Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde 

Rīgā

Nr.54

2021.gada 30.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs

 -

E.Rinkēvičs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs (attālināti)

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre (attālināti)

-

A.Muižniece
Iekšlietu ministre

-

M.Golubeva

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministrs

-

G.Eglītis

Satiksmes ministrs (attālināti)

-

T.Linkaits

Veselības ministrs (attālināti)

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Pauloviča

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks 

-

V.Sidorenkovs

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Vakcinācijas loterijas likums"

TA-1831 ____________________________________

(D.Pavļuts, N.Puntulis, V.Vesperis, J.Vitenbergs, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) izdevumus vakcinācijas loterijas norisei (naudas balvu fondam un loterijas organizatoriskajām izmaksām) ne vairāk kā 1 218 078 EUR apmērā 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Pēc likumprojekta izsludināšanas Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja
Inita Pauloviča