Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 6.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 10.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-62
TA-962 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-398
TA-1319 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-460
TA-1302 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Dundagas kokaudzētava", Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-301
TA-1225 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 15.maija rīkojuma Nr.266 "Par Konferenču centra būvniecības koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-390
TA-1289 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.760 "Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1466  Par Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 45.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1361  Rīkojuma projekts "Par Latvijas pilsonības atjaunošanu"   Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1230
TA-1021 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.484 "Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-370
TA-1240 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018.gadam""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-369
TA-1239 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.–2018.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-440
TA-3307 
(atbalstīts MKK) (2011.) Rīkojuma projekts "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1369
TA-1140 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-216
TA-1269 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-61
TA-1337 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.241 "Par Koncepciju par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-168
TA-1247 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1317
TA-929 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-381
TA-1121 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumu Latvijas Republikas gaisa telpā""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1370  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 28.marta rīkojumā Nr.142 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-386
TA-1267 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Oškalna ielā 6B, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, pārņemšanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-464
TA-1356 
Noteikumu projekts "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-532
TA-1465 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.97 "Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-265
TA-972 
Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-503
TA-1417 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-511
TA-2598 
(2011.) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  2012-TA-1401, Ā-1275-jur, D-1303-jur, Vēstule  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību aktu projektu sagatavošanā par pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā (Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe, Gaujas-Daugavas kanāls un dabas liegums "Daugava pie Kaibalas")     I.Viņķele  M.Brencis J.Tiļčuks  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  2012-C-1337-jur,  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Priekšlikumi par atbildīgās institūcijas noteikšanu koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatēšanā un uzturēšanā valstij piederošai zemei    E.Sprūdžs  D.Jurēvica   
3.3.  TA-1542  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Farmācijas likumā")  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  R.Ķīlis  S.Riekstiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1531  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pieprasīšanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Remesovs  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1532  Informatīvais ziņojums "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-1573  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1574  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1600  Rīkojuma projekts "Par M.Gruškevica atbrīvošanu no amata"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka M.Gruškevics  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1618  Rīkojuma projekts "Par V.Avotiņa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1617  Rīkojuma projekts "Par Ģ.Kronberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  Ģ.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1622  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1589  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 16.-17.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1602  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2012.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1606  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 16.jūlija sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1611  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina I.Macuka  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-981  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Belrus U.Līkops I.Alkšere V.Prauliņš J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1552  Rīkojuma projekts "Par NATO gaisa telpas patrulēšanas operāciju vadības nodrošināšanu Baltijas valstu gaisa telpā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Puriņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  2012-201-s,    A.Pabriks     
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1597  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  U.Magonis A.Strakšas T.Labzova Z.Elksniņa- Zaščerinska  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1544  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm uzturdevas kompensācijas integrēšanu mēnešalgā projektu"   Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1491  Informatīvais ziņojums "Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013.–2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1564  Rīkojuma projekts "Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere V.Kleinberga A.Skrjabina V.Feodorova  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1568  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu ministrijām, lai nodrošinātu ar pasākuma "Rīga-2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" saistītos organizēšanas izdevumus un valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu valsts līdzdalības programmu projekta "Rīga - 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" kultūras programmas īstenošanai"   Kultūras ministrija  J.Bordāns  L.Piešiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1575  Informatīvais ziņojums "Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku sagatavošanas un sarīkošanas budžetu"  Kultūras ministrija  J.Bordāns  D.Melbārde  Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-1570  Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā"  Veselības ministrija  R.Ķīlis  D.Mūrmane-Umbraško G.Ozoliņa M.Taube R.Valtere   Izskatīts MK sēdē 
8.8.  SAN-1162
 
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele  B.Bāne A.Andreičika J.Šints Z.Adijāne R.Bika T.Trubača A.Čemme I.Bule K.Karsuma M.Slikšāne B.Vīlipa I.Šņucins V.Feodorova Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu