Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 39

2006.gada 25.jūlijā


Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā -
ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Piedalās:

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


 K.Pētersone

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
politikas plānošanas un koordinācijas lietās


-


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti
___________________________

1.§

Par valsts nekustamo īpašumu Rīgas rajonā, Salaspils lauku teritorijā,
valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" filiālē "Dole"

TA-1668 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgas rajonā, Salaspils lauku teritorijā, valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" filiālē "Dole".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par valsts nekustamo īpašumu Kuldīgas rajonā, Pelču pagastā,
valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" filiālē "Pelči"

TA-1720 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Kuldīgas rajonā, Pelču pagastā, valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" filiālē "Pelči".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos
Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

VSS-1789
TA-142 ____________________________________

(K.Peters, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides ministrijai sagatavot un līdz 2006.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", precizējot noteikumos lietoto terminoloģiju atbilstoši Komerclikumā lietotajai terminoloģijai un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā dotajam terminu skaidrojumam.

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod
bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā"

VSS-530
TA-1632 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Alkšere, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi "Krimināllikumā""

VSS-453
TA-1715 ____________________________________

(A.Štokenbergs)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-452
TA-1732 ____________________________________

(A.Štokenbergs)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā šī protokola 7.paragrāfu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-402
TA-1704 ____________________________________

(A.Štokenbergs)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai papildināt likumprojekta tekstu ar šī protokola 6.paragrāfā minēto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība
par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā
zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu"

VSS-1826
TA-909 ____________________________________

(A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Eiropas Reģionālās attīstības
fonda vadības komitejas nolikums"

VSS-712
TA-1748 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Zivsaimniecības vadības finansēšanas
instrumenta vadības komitejas nolikums"

VSS-714
TA-1749 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Eiropas Lauksaimniecības virzības un
garantiju fonda virzības daļas vadības komitejas nolikums"

VSS-713
TA-1750 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības
struktūrfondu uzraudzības komitejas nolikums"

VSS-715
TA-1751 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Eiropas Sociālā fonda
vadības komitejas nolikums"

VSS-711
TA-1755 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
31.maija rīkojumā Nr.352 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""

VSS-786
TA-1819 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-674
TA-1694 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par būvju Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 166a
un Maskavas ielā 22, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-214
TA-1791 ____________________________________

(B.Rivža, E.Martinsons, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Cēsīs,
Lielajā Katrīnas ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1820
TA-1608 ____________________________________

(B.Rivža, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas iekļaušanas,
izsniegšanas un aktualizēšanas kārtību Ģerboņu reģistrā"

VSS-98
TA-633 ____________________________________

(H.Demakova, K.Pētersone, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"

VSS-587
TA-1782 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva
speciālā remonta un modernizācijas kārtība"

VSS-266
TA-1119 ____________________________________

(K.Peters, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1923 ____________________________________

(H.Demakova, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Dzemdību palīdzības
nodrošināšanas kārtība"

VSS-222
TA-1134 ____________________________________

(G.Bērziņš, H.Demakova, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, kā arī, ja nepieciešams, ar citām ieinteresētām institūcijām sagatavot priekšlikumus par kārtību, kādā ārstniecības iestāde, kura sniedz dzemdību palīdzību, informē bāriņtiesu vai pagasttiesu par bērna dzimšanu, ja bērna māte, uzturoties ārstniecības iestādē, nav uzrādījusi ģimenes ārsta norīkojumu, nav bijusi grūtniecības uzskaitē un nav sniegusi informāciju par dzīvesvietas deklarēšanu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.588
"Noteikumi par gaisa kvalitāti""

VSS-310
TA-1170 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Vides ministrijai līdz 2007.gada 15.februārim nodrošināt šādu standartu tulkojumu valsts valodā un informēt par to Valsts kanceleju:
3.1. LVS EN 14902:2005 "Gaisa kvalitāte. Standartmetode Pb, Cd, As un Ni mērīšanai suspendētās daļiņās PM10 frakcijā";
3.2. LVS EN 12341:2001 "Gaisa kvalitāte. Cieto daļiņu frakcijas PM10 noteikšana. Etalona metode un testēšana lauka apstākļos, lai demonstrētu mērīšanas metožu līdzvērtību etalona metodei";
3.3. LVS ISO 12884:2001 "Gaiss - Kopējā (gāzes un daļiņu fāzē) policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura noteikšana - Savākšana uz filtra un tam sekojoša sorbenta, analīze ar gāzu hromatogrāfijas metodi";
3.4. LVS ENV 13005:2002 "Norādījumi mērījumu nenoteiktības izpausmei";
3.5. LVS ISO 5725 - 1:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 1.daļa: Vispārīgie principi un definīcijas";
3.6. LVS ISO 5725 - 2:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 2.daļa: Vienmetodes standartmērījumu atkārtojamības un reproducējamības noteikšanas pamatmetode";
3.7. LVS ISO 5725 - 3:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 3.daļa: Vienmetodes standartmērījumu konverģentuma starprādītāji";
3.8. LVS ISO 5725 - 4:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 4.daļa: Vienmetodes standartmērījumu patiesuma noteikšanas pamatmetodes";
3.9. LVS ISO 5725 - 5:2000 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai (29.07.2003. mainīts nosaukums)";
3.10. LVS ISO 5725 - 5:2000/AC:2005 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai";
3.11. LVS ISO 5725 - 6:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 6.daļa: Precizitātes vērtību izmantošana praksē";
3.12. LVS CR 14377:2002 "Gaisa kvalitāte - Gaisa mērījumu references metožu nenoteiktības novērtēšana".
4. Lai nodrošinātu noteikumu 10.punkta nosacījumu izpildi, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra gadījumos, kad tiek novērtēts gaisa piesārņojums lielos attālumos, monitoringa pārraudzību var saskaņot ar Eiropas Piesārņojošo vielu monitoringa un novērtēšanas (EMEP) pārraudzības stratēģiju un mērījumu programmu.
5. Lai nodrošinātu noteikumu 3.10.apakšpunktā noteiktās prasības izpildi, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra akreditē metodes arsēna, kadmija, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu nosēdumu analīzei līdz 2007.gada 15.februārim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Meža monitoringa veikšanas kārtība"

VSS-668
TA-1722 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām
un barības nekaitīguma prasībām""

VSS-669
TA-1683 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada
14.aprīļa noteikumos Nr.131 "Noteikumi par aromatizētāju lietošanu pārtikā""

VSS-553
TA-1806 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

Informatīvie ziņojumi
____________________

27.§
Par inflācijas procesiem valstī

TA-1995 ____________________________________

(A.Štokenbergs)
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Eiropas Savienības Padomes 1977.gada 17.maija sestajā
direktīvā (77/388/EEK) minētās pievienotās vērtības nodokļa
piemērošanas izvēles normas

VSS-738
TA-1846 ____________________________________

(M.Kučinskis, S.Āmare-Pilka, R.Vējonis, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. līdz 2007.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 1.2., 6.4., 8.4., 11., 15.1., 17.6. un 18.punktā minēto izvēles normu ieviešanai nepieciešamos grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

2.2. līdz 2009.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā papildu informāciju par informatīvā ziņojuma 2.1., 2.2., 2.4., 8.3., 14.2., 16.1., 16.2., 16.3. un 16.5.punktā iekļautajām izvēles normām.
 
29.§
Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas
pilnveidošanas metodikas izstrādi

TA-1991 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2006.gadā izskatīt likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" grozījumu sagatavošanas procesā kopā ar ministriju un citu centrālo iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem.
 

Politikas plānošanas dokumenti

___________________________

 

30.§
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības
stratēģijas projekts 2006.-2008.gadam

VSS-180
TA-1543 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Koncepcijas projekts "Ikgadējā valsts nodeva par
radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesībām"

VSS-1593
TA-1223 ____________________________________

(K.Peters, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijas projekts

VSS-1419
TA-492 ____________________________________

(H.Demakova, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2007.gada 1.jūnijam un līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informāciju par Administratīvo sodu likumprojekta un saistīto likumprojektu izstrādes gaitu.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu koncepcijas projekta īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 2010.gada budžeta prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai un Labklājības ministrijai izvērtēt nepieciešamību precizēt normatīvos aktus, kas regulē izglītības iestāžu, bērnu namu un citu bērnu aprūpes iestāžu vadītāju kandidātiem izvirzāmās prasības un sešu mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus.

Ministru kabineta lieta

____________________

33.§
Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"

VSS-654
TA-1896 ____________________________________

(H.Demakova, K.Pētersone, M.Bičevskis, G.Bērziņš, A.Štokenbergs)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvjiem izvērtēt likumprojekta 7.panta svītrošanu vai iespēju precizēt analogi Doma baznīcas un klostera ansambļa likuma 11.panta regulējumam, izvērtēt jautājumu par likumprojekta pārejas noteikumu precizēšanu un, ja nepieciešams, iesniegt priekšlikumus attiecīgajā Saeimas komisijā.

Papildus iekļautie jautājumi

________________________

34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta
2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.48 "Noteikumi par Medicīnas profesionālās izglītības centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-697
TA-1834 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Peters)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.391 "Noteikumi par valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju) Siguldā - Latvijas Republikas pilsētā, kur nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības un zeme nav privatizējama vai atsavināma""

VSS-894
TA-2002 ____________________________________

(R.Vējonis, K.Peters)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Par Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu par pārkāpumu lietā Nr.2006/0479

TA-2015 ____________________________________

(V.Rakstiņš, K.Peters)
1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
 
37.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas ziņojumu par
Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās
Eiropas Savienībai 4.sarunu sadaļā (Brīva kapitāla kustība)

TA-2016 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Peters)
1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas apstiprināšanu par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 4.sarunu sadaļā (Brīva kapitāla kustība)".

2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 4.sarunu sadaļā (Brīva kapitāla kustība).
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības
"Lopkopības izmēģinājumu stacija "Jaunpils""
kapitāla daļu pārdošanu"

TA-2017 ____________________________________

(D.Staķe, K.Peters)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja
eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu"

TA-2022 ____________________________________

(H.Demakova, I.Baldiņa, K.Peters)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu
garantēšanas programmas projekts

TA-1910 ____________________________________

(M.Roze, K.Peters)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem, kā uzlabot kārtību, kādā atbildīgās institūcijas iegūst, uzkrāj informāciju un apmainās ar to, kā arī koordinē savu darbību, funkciju un uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu laicīgu un padziļinātu darba tirgus prognožu sagatavošanu un attiecīgu politikas plānošanas dokumentu izstrādi

TA-416 ____________________________________

(O.Baranovs, K.Peters)
1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai turpināt veikt Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" pētījuma "Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze" ieviešanas koordinēšanu līdz pētījuma noslēgumam 2007.gadā. Pēc pētījuma noslēguma Labklājības ministrijai nodot pētījuma rezultātus par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveides iespējām Ekonomikas ministrijai.
3. Noteikt Ekonomikas ministriju ar 2007.gada 1.jūliju par atbildīgo institūciju darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas procesa koordinēšanā valstī, pārņemot no Labklājības ministrijas pētījuma "Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze" rezultātus.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2006.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā veikt grozījumus Ekonomikas ministrijas nolikumā, precizējot funkcijas saistībā ar darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas procesa koordinēšanu.
5. Konceptuāli atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu Ekonomikas ministrijai funkcijas par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanu ieviešanai un uzturēšanai. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu 2007.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt kopā ar visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts budžeta iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta izstrādes un izskatīšanas procesā.
6. Atbalstīt nepieciešamību Ekonomikas ministrijai darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanai izveidot valsts aģentūru. Noteikt tās izveidi kā jauno politikas iniciatīvu. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu 2007.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt kopā ar visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts budžeta iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta izstrādes un izskatīšanas procesā.

7. Atbalstīt darbaspēka apsekojuma izlases palielināšanu no 25 tūkstošiem uz 60 tūkstošiem respondentu gadā un papildu resursu nepieciešamību informācijas savākšanai un apstrādei Centrālajā statistikas pārvaldē, lai nodrošinātu adekvātas statistiskās informācijas pieejamību darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas modelim. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu 2007.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt kopā ar visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts budžeta iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta izstrādes un izskatīšanas procesā. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu 2006.gadam skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"". 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.895/2006/EK, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā

TA-2044 ____________________________________

(M.Roze, V.Trēziņš, U.Blūms, G.Bērziņš, R.Ņikiforovs, K.Peters)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.895/2006/EK, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā".

2. Noteikt, ka Latvija ar 2006.gada 1.decembri piemēros Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.895/2006/EK, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā.

 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, atsaka vai anulē
eksporta un importa atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai
pazemojošai rīcībai vai sodīšanai"

TA-2019 ____________________________________

(G.Ābele, K.Peters)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu
Libānas civiliedzīvotājiem"

 TA-2054
SAN-2187____________________________________

(M.Roze, I.Kuprune, I.Aire, I.Krūmane, G.Bērziņš, K.Peters)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 4.1.apakšpunktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par valsts materiālo rezervju atjaunināšanu saistībā ar šī protokollēmuma 1.punktā minēto rīkojumu izskatīt valsts budžeta projekta 2007.gadam sagatavošanas procesā.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu
Latvijas Republikas pilsoņu un nepilsoņu un viņu ģimenes
locekļu evakuācijai (repatriācijai) no Libānas Republikas"

TA-2050 ____________________________________

(G.Bērziņš, E.Ektermane, Dz.Jaundžeikars, K.Peters)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta nosaukumu un 1.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst.13.20

 

 

Ministru prezidenta vietā –
ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

 Satiksmes ministrs K.Peters

 Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane

Skatīt darba kārtību