Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA

SĒDES  PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

Rīgā

Nr.2

2005.gada  9.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Ē.Jēkabsons

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

 

Sēdi sāk plkst.16.00

-

L.Peinberga

 

 

Ministru kabineta lieta   

1.§ 

Par dabas stihijas izraisīto ārkārtējo situāciju valstī
___________________________________________________

(Ē.Jēkabsons, A.Straume, J.Rekšņa, A.K.Kariņš, E.Repše, A.Meļko, A.Latkovskis, G.Bērziņš, M.Kučinskis, N.Melngailis, J.Binde, E.Rinkēvičs, A.Šlesers, H.Demakova, M.Roze, V.Veldre, R.Vējonis, I.Druviete, D.Staķe, A.Baštiks, M.Stašuls, K.Miķelsons, E.Ektermane, J.Reirs, G.Veismane, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Ministru prezidents A.Kalvītis informē Ministru kabineta locekļus par viņiem adresētajās rezolūcijās dotajiem uzdevumiem saistībā ar dabas stihijas izraisīto situāciju valstī.

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks A.Straume un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs J.Rekšņa informē: par situāciju valstī; par paveikto sadarbībā ar citiem dienestiem; par piecu jaunu operatīvās palīdzības tālruņu numuru nodrošināšanu (papildus numuram 112); par situāciju Rīgā, kā arī par to, ka Ventspilī situācija ir stabila.

3. Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš informē par situāciju energoapgādē: par 60 % jaudas samazinājumu elektroenerģijas padevē; par problēmām saistībā ar elektroenerģijas padeves traucējumiem; par nepieciešamību regulāri informēt iedzīvotājus par piesardzību saskarē ar bojātām elektropārvades līnijām; par laikposmu sākotnējai (3–4 dienas) un pilnīgai (2–3 nedēļas) elektroenerģijas padeves atjaunošanai; par ģeneratoru nepietiekamo skaitu valstī un loģistikas problēmām.

4. Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārstāvis A.Meļko, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" pārstāvis N.Melngailis, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" pārstāvis J.Binde informē attiecīgi par šo uzņēmumu paveikto un plānotajiem darbiem situācijas normalizēšanai.

5. Aizsardzības ministrs E.Repše informē par Nacionālo bruņoto spēku iespējām sniegt palīdzību.

6. Noteikt, ka pieteikumus palīdzības saņemšanai un palīdzības sniegšanu koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Centrālais sakaru un vadības punkts (Operatīvās vadības pārvalde).

7. Satiksmes ministrs A.Šlesers informē par situāciju gaisa satiksmē un uz autoceļiem un dienestu darbu autoceļu attīrīšanā.

8. Zemkopības ministrs M.Roze un Valsts veterinārā dienesta direktors V.Veldre informē par problēmām saistībā ar elektroenerģijas trūkumu liellopu fermās; par iespējamām problēmām pārtikas apgādē; par situāciju ar dzeramo ūdeni atsevišķās vietās; par situāciju ar zvejas kuģiem un laivām.

9. Veselības ministrs G.Bērziņš informē par situāciju slimnīcās; par iespēju Rīgas slimnīcās nodrošināt 400 gultasvietu slimniekiem no rajoniem.

10. Vides ministrs R.Vējonis informē par meteoroloģisko situāciju 9.janvārī naktī un dienā; par to, ka Daugavā ūdens līmenis krītas; par to, ka turpmāk gaidāma ļoti spēcīgo vēja brāzmu samazināšanās, bet stiprs vējš gaidāms visu nākamo nedēļu; par iespējamiem krasta noskalojumiem piekrastē.

11. Atbalstīt izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes ierosinājumu noteikt, ka š.g. 10. un 11.janvārī mācības vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs nenotiek, un aicināt vecākus šajās dienās nodrošināt bērnu atrašanos mājās.

Valsts kancelejai izstrādāt attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.

12. Labklājības ministre D.Staķe informē par paveikto pansionātu darbības nodrošināšanā.

13. Krīzes kontroles centra vadītājs M.Stašuls informē par sagatavotajiem Ministru kabineta rīkojumu projektiem "Par valsts enerģētiskās krīzes izsludināšanu" un "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu dabas katastrofas izraisīto seku likvidēšanā".

14. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu dabas katastrofas izraisīto seku likvidēšanā" un saskaņā ar ekonomikas ministra ierosinājumu – rīkojuma projektu "Par valsts enerģētiskās krīzes izsludināšanu".

Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

15. Finanšu ministrs O.Spurdziņš informē, ka dabas stihijas seku likvidēšanai nepieciešamo līdzekļu avots būs arī Finanšu ministrijas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un attiecīgie pieprasījumi iesniedzami Finanšu ministrijā.

16. Ekonomikas ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Vides ministriju saskaņotu jautājumu par stigu paplašināšanas iespējām gar elektropārvades līnijām, lai novērstu lūstošu koku izraisītus līniju bojājumus.

 

 

Sēdi slēdz plkst.17.55

 

 

Ministru prezidents                  
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktore                  
G.Veismane