Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2006.gada 24.janvārī

 

Sēdi vada:

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis 

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
politikas plānošanas un koordinācijas lietās


-


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

 


Papildus iekļautais jautājums
_______________________

 

1.§

 Rīkojuma projekts "Par D.Lūka atbrīvošanu no Ieslodzījuma vietu
pārvaldes priekšnieka amata un pārcelšanu
Tieslietu ministrijas
valsts sekretāra padomnieka amatā"

TA-173___________________________________________________

(S.Āboltiņa, E.Ektermane, I.Juhansone, A.Šlesers, L.Mūrniece, A.Pabriks, G.Bērziņš, D.Lūks, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt tieslietu ministres izvirzīto priekšlikumu piemērot Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam D.Lūkam disciplinārsodu - atbrīvošana no amata (balsojumā par atbrīvošanu no amata: par - 6, pret - 7, atturas -1).

2. Pārcelt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku D.Lūku Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra padomnieka amatā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks D.Lūks piekrīt pārcelšanai Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra padomnieka amatā.

4. Pieņemt iesniegto precizēto rīkojuma projektu "Par Daiļa Lūka atbrīvošanu no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka amata un pārcelšanu Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra padomnieka amatā" ar tā nosaukuma un teksta grozījumiem atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā noteiktajam.

5. Valsts kancelejai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta
_______________________

 

2.§

 Par Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2  2.§)
"Par valstij piederošajām
akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums""

TA-121___________________________________________________

(A.K.Kariņš, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.2 2.§) "Par valstij piederošajām akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums"" negrozīt.


 

3.§

 Par valstij piederošajām akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums"

TA-193
TA-14___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Pabriks, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lūgt Rīgas domi sagatavot un līdz š.g. 24.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā ekonomiski pamatotu stratēģiju par to, kā Rīgas dome turpmāk paredz īstenot pašvaldības funkciju siltumapgādes nodrošināšanā iedzīvotājiem.

3. Ekonomikas ministrijai koordinēt sadarbību ar Rīgas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dalkia City Heat", lai rastu atbilstīgāko variantu turpmākai rīcībai ar valstij piederošajām akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums", kā arī novērstu iespējamo tiesvedības procesu, un ekonomikas ministram līdz š.g. 24.aprīlim iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
30.novembra noteikumos Nr.997
"Noteikumi par līgumcenu robežām""

TA-124___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

5.§

 Par Ceļu satiksmes noteikumu ļaunprātīgu
pārkāpēju personas datu publiskošanu

TA-115
SAN-3392___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, M.Rāzna, A.Šlesers, S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Ceļu satiksmes noteikumu ļaunprātīgu pārkāpēju personas datu publiskošanu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijai.


 

6.§

 Par situāciju Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa būvniecībā Rīgā,
Gaujas ielā 15
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.535 "
Par Koncepciju par ēku kompleksa būvprojektēšanas un būvniecības
Rīgā,
Gaujas ielā 15, uzņēmuma līguma turpmāko izpildi""

TA-57___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, V.Elksnis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

7.§

 Par ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17, daļas renovāciju NATO valstu valdību vadītāju
sanāksmes drošības nodrošināšanā iesaistīto personu izmitināšanai un par
turpmāko bijušā Sardzes pulka ēkas Rīgā,
Gaujas ielā 15 un 17, daļas rekonstrukciju
Rīgas pilsētas
Galvenās policijas pārvaldes izvietošanai

TA-123___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, V.Elksnis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas iesniegtajā informatīvajā ziņojumā minēto priekšlikumu.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. izstrādāt tehnisko uzdevumu par pirmās kārtas renovācijas darbiem ēkas daļai Rīgā, Gaujas ielā 17, un iesniegt saskaņošanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" līdz 2006.gada 31.janvārim;

2.2. izstrādāt tehnisko uzdevumu par otrās kārtas renovācijas darbiem ēkas daļai Rīgā, Gaujas ielā 17, un rekonstrukcijas darbiem Rīgā, Gaujas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001), un iesniegt saskaņošanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" līdz 2006.gada 1.jūnijam.

3. Iekšlietu ministrijai un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi":


3.1. pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes veikt pirmās kārtas tehniskā uzdevuma saskaņošanu līdz 2006.gada 7.februārim;

3.2. pēc šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes viena mēneša laikā veikt otrās kārtas tehniskā uzdevuma saskaņošanu.

4. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi":

4.1. pārņemt no Iekšlietu ministrijas ēku Rīgā, Gaujas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001), nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

4.2. pēc šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes veikt sarunu procedūru saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 27.panta 2.punktu, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu veikšanas līguma formu saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 3.panta 6.punktu, veikt pirmās kārtas renovācijas projektēšanas un būvniecības darbus un nodot ekspluatācijā līdz 2006.gada 15.oktobrim;

4.3. pēc šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes veikt otrās kārtas rekonstrukcijas projektēšanas un būvniecības darbus un nodot ekspluatācijā līdz 2007.gada 1.novembrim;

4.4. sagatavot izmaksu aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem pirmās un otrās kārtas projektēšanas un būvniecības nodrošināšanai, ņemot vērā iesniegtos pirmās un otrās kārtas tehniskos uzdevumus;

4.5. sagatavot aprēķinus par nomas maksu, kas Iekšlietu ministrijai būs jāmaksā valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" par ēkas Rīgā, Gaujas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001), telpu nomu, iekļaujot pirmās un otrās kārtas būvniecības izmaksas;

4.6. iesniegt sagatavotos nomas maksas aprēķinus Iekšlietu ministrijā to iekļaušanai Iekšlietu ministrijas budžeta prioritāšu pieteikumā izskatīšanai Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

5. Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4.1.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ēkas Rīgā, Gaujas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001), ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā kredītsaistību nodrošinājumam.

 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti
____________________________

 

8.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3205___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

3. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 9.§

 Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā"
vadlīnijām

TA-2699___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

10.§

 Likumprojekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm dienesta gaitas
likums"

TA-2691___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, G.Bērziņš, R.Bluķis, U.Klapkalne, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

4. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, kuriem darba pienākumi saistīti ar operatīvu funkciju izpildi, noteiktu sociālās garantijas atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajā likumprojektā ietvertajām sociālajām garantijām.

 

11.§

 Likumprojekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās
atbildības likums
"

TA-2695___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju divu gadu laikā pēc Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likuma pieņemšanas Saeimā sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu. Ziņojumā iekļaut datu apkopojumu par disciplinārās atbildības piemērošanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kā arī jautājuma izvērtējumu par nepieciešamību iekļaut likumā konkrētu disciplinārpārkāpumu sastāvu.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.


 

12.§

 Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā"

TA-2696___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

 13.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-2694___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

 14.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-2701___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

 15.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

TA-2700___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

 16.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu
konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2698___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

17.§

 Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"

TA-2697___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

 18.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2692___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

19.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"

TA-3393___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministre.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos
Nr.714 "Kārtība, kādā tiek veikti militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumi""

TA-2742___________________________________________________

(L.Mūrniece, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

 

21.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-3283___________________________________________________

(L.Mūrniece, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministre.

 

22.§

 Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes
iestādes
ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē"

TA-133___________________________________________________

(U.Klapkalne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
20.maija noteikumos Nr.263
"Valsts kancelejas nolikums""

TA-132___________________________________________________

(U.Klapkalne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 24.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-131___________________________________________________

(A.Latkovskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 25.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu""

TA-3340___________________________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 26.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

TA-3322___________________________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Latvijas civilo ekspertu dalības
starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās
civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums"

TA-3084___________________________________________________

(A.Pabriks, K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 5.punktu, padomes sastāvā iekļaujot arī Ekonomikas ministrijas pārstāvi, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 28.§

 Rīkojuma projekts "Par pretendentu
un
ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-3364___________________________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

29.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi"

TA-2774___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 30.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.746 "Valsts aģentūras
"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nolikums""

TA-3224___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

31.§

 Rīkojuma projekts "Par transformatoru apakšstacijas Rīgā,
Bieķensalas ielā 6, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības
"Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-209-IP___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

32.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-3226___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 33.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Madaras"
nodošanu Saldus rajona Nīgrandes pagasta pašvaldības īpašumā"

TA-3300-IP___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

34.§

 Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Satversmes grozījumiem"

TA-3184___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

 

 35.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Kuldīgas ielā 9a, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3386___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

  

36.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknē,
Pils ielā 23a, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2796___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

37.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 24.janvāra rīkojumā
Nr.48
"Par Latvijas Nacionālās operas konsultatīvo padomi""

TA-127___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

38.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

TA-3269-IP___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

39.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu
un
ar tiem saistīto siltumtīklu pirkšanu"

TA-3145___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Krāslavas novada domei pilsētas siltumapgādes nodrošināšanai pirkt nekustamos īpašumus un ar tiem saistītos siltumtīklus par 263000 latu.

 

40.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta
2005.gada 10.marta rīkojumā Nr.153 "Par valsts
dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-3321___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

41.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-3358___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

42.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Alūksnē,
Dārza ielā 11 un O.Vācieša ielā 2a"

TA-32-IP___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Alūksnes pilsētas domei nomāt telpas (495,9 m2 kopplatībā) Alūksnē, Dārza ielā 11, mēnesī maksājot 839,82 latus.

3. Alūksnes pilsētas domei nomāt telpas (128,2 m2 platībā) Alūksnē, O.Vācieša ielā 2a, mēnesī maksājot 105,89 latus.

 

43.§

 Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"

TA-62___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

44.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikti
civilās
aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi"

TA-3398___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

45.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2002.gada 27.augusta noteikumos Nr.384 "Adresācijas noteikumi""

TA-3304___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

46.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos
Nr.122 "Noteikumi par uzturdevas kompensāciju Ieslodzījuma vietu pārvaldes
specializētā
valsts civildienesta ierēdņiem""

TA-3391___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

47.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos
Nr.138
"Valsts asinsdonoru centra nolikums""

TA-65___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis (otrais paraksts).

 

48.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-48___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 

 49.§

 Rīkojuma projekts "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju"

TA-49___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

50.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"

TA-3354___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 51.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos
Nr.246 "Noteikumi par
valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles
punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""

TA-18___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

52.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Ciltsdarba valsts
inspekcijas
sniegtā maksas pakalpojuma izcenojumu"

TA-3335___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 53.§

 Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu
attīstības projektu uzraudzības kārtība"

TA-2920___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 


Informatīvais ziņojums
_____________________

 

54.§

 Par esošo situāciju un turpmāko gaitu
Valsts investīciju programmas plānošanā

TA-3339___________________________________________________

(M.Kučinskis, K.Gerhards, Dz.Jaundžeikars, G.Bērziņš)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai sešu mēnešu laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu "Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtība".

3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju viena mēneša laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektu Ministru kabineta 2005.gada 27.aprīļa rīkojumam Nr.276 "Par pamatnostādnēm "Valsts investīciju programmas pieteikums 2006.- 2010.gadam"" un grozījumu projektu Ministru kabineta 2003.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.560 "Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība".

 

 

Politikas plānošanas dokuments
___________________________

 

55.§

 Koncepcijas projekts par fizisko personu
biometrijas datu izmantošanu Latvijā

TA-2912___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 


Papildus iekļautie jautājumi
_________________________

 

56.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību
un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām
mācībām ārvalstīs 2006.gadā"

TA-139___________________________________________________

(L.Mūrniece, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

57.§

 Likumprojekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums"

TA-2891___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

58.§

 Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

TA-2900___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

59.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-2895___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 60.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

TA-2897___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 61.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-2899___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.


 

62.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos
Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā
kredīts no
kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-157___________________________________________________

(I.Druviete, J.Ķirsons, U.Luckāns, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 63.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas
nosacījumiem valsts atbalsta programmai
"Atbalsts komercdarbības
infrastruktūras modernizācijai""

TA-1112___________________________________________________

(A.K.Kariņš, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

64.§

 Rīkojuma projekts "Par mobilizācijas uzdevumu noteikšanu
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un materiālo
rezervju iegādi un glabāšanu"

TA-120___________________________________________________

(M.Rāzna, E.Ektermane, A.Straume, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

65.§

 Noteikumu projekts "Par kuģu apkalpes minimālo sastāvu"

TA-179___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

66.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai
Starptautiskās darba konferences 94.sesijā Ženēvā"

TA-192___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

  

67.§

 Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-175___________________________________________________

(A.Šlesers, E.Ektermane, A.Ļubļina-Goldmane, M.Jurušs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju precizēt projektu atbilstoši Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Šī protokollēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā projektu izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 30.janvāra sēdē.

4. Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumu Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, paredzot, ka noteikumus par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegtajiem maksas pakalpojumiem izdod Ministru kabinets.

 

68.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības
"Ceļu satiksmes drošības direkcija" sniegto pamatdarbības
(publisko) pakalpojumu izcenojumiem"

TA-177___________________________________________________

(A.Šlesers, E.Ektermane, A.Ļubļina-Goldmane, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju precizēt projektu atbilstoši Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Šī protokollēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā projektu izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 30.janvāra sēdē.

4. Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumu Ceļu satiksmes likumā, paredzot, ka noteikumus par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" sniegtajiem pamatdarbības (publiskajiem) pakalpojumu izcenojumiem izdod Ministru kabinets.

 

69.§

 Noteikumu projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Autotransporta direkcija" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-178___________________________________________________

(A.Šlesers, E.Ektermane, A.Ļubļina-Goldmane, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju precizēt projektu atbilstoši Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Šī protokollēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā projektu izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 30.janvāra sēdē.

4. Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumu Autopārvadājumu likumā vai iesniegt attiecīgus priekšlikumus Saeimas komisijai, paredzot, ka noteikumus par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem izdod Ministru kabinets.

 

70.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 6.februāra rīkojumā
Nr.81 "Par Latvijas Republikas
pārstāvju norīkošanu Latvijas - Kazahstānas
starpvaldību
tirdznieciski ekonomiskās sadarbības komisijas sastāvā""

TA-199 ___________________________________________________

(A.Šlesers, A.K.Kariņš, K.Gerhards, A.Pabriks, J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai izvērtēt nepieciešamību aktualizēt Ministru kabineta 2003.gada 6.februāra rīkojumu Nr.81 "Par Latvijas Republikas pārstāvju norīkošanu Latvijas - Kazahstānas starpvaldību tirdznieciski ekonomiskās sadarbības komisijas sastāvā" un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgu tiesību aktu Ministru kabinetā.

 

 71.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes
2006.gada 30. - 31.janvāra sanāksmei

TA-197-IP___________________________________________________

(A.Pabriks, G.Bērziņš)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 30. - 31.janvāra sanāksmei".

2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Attiecības ar Rietumbalkāniem;

2.2. Baltkrievija;

2.3. Tuvo Austrumu miera process;

2.4. Irāna;

2.5. Irāka;

2.6. ES - Āzijas dialogs (ASEM);


2.7. Latīņamerika;

2.8. Afganistāna.

3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas izstrādāto "Ziņojumu par aktuālo situāciju Pasaules tirdzniecības organizācijas daudzpusējās tirdzniecības (DDA) sarunās Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 30. - 31.janvāra sanāksmei".

4. Ārlietu ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 30. - 31.janvāra sanāksmē.

 

  

Ministru kabineta lieta
_____________________
(slēgtā daļa)

 

72.§

 Par Latvijas Republikas nostājas projektu "Iestāšanās raksts Eiropas Kopienu
Tiesā izskatāmā lietā
C-167/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Zviedrijas Karalisti"

TA-187-IP___________________________________________________

(S.Āboltiņa, M.Jurušs, A.Pabriks, G.Veismane, G.Bērziņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu "Iestāšanās raksts Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmā lietā C-167/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Zviedrijas Karalisti".

2. Iesniegt iestāšanās rakstu Eiropas Kopienu Tiesā lietā C-167/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Zviedrijas Karalisti.

3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas nodaļas juriskonsultu Edmundu Broku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Tiesā lietā C-167/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Zviedrijas Karalisti.


 

73.§

 Par mobilizācijas uzdevumu noteikšanu
Valsts policijai un materiālo rezervju iegādi un glabāšanu

6-k___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, G.Bērziņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta š.g. 31.janvāra sēdē.

 

74.§

14-k

 Konfidenciāli

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.00

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Veselības ministrs
G.Bērziņš

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību