Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 27.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 31.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-71
TA-1694 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.714 "Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra” reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" izveidi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-202
TA-1508 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-234
TA-1507 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.778 "Noteikumi par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1579  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.43 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu un anulēšanu par nopietniem saimnieciskās darbības pārkāpumiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-442
TA-1510 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-249
TA-1197 
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-558
TA-1586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.544 "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-557
TA-1585 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra rīkojumā Nr.62 "Par Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-397
TA-1551 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-446
TA-1576 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-396
TA-1550 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1506  Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-489
TA-1624 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-377
TA-1184 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1448
TA-1436 
(atbalstīts MKK) (2011.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1584  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmē Tokijā 2012.gada 12.-14.oktobrī"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-550
TA-1521 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-136
TA-1454 
Noteikumu projekts "Pieteikuma iesniegšanas kārtība vakantajam amatam Eiropas Policijas birojā"  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1680  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2008.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.47 6.§) "Par Ministru kabineta tiesību aktu izpildes gaitu, kuros paredzēta valsts nekustamā īpašuma maiņa starp valsti un pašvaldību" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-367
TA-1592 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1717  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1692  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1696  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-163
TA-1080 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-453
TA-1414 
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-454
TA-1418 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-455
TA-1419 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1239
TA-1561 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Stopiņu novadā nodošanu pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-1613  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 23.§) "Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-1700  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-1698  Rīkojuma projekts "Grozījums Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.–2015.gadam"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1590  Rīkojuma projekts "Par Daugavpils Universitātes rektoru"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Barševskis A.Melnis   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1629  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem pētījumiem"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1543  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam īstenošanu"   Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  M.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1732  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1731  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-871  Informatīvais ziņojums "Finanšu uzskaites centralizācijas procesa gaita ministrijās un centrālajās valsts iestādēs"  Finanšu ministrija  A.Vilks  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1003  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" normu piemērošanas gaitu un rezultātiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  M.Baltiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-473
TA-1567 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas komisijas otrās Kopienas rīcības programmas veselības aizsardzības jomā (2008.–2013.gadam) vienoto rīcību "Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā""  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1471  Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par Valsts būvinspekcijas funkciju atjaunošanu)  Saeimas Pieprasījumu komisija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1461  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (Atskurbšanas telpu izveide un darbība - problēmas un to iespējamie risinājumi)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  E.Sprūdžs  J.Bekmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1568  (jautājums tiks skatīts Ministru kabineta š.g. 3.augusta sēdē) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu ministrijām, lai nodrošinātu ar pasākuma "Rīga-2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" saistītos organizēšanas izdevumus un kultūras programmas īstenošanu"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
5.4.  SAN-1375
 
(jautājums tiks skatīts Ministru kabineta š.g. 3.augusta sēdē) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā Rīga 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta""  Finanšu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
5.5.  TA-1729  Informatīvais ziņojums "Par valsts autoceļu finansēšanas modeli"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns I.Pāže A.Jaunsleinis Z.Brunavs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1749  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Kipras prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-276
TA-1503 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1752  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1755  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1753  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1744  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras nolikums"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1747  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1778  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"   Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1697  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1781  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzema-Grende    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1756  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Padomes Konvencijas pret cilvēka orgānu tirdzniecību projektu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1712  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Krieva D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-1772  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju prognozēm un valsts fiskālo politiku 2012.gadā un 2013.-2015.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss I.Vasaraudze L.Oliņa I.Stepanova I.Šņucins D.Berkolde S.Batare Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1746  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  V.Liepa K.Āboliņš A.Milzarājs T.Kravalis  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  VSS-610
TA-1701 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende  G.Palma G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  SAN-1278
 
Par papildu finansējuma pieprasījumu 2013.-2015.gadam XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-1635  Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-1727  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot normu ierobežojumu saglabāšanu līdz 2016.gada 1.janvārim vai arī to apjoma pakāpenisku atjaunošanu trīs gadu laikā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Dementjevs I.Ļitvinova E.Līcītis J.Macuka I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
9.7.  TA-1736  Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumu turpināšanu 2013.gadā un turpmākajos gados"  Veselības ministrija  I.Circene  D.Mūrmane- Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
9.8.  TA-1765  Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pārvadājumu (transporta) jomas pasākumu turpināšanu 2013.-2015.gadā un turpmākajos gados"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
9.9.  TA-1745  Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem saistībā ar komunālo maksājumu (apkure, elektrība) un degvielas sadārdzinājumu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne E.Gross   Izskatīts MK sēdē 
9.10.  SAN-750
 
Informatīvais ziņojums "Par 10 000 000 latu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā finanšu situācijas stabilizēšanai"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Valtere    
9.11.  TA-1758  Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
9.12.  VSS-748
TA-1738 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-1743  Dienesta vajadzībām  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
10.2.  2012-244-s,    A.Vilks     
10.3.  2012-246-k,    D.Pavļuts     
Skatīt protokolu