ķemme  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2741  Noteikumu projekts "Par Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"  Aizsardzības ministrija  G.Bērziņš  A.Ķemme  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-2742  Noteikumu projekts "Par Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  G.Bērziņš  A.Ķemme  Izskatīts MK sēdē 
10.4.  TA-2743  Noteikumu projekts "Par Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"  Aizsardzības ministrija  G.Bērziņš  A.Ķemme  Izskatīts MK sēdē 
10.5.  TA-2594  Informatīvais ziņojums par rīcību saistībā ar patvēruma meklētājiem   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Nikoļenko  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu