Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2006.gada 17.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās
pārvaldes lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja


-


D.Vaivare

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 


 

Papildus iekļautais jautājums
_________________________

 

1.§

 Par Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2 2.§)
"Par valstij piederošajām
akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums""

TA-121___________________________________________________

(M.Roze, A.Latkovskis, H.Demakova, K.Gerhards, A.Kalvītis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra - Ministru kabineta š.g. 10.janvāra sēdes vadītāja - prombūtni, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

 Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti
___________________________

 

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"

TA-2443___________________________________________________

(A.Latkovskis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 3.§

 Rīkojuma projekts "Par Šengenas konvencijas finanšu programmas
(Schengen Facility) prioritātēm un
finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu
īstenošanai"

TA-3119___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai, aktualizējot Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) finanšu līdzekļu apgūšanas indikatīvo pasākumu ieviešanas plānu, izvērtēt visus pasākumus, kas ietverami šī plāna prioritātēs.

 

 4.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"

TA-2112___________________________________________________

(H.Demakova, S.Āboltiņa, I.Ošiņa, E.Vērpe, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai precizēt likumprojekta 3.pantā ietvertā 9.panta sestās daļas otro teikumu, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka atlīdzības apmēru, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs"
publisko maksas
pakalpojumu cenrādis"

TA-2974___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts
meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3372___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

 

7.§

 Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata
informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē,
Ministru kabineta komitejā un
Ministru kabineta sēdē
izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem"

TA-27___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka instrukciju paraksta tieslietu ministre (otrais paraksts).

 

 8.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gada publisko
pārskatu
saturu un to sagatavošanas kārtību"

TA-52___________________________________________________

(S.Gulbe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

9.§

 Rīkojuma projekts "Par muitas nodokļa atcelšanas
un
kvotu konsultatīvās padomes sastāvu"

TA-39___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

10.§

 Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Vispārējo
Konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai"

TA-2633___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos
Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""

TA-3307___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

12.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Doktorāts" Cēsu rajona
Vecpiebalgas pagastā nodošanu
Vecpiebalgas pagasta pašvaldības
īpašumā"

TA-3140___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

13.§

 Rīkojuma projekts "Par privatizētajai valsts dzīvojamai mājai Rīgā,
Brīvības ielā 104, piekrītošā zemesgabala
sagatavošanu privatizācijai"

TA-2740-IP___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos
Nr.48 "Noteikumi par
lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

TA-2877___________________________________________________

(A.Šlesers, I.Gailīte, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Iekšlietu ministriju papildināt projektu, ņemot vērā satiksmes ministra un Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas priekšlikumus, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

15.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"

TA-3081___________________________________________________

(S.Āboltiņa, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministre.

 

 16.§

 Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-36___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos
Nr.551 "Valsts aģentūras
"Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums""

TA-3230___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošanu 2006.gadā un turpmākajos gados nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.


 

18.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.598 "Noteikumi par
akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku
telpās""

TA-3162___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

19.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par medicīnas profesionālās
izglītības centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2713___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos
Nr.350 "Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
struktūrplāna
izstrādāšanas un ieviešanas kārtība""

TA-3332___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

21.§

 Noteikumu projekts "Zāļu marķēšanas kārtība un
zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmās prasības"

TA-59___________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt projekta noslēguma jautājumus, ņemot vērā veselības ministra priekšlikumu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

22.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par AIDS profilakses
centra
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2840___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

23.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
1.februāra noteikumos Nr.83
"AIDS profilakses centra nolikums""

TA-3278___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 24.§

 Noteikumu projekts "Laboratoriskās metodes ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu fizikālo, ķīmisko,
toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību
noteikšanai"

TA-2988___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ņemot vērā, ka noteikumu projektā minētos standartus galvenokārt izmanto jauno ķīmisko vielu īpašību noteikšanai, kuras var noteikt laboratorijās, kas darbojas saskaņā ar labu laboratorijas praksi, kādas pašlaik Latvijā nav, Vides ministrijai nodrošināt šajos noteikumos minēto standartu tulkošanu, ja ir saņemts pamatots iesniegums par standartu izmantošanas nepieciešamību.

 

25.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra
" publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-5___________________________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai atkārtoti saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

26.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas
Lauksaimniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3207___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

27.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "K.Ulmaņa
piemiņas muzejs "Pikšas"" sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3216___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Politikas plānošanas dokuments
____________________________

 

28.§

Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādņu
2006. - 2009.gadam īstenošanas programmas projekts

TA-2314___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Pabriks, I.Pakule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 


Papildus iekļautie jautājumi
_________________________

 

 29.§

 Informatīvais ziņojums par finansiālo palīdzību
Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda

TA-86___________________________________________________

(O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda.

2. Latvijai paredzētos Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļus 2005.gada 8.janvāra vētras seku likvidēšanai sadalīt ministrijām atbilstoši vētras seku likvidēšanai nepieciešamo izmaksu apjomam, kāds tika norādīts Latvijas pieteikumā Eiropas Savienības Solidaritātes fondam, un noteikt šādu līdzekļu sadalījumu:

2.1. Satiksmes ministrijai - 1531000 latu;

2.2. Ekonomikas ministrijai - 665000 latu;

2.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai - 525000 latu;

2.4. Vides ministrijai - 539000 latu;

2.5. Zemkopības ministrijai - 3406000 latu.

3. Finanšu ministrijai:

3.1. sagatavot Nolīguma Komisijas lēmuma īstenošanai, ar ko veic piešķī­rumu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ārkārtas pasākumu finansēšanai (turpmāk - nolīgums), projektu;

3.2. divu dienu laikā informēt attiecīgās ministrijas par nosacījumiem, ar kuriem saskaņā ir jādefinē īstenojamie pasākumi iekļaušanai nolīgumā.

4. Attiecīgajām ministrijām:

4.1. nedēļas laikā pēc šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minētās infor­mācijas saņemšanas iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par nolīgumā iekļaujamiem pasākumiem;

4.2. pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolīgumā iekļaujamiem pasākumiem.

5. Pilnvarot Finanšu ministriju par nolīguma piešķīruma īstenošanas koordinatoru.

 


30.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Pērses ielā 2"

TA-3366___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

2. Uzņēmumu reģistram nomāt telpas (2120,3 m2 platībā) Rīgā, Pērses ielā 2, mēnesī maksājot 4,55 latus par kvadrātmetru.

 

 31.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Elektronisko iepirkumu
valsts aģentūra"
direktora pienākumu izpildītāju"

TA-94___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

32.§

 Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās
Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā

TA-3___________________________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē parakstīt līgumu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Ārlietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.


5. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu, parakstīto Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā, un tā tulkojumu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 33.§

 Noteikumu projekts "Preču uzskaites
kārtība
brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā"

TA-87___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 34.§

 Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras
publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2956___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojekta paketē likumprojektu par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību, paredzot maksas pakalpojumu definīciju, un likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", precizējot termina "valsts nodeva" definīciju, lai novērstu iespēju par iestādes pamatfunkciju veikšanu iekasēt gan valsts nodevu, gan maksu par pakalpojumu.

3. Visām ministrijām:

3.1. mēneša laikā apkopot un iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par attiecīgās ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajai valsts nodevas definīcijai būtu apliekami ar valsts nodevu;

3.2. nepieciešamos grozījumus attiecīgās nozares normatīvajos aktos noformēt likumprojektu veidā un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojekta paketē.

 

35.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 4.novembra rīkojuma
Nr.713 "Par Dziesmu un
deju svētku padomes sastāvu" atzīšanu par spēku
zaudējušu"

TA-116___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

36.§

 Rīkojuma projekts "Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu bijušajiem
Valsts policijas darbiniekiem par ieguldījumu Iekšlietu ministrijas aizstāvēšanā
1991.gada janvāra barikāžu laikā"

TA-119___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

37.§

 Par Latvijas nostāju par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās
politikas ministru 2006.gada 19. - 21.janvāra
neformālajā sanāksmē
izskatāmajiem jautājumiem

TA-117___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.

2. Labklājības ministrei D.Staķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajā sanāksmē 2006.gada 19.-21.janvārī.


38.§

 Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības
un zivsaimniecības padomes 2006.gada 23.janvāra sanāksmei

TA-122-IP___________________________________________________

(M.Roze, Dz.Jaundžeikars, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņo­jumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 23.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Lauk­saimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 23.janvāra sanāksmē izskatāmajā jautājumā "ES Padomes lēmuma projekts par Kipras ārkārtēja nacionālā atbalsta apstiprināšanu Kipras zemniekiem ar mērķi atmaksāt viņu zaudējumus, kas radušies ilgi pirms pievienošanās procesa ES".

3. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 23.janvā­ra sanāksmē.

 

 39.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un
veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-56___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 40.§

 Informatīvais ziņojums "Nacionālā attīstības plāna (2007 - 2013) izstrāde"

TA-126___________________________________________________

(M.Kučinskis, H.Demakova, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Nacionālā attīstības plāna (2007 - 2013) izstrāde".


2. Izvirzīt valsts attīstības ilgtermiņa mērķi - izglītots, radošs un prasmīgs cilvēks, aktīvs Latvijas nākotnes veidotājs.

3. Atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā norādīto stratēģisko mērķi - izglītība un zināšanas tautsaimniecības tehnoloģiskai izcilībai - un rīcības virzienus tā sasniegšanai.

4. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem ņemt vērā informatīvā ziņojuma pielikumā norādītos rīcības virzienus stratēģiskā mērķa - izglītība un zināšanas tautsaimniecības tehnoloģiskai izcilībai - sasniegšanai, izstrādājot ministriju darbības stratēģiskos plānus, politiku pamatnostādnes un Nacionālā stratēģiskā ietvara dokumenta 2007. - 2013.gadam projektu.

 

 

Ministru kabineta lieta
____________________
(slēgtā daļa)

 

41.§

 

11-k

 Konfidenciāli

 

42.§

Par starptautiskajām pretterorisma mācībām SHAMROCK KEY

18-s___________________________________________________

(L.Mūrniece, A.Kalvītis)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

43.§

 Par Ministru kabineta ēku kompleksa Rīgā, Brīvības ielā 36,
drošības līmeni un tā paaugstināšanas iespējām

427-k
(2005)
___________________________________________________

(J.Leitietis, A.Šlesers, S.Āboltiņa, Dz.Jaundžeikars, J.Reirs, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.


2. Valsts kancelejai līdz 2006.gada 31.martam sagatavot grozījumu Ministru kabineta 2001.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.1-s "Nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu kopums" atbilstoši informatīvajam ziņojumam.

3. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju, Augstāko tiesu un Rīgas apgabaltiesu līdz 2006.gada 31.martam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu, nosakot par ēkas kompleksa drošību atbildīgo amatpersonu, tās tiesības un pienākumus.

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.50

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
Tiesību aktu redakcijas
departamenta vadītāja
D.Vaivare

Skatīt darba kārtību