Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.15

2006.gada 14.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis 

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti
___________________________

 

1.§

 Par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.53 56.§) "Koncepcijas projekts
"Par Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm atalgojuma palielināšanu""

TA-1984___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Noteikt, ka Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdē
(prot. Nr.53 56.§ 4.punkts) dotā uzdevuma izpilde nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. kopīgi ar Valsts kanceleju mēneša laikā veikt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm un specializētā valsts civildienesta ierēdņu amatu klasificēšanu saimēs un līmeņos;

2.2. veikt aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem darba samaksas paaugstināšanai (ņemot vērā saskaņotos amatu klasifikācijas rezultātus) atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" un līdz 2006.gada 15.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par finanšu līdzekļiem, kas nepieciešami Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" ieviešanai - Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm un specializētā valsts civildienesta ierēdņu darba samaksai.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Ostas valsts kontroles kārtība"

TA-389___________________________________________________

(A.Šlesers, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt noteikumu
projekta 9.pielikuma redakciju, paredzot pārejas periodu, līdz kuram visiem ostas valsts kontroles inspektoriem ir jāatbilst šajā pielikumā noteiktajām prasībām, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai precizēt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 15.panta trešo daļu, paredzot tajā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt ostas valsts kontroles kārtību, un 17.pantu, paredzot tajā, ka visos gadījumos, kad tiek piesaukta kuģa aizturēšanas vai aizkavēšanas nepamatotība, pierādīšanas pienākums ir kuģa īpašniekam vai operatoram, un attiecīgu likumprojektu noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu"

TA-393___________________________________________________

(A.Šlesers, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ņemot vērā to, ka noteikumu projektā minētos standartus izmanto kuģu aprīkojuma ražotāji, kuri galvenokārt atrodas citās Eiropas Savienības dalīb­valstīs, Satiksmes ministrijai līdz 2006.gada 31.decembrim nodrošināt šajos noteikumos minēto standartu tulkojumu valsts valodā, ja ir saņemts pamatots iesniegums par standartu izmantošanas nepieciešamību.

3. Satiksmes ministrijai līdz 2007.gada 1.martam nodrošināt:

3.1. Starp­tautiskās Jūras organizācijas (IMO) Asamblejas 1993.gada 4.novembra rezo­lūcijas A.761(18) "Rekomendācijas noteikumiem par piepūšamo glābšanas plostu apkopju staciju atzīšanu" tulkojumu latviešu valodā. Līdz rezolūcijas iz­tul­košanai ar nepieciešamo informāciju un atsevišķu rezolūcijas normu tulko­jumu persona var iepazīties Satiksmes ministrijā;

3.2. Starp­tautiskās Jūras organizācijas (IMO) Jūras drošības komitejas 1996.gada 5.decembra rezolūcijas 61(67) "Par Starptautiskā Ugunsdzēsības testu proce­dūras koda apstiprināšanu" tulkojumu latviešu valodā. Līdz rezolūcijas iztulko­šanai ar nepieciešamo informāciju un atsevišķu rezolūcijas normu tulkojumu persona var iepazīties Satiksmes ministrijā.

4. Satiksmes ministrijai precizēt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.pantu un 16.panta otro daļu, paredzot, ka Latvijas Jūras administrācija izsniedz atbilstības apliecību (sertifikātu) kuģa drošības aprīkojuma pārbaudes veikšanai.


 

4.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo un
piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās"

TA-1133___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Par būvju Gulbenes rajona
Jaungulbenes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3000___________________________________________________

(A.Latkovskis, U.Sarma, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

6.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.aprīļa rīkojumā
Nr.276 "Par pamatnostādnēm
"Valsts investīciju programmas pieteikums
2006. - 2010.gadam""''

TA-514___________________________________________________

(A.Latkovskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

7.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija rīkojumā
Nr.518 "Par pamatnostādnēm
"Valsts investīciju programmas pieteikums
2005. - 2009.gadam""''

TA-631___________________________________________________

(A.Latkovskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 8.§

 Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas
palielināšanu atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem"

TA-589___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

9.§

 Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

TA-590___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

10.§

 Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
"Finansējums Eiropas Savienības fondu un
Norvēģijas valdības finanšu instrumenta
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"

TA-584___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

11.§

 Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem
pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"

TA-621___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

12.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Moldovas Republikai"

TA-620___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no Latvijas
Republikas izved valsts arhīvu fonda dokumentus"

TA-137___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas
valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību"

TA-529___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

15.§

 Rīkojuma projekts "Par J.Bērziņa pārcelšanu
Valsts darba inspekcijas direktora vietnieka amatā"

TA-580___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

16.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo
māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-298-IP___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

17.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ilūkstē,
Raiņa ielā 35A un Jelgavas ielā 21A, pirkšanu izsolē"

TA-599___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

18.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Lāčplēša ielā 27"

TA-619___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nomāt telpas (88,65 m2 kopplatībā) Rīgā, Lāčplēša ielā 27, mēnesī maksājot 605,07 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 92,30 lati).

  

19.§

 Noteikumu projekts "Aviācijas meteoroloģiskā
minimuma piemērošanas kārtība"

TA-442___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 20.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās
aviācijas
gaisa kuģu reģistrācijas kārtību"

TA-444___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

21.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Brīvības ielā 58"

TA-565___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam nomāt telpas (111,41 m2 platībā) Rīgā, Brīvības ielā 58, mēnesī maksājot 4,72 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 0,72 lati) par kvadrātmetru.

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora
atlīdzības un administrācijas
izmaksu segšanas kārtība un apmērs"

TA-493___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

23.§

 Par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 39.§)
"Par tiesību aktu, kuri regulē nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu dzīvojamo
ēku telpu grupām (arī dzīvokļa īpašumam), pilnveidošanas nepieciešamību" izpildi

TA-341___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 39.§) "Par tiesību aktu, kuri regulē nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu dzīvojamo ēku telpu grupām (arī dzīvokļa īpašumam), pilnveidošanas nepieciešamību" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi, noteikt, ka nav nepieciešams iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.344 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība"".

2. Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2006.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību.

 

24.§

 Par Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.68 62.§) "Par zemes politikas
īstenošanas institucionālā
mehānisma ieviešanu un Valsts zemes dienesta reorganizāciju" izpildi

TA-357___________________________________________________

(J.Reirs, M.Roze, L.Medin, G.Bērziņš, R.Vējonis, M.Kučinskis,
M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 62.§) "Par zemes politikas īstenošanas institucionālā mehānisma ieviešanu un Valsts zemes dienesta reorganizāciju" 2.6. un 2.8.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi, noteikt, ka:

1.1. Tieslietu ministrijai nav nepieciešams iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeoinformācijas sistēmu likums";

1.2. Tieslietu ministrijai sagatavot un triju mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā politikas dokumenta "Valsts zemes politikas pamatnostādnes" projektu.

2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un līdz 2006.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā koncepcijas projektu par tiesisko regulējumu ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā.

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu
fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"

TA-125___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

26.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumā
Nr.646
"Par valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra""''

TA-345___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi
____________________

 

27.§

 Par Ministru kabineta 2002.gada 21.maija sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.21 2.§)
"Par ziņojumu par Latvijas Republikai saistošo
konvenciju tekstiem,
kuri nav pieejami latviešu valodā" izpildi

TA-302
(2005)
___________________________________________________

(M.Kučinskis, B.Bērziņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.

2. Ministrijām nosūtīt Tulkošanas un terminoloģijas centram informāciju par netulkoto līgumu apjomu, to tulkošanas prioritāro secību un līgumu tekstus oriģinālvalodā.

3. Ārlietu ministrijai un Labklājības ministrijai pēc tulkojumu veikšanas vai tulkoto tekstu salīdzināšanas ar līgumu tekstiem oriģinālvalodā nosūtīt līgumu tekstus oriģinālvalodā un to tulkojumu latviešu valodā saskaņošanai Tulkošanas un terminoloģijas centram līdz 2006.gada 1.septembrim.

4. Tulkošanas un terminoloģijas centram pēc līgumu tekstu tulkojuma salīdzināšanas ar tekstiem oriģinālvalodā vai tekstu iztulkošanas un saskaņošanas ar atbildīgajām ministrijām starptautisko līgumu tekstus oriģināl­valodā un to tulkojumu latviešu valodā nosūtīt Ārlietu ministrijai.

5. Ārlietu ministrijai starptautisko līgumu tekstus oriģinālvalodā un to tulkojumu latviešu valodā nosūtīt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6. Ārlietu ministrijai informēt Ministru kabinetu par šajā protokollēmumā noteikto uzdevumu izpildes gaitu līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

28.§

 Par Valsts programmas cilvēku tirdzniecības
novēršanai 2004. - 2008.gadam īstenošanas gaitu

TA-552___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, D.Trofimovs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā izteiktās piezīmes, un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.

3. Valsts programmā cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004. - 2008.gadam noteikto uzdevumu izpildē iesaistītajām ministrijām nepieciešamo papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu 2007.gadam un turpmākajiem gadiem iesniegt izskatīšanai kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

Ministru kabineta lieta
_____________________

 

29.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību"

TA-577___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Tieslietu ministrijai līdz 2006.gada 1.maijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumu projektu Tiesu izpildītāju likumā, aizstājot likuma 156.pantā tieslietu ministram noteikto deleģējumu ar Ministru kabinetam noteiktu deleģējumu.


 

Papildus iekļautie jautājumi
__________________________

 

30.§

 Likumprojekts "Tiesu ekspertīzes likums"

TA-3272
(2005)
___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministre.

3. Tiesu ekspertīzes funkciju veikšanu 2006.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2006.gadam". Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumā noteikto normu ieviešanai 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

31.§

 Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu
Saldus sporta kompleksa būvniecībai"

TA-652___________________________________________________

(L.Mūrniece, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 32.§

 Rīkojuma projekts "Par V.Andrējevas atbrīvošanu no Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"
 

Rīkojuma projekts "Par D.Tauriņa iecelšanu Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"
 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā
Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-141___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

 

33.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002
"Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības
plāns Lauku attīstības
programmas īstenošanai 2004. - 2006.gadam""''

TA-595___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

34.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas
un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā
sanāksmē un Biznesa forumā Londonā
2006.gada 21. un 22.maijā"

TA-637___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 35.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vides aizsardzību""

TA-665___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 36.§

 Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2221___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

37.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada
15.jūnija noteikumos Nr.212
"Noteikumi par dabas liegumiem""

TA-2595___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 38.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.59 "Noteikumi par
valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-677___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

39.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra"
direktora apstiprināšanu amatā"

TA-679-IP___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

  

40.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Universitātes
Latvijas vēstures institūts" reorganizāciju"

TA-553___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

41.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma bezpeļņas organizācijas
"Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts" reorganizāciju"

TA-554___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

42.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts" reorganizāciju"

TA-571___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

43.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma
"Latvijas Universitātes
Polimēru mehānikas institūts" reorganizāciju"

TA-650___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 44.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskās iestādes
"Rīgas Tehniskās universitātes
Neorganiskās ķīmijas institūts" reorganizāciju"

TA-651___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 45.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Universitātes
Fizikas institūts" reorganizāciju"

TA-654___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 46.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma bezpeļņas organizācijas
"Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" reorganizāciju"

TA-655___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 47.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Universitātes
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts" reorganizāciju"

TA-658___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

48.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma
"Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts"
reorganizāciju"

TA-659___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

49.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Universitātes Latviešu
valodas institūts" reorganizāciju"

TA-660___________________________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 50.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2006.gada 20. - 21.marta sanāksmei

TA-687-IP___________________________________________________

(M.Kučinskis, N.Popēns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu 2006.gada 20. - 21.marta Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmei".

2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Gatavošanās 23. - 24.marta Eiropadomei;

2.2. Rietumbalkāni;

2.3. Tuvo Austrumu miera process;

2.4. Irāna;

2.5. Irāka;

2.6. Sudāna.

3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus par šādiem Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes darba kārtības jautājumiem:

3.1. Finanšu perspektīva: Starpinstitucionālā vienošanās;

3.2. Pasaules tirdzniecības organizācija.

4. Pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā E.Stiprajam pārstāvēt Lat­vijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 20. - 21.marta sanāksmē.

 

51.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas
un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu
pievienošanās Eiropas Savienībai
25.sarunu sadaļā
(Zinātne un pētniecība) un 26.sarunu sadaļā (Izglītība un kultūra)

TA-689-IP___________________________________________________

(N.Popēns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 25.sarunu sadaļā (Zinātne un pētniecība) un 26.sarunu sadaļā (Izglītība un kultūra)".


2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 25.sarunu sadaļā (Zinātne un pētniecība) un 26.sarunu sadaļā (Izglītība un kultūra).

 

52.§

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības ministru 2006.gada
16. - 17.marta konferences "Izglītības stiprināšana Eiropā" darba kārtībā
ietvertajiem jautājumiem

TA-691___________________________________________________

(G.Arāja, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības izglītības ministru 2006.gada 16. - 17.marta konferences "Izglītības stiprināšana Eiropā" darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem.

2. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajam sekretāram D.Šēnbergam pārstāvēt Latvijas Repub­liku Eiropas Savienības izglītības ministru konferencē "Izglītības stiprināšana Eiropā".

 

53.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības
un zivsaimniecības padomes
2006.gada 20.marta sanāksmei

TA-693___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauk­saimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.marta sanāksmē izska­tāmajos jautājumos:

2.1. "Tirgus situācija un atbalsta pasākumi putnu gaļas sektorā";

2.2. "Memorands par Kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešanu un tās nākotni";


2.3. "Par priekšlikumu Padomes regulai par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību";

2.4. "Par priekšlikumu Padomes regulai par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu garantētām tradicionālām īpatnībām";

2.5. "ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana".

3. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.marta sanāksmē.

  

54.§

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības īstenotās
cukura kopējā tirgus organizācijas reformu

TA-694___________________________________________________

(M.Roze, A.Latkovskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. līdz 2006.gada 23.martam organizēt un pabeigt konsultācijas ar Eiropas Komisiju par tiesībām veikt cukura ražošanas kvotu pārdali starp cukura ražošanas uzņēmumiem;

2.2. līdz 2006.gada 24.aprīlim izstrādāt restrukturizācijas maksājuma shēmu cukurbiešu audzētājiem;

2.3. paredzēt visu Padomes 2003.gada 29.septembra Regulas Nr.1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas,
VII pielikuma ''K'' punktā noteiktā maksimālā apjoma piešķiršanu lauk­saimniekiem kā atsevišķu cukura maksājumu vienotā platības maksājuma shēmas ietvaros Latvijā saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu kārtību un līdz 2006.gada 31.martam informēt Eiropas Komisiju par Latvijas izvēli;

2.4. līdz 2006.gada 10.aprīlim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kārtību, kādā lauksaimniekiem tiek piešķirti atsevišķi cukura maksājumi Latvijā.

  

 

Ministru kabineta lieta
_____________________
(slēgtā daļa) 

 

55.§

 Par Eiropas Savienības un starptautiskajām
prasībām atbilstošu pasu ieviešanu

86-k

 Konfidenciāli

 

 56.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu
"Blumberga pret Latviju"

91-k

Konfidenciāli

 


57.§

 

92-k

Konfidenciāli

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.00

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību