Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 22.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā, 2011.gada 17.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 22.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1103
TA-2840 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1105
TA-2824 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-428
TA-2520 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  L.Kučinska  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-942
TA-2429 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-892
TA-2617 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1085
TA-2689 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  2011-TA-2512, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.6.  VSS-642
TA-2170 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā vai ārzemnieka nosūtīšanu uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, radušos izdevumus"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-906
TA-2460 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-809
TA-2426 
Noteikumu projekts "Par 2008.gada Pasta paku reglamentu un Reglamenta Noslēguma protokolu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-914
TA-2586 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-808
TA-2821 
Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-697
TA-2822 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1176
TA-2695 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1067
TA-2842 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2715  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2837  Rīkojuma projekts "Par E.Liepu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Melnis E.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2733  Informatīvais ziņojums "Veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas paaugstināšanas novērtējums un turpmākie pasākumi tās veicināšanai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2697  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par konkursa atlases komisijas, kas izveidota, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā, darba rezultātiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2698  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par konkursa atlases komisijas, kas izveidota, lai izvirzītu Latvijas ekspertu ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, darba rezultātiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-2397
 
(saņemts ārlietu ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu) Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-2928  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 5.punkta izpildi (informācija par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību)   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Lipskis I.Barānovs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  SAN-1451
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par apsardzes komersantu transportlīdzekļu izmantošanu)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2538  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par cilvēktiesību nodrošināšanu sociālās aprūpes institūcijās)  Tiesībsargs  I.Viņķele  V.Gūtmanis E.Dorožkina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-968
TA-2882 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands B.Neimane  Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  VSS-967
TA-2876 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands B.Neimane  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2880  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  M.Gorodcovs D.Revizore I.Dambe  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2881  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.705 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2909  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2012.gadā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  E.Ābele B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2537  (skatīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2921  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Igaunijas papildu finansējuma Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2922  Informatīvais ziņojums par 2011.gada 25.novembra neformālajā Ministru, kuri atbildīgi par ES Kohēzijas politiku, teritoriālo un pilsētu attīstību, padomē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
7.1.  TA-2877  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2861  Likumprojekts "Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Urtāne I.Aigare  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2896  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2897  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2889  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova G.Šarfa  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2890  Likumprojekts "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2891  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova I.Veinberga  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2892  Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova I.Sviklāne  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2893  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka G.Pužule J.Krastiņa Ģ.Pilāns J.Ziediņš  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-2894  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-2887  Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-2901  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.13.  TA-2902  Likumprojekts "Grozījums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-2911  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.15.  TA-2916  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.16.  TA-2915  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""   Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece I.Pētersone V.Šalamaja  Izskatīts MK sēdē 
7.17.  TA-2917  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.18.  TA-2918  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.19.  TA-2926  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Birums S.Mačivka  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2888  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/1090" projekts   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2906  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2119" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2905  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28. un 29.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  U.Lielpēters A.Zubača  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2923  Latvijas nacionālā pozīcija par teritoriālo kohēziju   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2927  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28.-29.novembra sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-2929  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 24.novembra sanāksmei Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1768  Papildu paskaidrojumi Satversmes tiesai lietā Nr.2011-14-03   Satversmes tiesa  I.Circene  M.Abaroniņš  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2879  Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstības Kohēzijas fonda projektu "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana"" statusu un rīcību, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu noteiktajos termiņos, izvērtējot iespējamos riskus"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  N.Freivalds J.Eiduks I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
10.1.    Jautājums pārcelts - 2.14.         
10.2.  TA-2885  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" esošo finansiālo stāvokli, valsts atbalsta restrukturizācijas plāna īstenošanu un alternatīvu akciju sabiedrības "Parex banka" darbības modeli turpmākajā restrukturizācijas periodā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore I.Zalpētere V.Loginovs Ē.Blumbergs P.Chudzik J.Adamovičs S.Deglava K.D.Gviljams   Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-2884  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore I.Zalpētere V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
10.4.  TA-2883  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.564 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore I.Zalpētere V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
10.5.  SAN-2410
 
Dienesta vajadzībām  Finanšu un kapitāla tirgus komisija  I.Krūmane    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu