Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 68

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.68

2010.gada 25.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"

TA-3109 ____________________________________

(K.Vāgnere, A.Brūne, U.Augulis, R.Broks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"

TA-3071 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"

TA-3105 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3107 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami precizēt likumprojektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"

TA-3110 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-3111, SAN-3519 ____________________________________

(T.Trenko, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojektu un tā anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-3119 ____________________________________

(J.Muižniece, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""

TA-3120 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-3118 ____________________________________

(J.Muižniece, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

TA-3122 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-3123 ____________________________________

(J.Muižniece, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-3124 ____________________________________

(R.Vesere, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai steidzami precizēt likumprojektu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-3125 ____________________________________

(R.Vesere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai steidzami precizēt likumprojektu atbilstoši Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas atzinumam un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-3126 ____________________________________

(R.Vesere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-3127 ____________________________________

(R.Vesere, A.Kampars, G.Zatlers, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai steidzami precizēt likumprojektu, svītrojot normas, kas saistītas ar depozīta sistēmas piemērošanu vienreiz lietojamam iepakojumam, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

TA-3128 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-3132 ____________________________________

(M.Rāzna, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

TA-3131 ____________________________________

(T.Trenko, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā"

TA-3139 ____________________________________

(A.Stašāne, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdē.
2. Vides ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt jautājumus par nepieciešamību informēt Eiropas Komisiju par struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju maiņu, kā arī par nepieciešamiem grozījumiem struktūrfondu plānošanas dokumentos, un vides ministram attiecīgu informāciju līdz 2010.gada 29.novembrim iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-3140 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-3141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā"

TA-3142 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā"

TA-3143 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-3144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-3145 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-3146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā"

TA-3147 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"

TA-3148 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā"

TA-3149 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā"

TA-3150 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

TA-3151 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

TA-3152 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā"

TA-3153 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-3154 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-3155 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā"

TA-3156 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-3157 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

TA-3158 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā"

TA-3159 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu likumā"

TA-3160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""

TA-3161 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu""

TA-3162 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā"

TA-3164 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā"

TA-3165 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā"

TA-3166 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"

TA-3167 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"

TA-3168 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"

TA-3169 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-3170 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā"

TA-3171 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdē.
2. Vides ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības dokumentos, programmās, grantu shēmās, individuālo projektu konkursu nolikumos, kā arī izvērtēt nepieciešamību informēt attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas institūcijas par likumprojektā iekļautajām strukturālajām izmaiņām, un vides ministram attiecīgu informāciju līdz 2010.gada 29.novembrim iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-3172 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

TA-3173 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"

TA-3174 ____________________________________

(Ģ.V.Kristovskis, J.Pūce, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides ministriju precizēt likumprojektu, tai skaitā papildināt 3.pantā ostas valdes sastāvu ar Ekonomikas ministrijas pārstāvi, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

TA-3175 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
55.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-3176 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
56.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

TA-3177 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

TA-3178 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"

TA-3179 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
59.§
Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā"

TA-3180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā"

TA-3181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
61.§
Likumprojekts "Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā"

TA-3182 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-3183 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
63.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

TA-3184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
64.§
Likumprojekts "Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā"

TA-3185 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
65.§
Likumprojekts "Grozījums Teritorijas plānošanas likumā"

TA-3186 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides ministriju precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
66.§
Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā"

TA-3187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
67.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā"

TA-3188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"

TA-3189 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
69.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""

TA-3190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
70.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-3191 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
71.§
Likumprojekts "Grozījums Zinātniskās darbības likumā"

TA-3192 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
72.§
Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"

TA-3193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
73.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas ainavu konvenciju""

TA-3194 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
74.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-2345 ____________________________________

(I.Pētersone, J.Dūklavs, D.Lucaua, I.Stepanova, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdē.
2. Iekšlietu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju, un iekšlietu ministrei attiecīgu informāciju līdz 2010.gada 29.novembrim iesniegt Valsts kancelejā.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām"

TA-3206-IP ____________________________________

(B.Bāne, K.Vāgnere, I.Štāle, A.Brūne, D.Lucaua, J.Dūklavs, I.Stepanova, U.Augulis, J.Bārzdiņš, R.Muciņš, M.Bičevskis, S.Svicka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: papildināt rīkojuma projektu ar punktu par finansējuma pārdali Izglītības un zinātnes ministrijai budžeta apakšprogrammai 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi", budžeta apakšprogrammai 09.21.00. "Augstas klases sasniegumu sports" un budžeta apakšprogrammai 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana", kā arī par finansējuma pārdali Zemkopības ministrijai budžeta apakšprogrammai 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)", un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdē apkopotu informāciju par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam pieejamo valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pārstrukturēšanas nepieciešamību (Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdes (prot. Nr. 64) 56.§ 10.punkts).
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane