Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 21.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 17.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 21.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-695
TA-135 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību""  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-645
TA-1643 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-519
TA-1642 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-689
TA-1857 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-690
TA-1858 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-491
TA-1644 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-589
TA-1718 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-389
TA-1846 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Laidzes ielā 9, Talsos, Talsu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-629
TA-1783 
Rīkojuma projekts "Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1684  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-515
TA-1640 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-993
TA-517 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1708  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1619  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.140 "Par Koncepciju par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-142
TA-1620 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā Nr.248 "Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010.–2013.gadam""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-566
TA-1699 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1883  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1841  Rīkojuma projekts "Par A.Sīmani"   Kultūras ministrija  J.Bordāns  A.Sīmanis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1438  Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par piedāvājuma cenu ierobežojošu noteikumu atbilstību publisko iepirkumu direktīvu prasībām un priekšlikumiem pasūtītāja interešu efektīvākai aizstāvībai iepirkumā par valsts naftas produktu rezervju izveidi, kā arī citu valstu pieredzi minētā jautājuma risināšanai"" 2.3. un 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis  D.Merirands I.Ruško   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1921  Informatīvais ziņojums "Par muitas kontrolei pakļauto pasta sūtījumu muitošanu" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa M.Prikulis S.Kārkliņa-Ādmine D.Brimerberga I.Šņucins   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-742
TA-1968 
(2008.) (skatīts MK) Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka S.Ozola K.Skrastiņa T.Jacuka I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1669  Informatīvais ziņojums "Par darba aizsardzības jomas tiesisko regulējumu un administratīvā sloga samazināšanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Lipskis M.Vīksne  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-59
TA-944 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1786  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi 2006. – 2011.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1862  Informatīvais ziņojums "Par savstarpēji aizvietojamo zāļu zemākās cenas noteikšanas procedūras piemērošanas praksi ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā 2012.gada pirmajā pusgadā"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-509
TA-1687 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 2009.–2013.gadam ieviešanas rīcības plāna projekts 2012.–2013.gadam   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Kurzemniece  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1026
TA-1628 
Koncepcijas projekts "Par vienotu valsts parvaldes institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  R.Balodis G.Paidere S.Celma  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1754  Jautājums svītrots  Kultūras ministrija  J.Bordāns     
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-1904  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Šadris D.Rancāne S.Albiņa I.Liepa E.Kalbergs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1905  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš Ē.Miķītis  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1906  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš Ē.Miķītis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3197  (2011.) Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos 2011.gadā radīto zaudējumu kompensēšanu"   Satiksmes ministrija  A.Pabriks  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  VSS-694
TA-1913 
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija  J.Bordāns  I.Gailīte-Holmberga  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1929  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru prezidents  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1902  Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-277/12 Drozdovs  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1735  Rīkojuma projekts "Par R.Karpaviča (R.Karpavičius) izdošanu Jaunzēlandei"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Rūsiņa M.Viļums   Izskatīts MK sēdē 
X. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
10.1.  TA-1934  Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013.-2015.gadam  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Stepanova I.Šņucins J.Šints Z.Adijāne B.Vīlipa A.Cimdars K.Kamradzis Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  2012-232-s,  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās drošības plānā doto uzdevumu izpildi"    E.Rinkēvičs  Ē.Cinkus   
11.2.  2012-248-s,  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2011.gads)"     A.Pabriks  O.Etla   
11.3.  2012-265-k,    R.Ķīlis     
Skatīt protokolu