Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr. 37

2006.gada 11.jūlijā


Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis


Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele


Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece


Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

 

Papildus iekļautais jautājums

1.§

Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku komandieri"

TA-1869 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē,
pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem"

VSS-1070
TA-359 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

3.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada
28.marta noteikumos Nr.231 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments""

VSS-733
TA-1840 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Tehnisko vienošanos starp Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,
Igaunijas Aizsardzības spēkiem un Lietuvas Bruņotajiem spēkiem par Baltijas valstu Jūras spēku
artilērijas un kuģu aprīkojuma remonta darbnīcu Klaipēdā"

TA-1822 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Jūras spēku komandieri komandkapteini A.Pavloviču parakstīt Tehnisko vienošanos.
 
5.§
Noteikumu projekts "Par Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas,
Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Zviedrijas Karalistes bruņoto spēku saprašanās
memorandu par sadarbību Starptautiskajos drošības atbalsta spēkos Ziemeļu reģionā"

TA-1828 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku brigādes ģenerāli J.Kiukucānu parakstīt saprašanās memorandu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību
vadītāju sanāksmes ietvaros realizējamo televīzijas apraides vajadzību finansēšanu"

TA-1826 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.12 34.§) "Par tērauda, tekstila un netekstila preču importa licencēšanu"
3.punkta izpildi

TA-1565 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt tērauda, tekstila un netekstila preču importa licencēšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.
3. Ekonomikas ministrijai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā izstrādāt iekšējo normatīvo aktu par tērauda, tekstila un netekstila preču importa licencēšanas kārtību Ekonomikas ministrijā, kas paredz Ekonomikas ministrijas kompetenci tērauda, tekstila un netekstila preču importa licencēšanā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.
 
8.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumu
Nr.39 "Kārtība, kādā Latvijas Republika piedalās Eiropas Kopienas programmās"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-672
TA-1671 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo
pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"

VSS-299
TA-1664 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, R.Vējonis, A.Ābele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Vides ministriju. Saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ministru kabineta noteikumu projekta īstenošanai 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī,
Liliju ielā 20B, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-541
TA-1533 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-496
TA-1381 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
12.§
Noteikumu projekts "Tirgus orientēto pētījumu projektu finansējuma sadales kārtība"

VSS-1642
TA-1167 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Rektoru padomes nolikums"

VSS-1818
TA-1429 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par cietuma inspektora profesijas standartu"

VSS-1559
TA-245 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Melnis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vecākā komandējošā
(vecāko virsnieku) sastāva policista profesijas standartu"

VSS-1560
TA-213 ____________________________________

(A.Melnis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos
Nr.562 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts
pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas
piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-447
TA-1463 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par noteikumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ogres novada domei slēgt pakalpojumu
līgumu par Ogres mākslas skolas apsaimniekošanu Ogrē, Brīvības ielā 11,
ar iepirkumu procedūras uzvarētāju uz 15 gadiem"

TA-1835 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu
personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem"

VSS-1528
TA-491 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa
pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"

VSS-574
TA-1434 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem"

VSS-321
TA-1292 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2002.gada 14.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 29.§)
"Tiesu ekspertīžu iestāžu koncepcija (2002.-2006.gadam)" izpildi

TA-946 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2002.gada 14.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.20 29.§) "Tiesu ekspertīžu iestāžu attīstības koncepcija (2002.-2006.gadam)", noteikt, ka minētā protokollēmuma 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpilde nav aktuāla un tajā minētos tiesību aktu projektus izstrādāt nav nepieciešams.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā
režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"

VSS-367
TA-1363 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā"

VSS-91
TA-1522 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par traktortehnikas un tās
piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

VSS-1370
TA-1137 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns
Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""

VSS-701
TA-1814 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos
Nr.326 "Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes nolikums""

TA-1852 ____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

 

Politikas plānošanas dokumenti

27.§

Transporta attīstības pamatnostādņu projekts 2007.-2013.gadam

VSS-270
TA-1015 ____________________________________

(K.Peters, I.Rozenšteine, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projekta 3.punktā skaitli un vārdu "1.jūlijam" ar skaitli un vārdu "30.septembrim".
Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
28.§
Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāna projekts

TA-276 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 

Informatīvie ziņojumi

29.§

Rīkojuma projekts "Ziņojums par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā"

TA-281 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§

Par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju
sistēmas pamatnostādņu īstenošanas gaitu

TA-3369
(2005) ____________________________________

(A.Baštiks, I.Krūmane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu īstenošanas gaitu".
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu izstrādāt informatīvo ziņojumu par tālākas attīstības virzieniem Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 2003.gada 13.marta rīkojumu Nr.162 "Par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm", un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2006.gada 1.decembrim.
 
31.§
Par Latvijas Republikas pievienošanos brīvprātīgajam
starpvaldību režīmam militāro iepirkumu jautājumos

TA-1839 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Republikas pievienošanos brīvprātīgajam starpvaldību režīmam militāro iepirkumu jautājumos.
3. Noteikt Aizsardzības ministriju par atbildīgo ministriju jautājumos, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību brīvprātīgajā starpvaldību režīmā militāro iepirkumu jautājumos.
 
32.§
Par bojā gājušajiem ziemājiem 2006.gada pavasarī

TA-1392 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par bojā gājušajiem ziemājiem 2006.gada pavasarī".
2. Zemkopības ministrijai izstrādāt un līdz 2006.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā koncepcijas projektu par lauksaimniecības risku vadību.
 

 

Ministru kabineta lieta

33.§

Par situāciju valsts austrumu robežas izbūvē un
valstij nodarītajiem zaudējumiem šajā procesā

TA-1594 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, Ē.Zvejnieks, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši Prokuratūras likuma 16.panta otrajai daļai Ģenerālprokuratūrai veikt nepieciešamos pasākumus, lai izvērtētu amatpersonu rīcību, kuras rezultātā valstij ir radušies zaudējumi saistībā ar valsts austrumu robežas izbūvi.
 

 

Papildus iekļautie jautājumi

34.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides padomes
2006.gada 14.-16.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1885 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides ministrijas parlamentārajam sekretāram M.Jirgenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2006.gada 14.-16.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
35.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas ziņojumu par
Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai
19.sarunu sadaļā (Sociālā politika un nodarbinātība)

TA-1889-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas apstiprināšanu par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 19.sarunu sadaļā (Sociālā politika un nodarbinātība)".
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 19.sarunu sadaļā (Sociālā politika un nodarbinātība).
 
36.§
Par valdības paveikto un iecerēto turpmāko rīcību Eiropas Savienības jautājumos

TA-1887 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas prioritātes Somijas prezidentūras laikā.
3. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem atbilstoši kompetencei ievērot informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas prioritātes un nodrošināt turpmāko nepieciešamo rīcību Latvijas interešu pārstāvēšanai Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā.
4. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 185.5 pantā noteikto, pilnvarot ārlietu ministru A.Pabriku informēt Saeimu par valdības paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas
un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""

VSS-461
TA-1465 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Nacionālajai standartizācijas institūcijai adaptēt nacionālā standarta statusā standartu "ISO 21461".
3. Pēc standarta "ISO 21461" adaptēšanas nacionālā standarta statusā Veselības ministrijai līdz 2006.gada 31.decembrim nodrošināt minētā standarta tulkojumu latviešu valodā un informēt par to Valsts kanceleju.
 
38.§
Par sadarbību ar Rīgas 2006.gada NATO valstu
un valdību vadītāju sanāksmes atbalsta komiteju

TA-1871 ____________________________________

(A.Slakteris, E.Ektermane, J.Karlsbergs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par sadarbību ar Rīgas 2006.gada NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes atbalsta komiteju.
2. Lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktās prasības, Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu izvērtēt no juridiskā aspekta piemērotāko līguma noslēgšanas modeli un iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
9.maija noteikumos Nr.384 "Meža konsultatīvās padomes nolikums""

TA-1855 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un
zivsaimniecības padomes 2006.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1897 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 18.jūlija sanāksmē.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas koledžas
dibināšanu un Valsts policijas reorganizāciju"

VSS-730
TA-1875 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, paredzot reorganizēšanas termiņu. Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
3. Iekšlietu ministram sagatavot un līdz š.g. 25.jūlijam iesniegt Saeimā Aizsardzības un iekšlietu komisijā attiecīgus priekšlikumus par grozījumiem likumā "Par policiju" saistībā ar Valsts policijas koledžas padotības statusu.
 
42.§
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas nolikums"

VSS-729
TA-1873 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos
Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar
speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu""

TA-1870 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par
Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam
no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un
par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm

TA-1894 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Savienībā E.Stipro parakstīt nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
45.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomisko
un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 14.jūlija sanāksmei

TA-1901-IP ____________________________________

(I.Krūmane, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 14.jūlija sanāksmē izskatāmajā Finanšu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā par Padomes piedāvāto kompromisu Eiropas Komisijas 2007.gada budžetam.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei I.Krūmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 14.jūlija sanāksmē.
 
46.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2006.gada 17.-18.jūlija sanāksmei

TA-1905-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 17.-18.jūlija sanāksmei".
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Somijas prezidentūras prioritātes;
2.2. 10.Eiropas attīstības fonds;
2.3. Sudāna;
2.4. Kongo Demokrātiskā Republika;
2.5. Attiecības ar Rietumbalkāniem;
2.6. Tuvo Austrumu miera process.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus par šādiem Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes darba kārtības jautājumiem:
3.1. Pasaules tirdzniecības organizācija;
3.2. Irāna;
3.3. Irāka.
4. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram N.Penkem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 17.-18.jūlija sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst.13.15

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību