Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 7.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 3.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 7.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1083
TA-1648 
(atbalstīts MKK) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē"  Ministru prezidents  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-606
TA-1571 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1757  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesnieguma atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1759  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1760  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-556
TA-1569 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-447
TA-1572 
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu valsts dzīvojamā mājā Lielā ielā 1A, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-137
TA-1352 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sakaru virsnieka norīkošanu pārstāvībai Eiropas Policijas birojā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1659  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-481
TA-1514 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-555
TA-1559 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2011.gadu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-572
TA-1525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-538
TA-1524 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1560  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-505
TA-1566 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-471
TA-1562 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts" – bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-9
TA-1529 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-140
TA-1577 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Uzbekistānas Republikas Vides aizsardzības valsts komitejas vienošanos par sadarbību vides aizsardzības jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-448
TA-1301 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Kukjāne S.Koritko   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-497
TA-1555 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, tai skaitā nodevas apmēru"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Tiesnieks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1782  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Puķīte  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1767  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1811  Rīkojuma projekts "Par I.Koļegovu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts  I.Koļegova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1650  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420476712  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  I.Viņķele  A.Lācis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1355  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-14-03  Satversmes tiesas kanceleja  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  SAN-750
 
Informatīvais ziņojums "Par 10 000 000 latu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā finanšu situācijas stabilizēšanai"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Valtere   
6.4.  TA-1764  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  V.Boks I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1815  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldīšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce V.Loginovs E.Zariņš  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu