Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 6.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 1.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 6.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1247
TA-2948 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.446 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-957
TA-2823 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.820 "Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2874  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra rīkojumā Nr.694 "Par darba grupu""  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2713  Par Ministru kabineta 2011.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (protokols Nr.28 5.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanu un aktualizēšanu"" 2.punkta izpildi  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-912
TA-2654 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-870
TA-2633 
Likumprojekts "Kredītu reģistra likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-871
TA-2632 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-872
TA-2631 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-873
TA-2605 
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2599  Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkumu aizsardzības un drošības jomā līgumcenu robežām"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2635  Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1013
TA-2747 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-683
TA-2442 
Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-687
TA-2133 
Noteikumu projekts "Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālās aprites noteikumi un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-637
TA-2730 
Noteikumu projekts "Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-389
TA-2612 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-3014  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2985  Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-579
TA-2798 
Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-150
TA-2648 
Noteikumu projekts "Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-360
TA-2311 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-907
TA-2551 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1332
TA-2826 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1045
TA-2872 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1106
TA-2825 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1111 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1149
TA-2757 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3003  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"   Izglītības un zinātnes ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-476
TA-2271 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un pasākuma nodrošināšanas un drošības plānu 2012.gadam"   Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1303
TA-276 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis K.Cirsis G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2343  Ieteikumu projekts "Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis K.Cirsis G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1261
TA-234 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2886  Informatīvais ziņojums "Par lētākās cenas zāļu izvēles procedūru"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-291
TA-2581 
(atbalstīts MKK) (2010.) Koncepcijas projekts "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  D.Kurpniece A.Strīķeris   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-3089  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 7.punkta izpildi (informācija par cilvēkresursu efektīvu pārvaldību publiskajā sektorā)  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2766  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par minimālo pensijas apmēru)   Tiesībsargs  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2875  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  L.Straujuma  A.Zitcere T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-3055  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par papildus finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada pašvaldības autoceļa rekonstrukcijai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-1136
TA-2832 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Vaļēviča E.Poļanskis   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3059  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Dambe  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3057  Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  VSS-1076
TA-3047 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Annas Lindes fondā"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  J.Dobele M.Zumberga   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3026  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes darba grupā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Trofimovs A.Strode R.Rugēvica   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2986  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2988  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2987  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-3021  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Baklāne-Ansberga R.Rugēvica   Izskatīts MK sēdē 
7.11.  VSS-1212
TA-2992 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV07 "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm" iesnieguma projektu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-2984  Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  A.Ozols A.Krēsliņš  Izskatīts MK un atlikts 
7.13.  TA-3060  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" turpmāko darbību kredītu garantēšanā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  J.Šnore  Izskatīts MK sēdē 
7.14.  VSS-1057
TA-2961 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Priede  Izskatīts MK sēdē 
7.15.  TA-3044  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.16.  TA-3062  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""   Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste S.Pupaine T.Trenko   Izskatīts MK sēdē 
7.17.  VSS-901
TA-3063 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste S.Pupaine T.Trenko   Izskatīts MK sēdē 
7.18.  TA-3064  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste S.Pupaine T.Trenko   Izskatīts MK sēdē 
7.19.  TA-3065  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste S.Pupaine T.Trenko   Izskatīts MK sēdē 
7.20.  VSS-1309
TA-3070 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  D.Dobrāja  Izskatīts MK sēdē 
7.21.  TA-3100  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Brūne E.Severs Ņ.Birjukova S.Freimanis   Izskatīts MK un atlikts 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-3072  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 6.sadaļā Uzņēmējdarbības likumdošana, 20.sadaļā Uzņēmumu un rūpniecības politika, 21.sadaļā Viseiropas tīkli, 23.sadaļā Tiesu vara un pamattiesības un 33.sadaļā Finanšu un budžeta nosacījumi"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  D.Dobrāja  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3079  Par Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2167" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-3092  Latvijas nacionālā pozīcija 2011.gada 8.-9.decembra Eiropadomes sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  A.Bērtulis K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-3093  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 12.-13.decembra sanāksmei  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-3097  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 13.-14.decembra sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane K.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2879  Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1. aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstības Kohēzijas fonda projektu "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana" īstenošanas alternatīvām un ar tām saistītajiem iespējamiem riskiem""   Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča N.Freivalds N.Sinkevičs A.Laizāns   Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-2997  Protokollēmuma projekts "Saprašanās memorands par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru pirmais grozījums  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  R.Daudišs  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2941  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas saprašanās memorandu par sadarbību informācijas tehnoloģiju aizsardzībā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  M.Andžāns B.Kaškina  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-3081  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību (ECRI) ceturto ziņojumu par Latviju"   Ārlietu ministrija  A.Pabriks  A.Sjanīts L.Kondratjuka  Izskatīts MK sēdē 
10.4.  TA-3090  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 8. Ministru konferencē no 15.-17.decembrim"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  J.Mažeiks  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu