Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

14.aprīlī plkst. 13:10 precizēts 

Rīgā

Nr. 23

2007.gada 10.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja
vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

 

Papildus iekļautais jautājums

1.§

Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās
dienesta pakāpes piešķiršanu A.Jirgenam"

TA-883 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Jirgens, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.janvāra rīkojumā
Nr.19 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto
spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2007.gadā""

VSS-369
TA-856 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija rīkojumā
Nr.359 "Par koncepciju "Par meklēšanas un glābšanas spēju attīstību un
pilnveidošanu, izmantojot helikopterus"""

TA-3036 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par meklēšanas un
glābšanas spēju attīstību un pilnveidošanu, izmantojot helikopterus""

TA-3055 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par
tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus
var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva
darbība, 2.protokolu""

VSS-1506
TA-565 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
6.§

Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

VSS-1825
TA-458 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā instrukcijas projektu par maksājumu izpildes kārtību Valsts kasē.
 
7.§

Noteikumu projekts "Skaidrā naudā veikto
darījumu deklarēšanas noteikumi"

VSS-137
TA-601 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts institūcija darba
devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību"

VSS-56
TA-531 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2008.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
9.§

Noteikumu projekts "Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu
izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība"

VSS-134
TA-548 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas
un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē un Biznesa forumā Kazaņā
2007.gada 20. un 21.maijā"

VSS-328
TA-737 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§

Instrukcijas projekts "Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu
izvērtēšanas, saskaņošanas un kļūdu labošanas kārtība"

VSS-688
TA-3582 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
12.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 1.§)
"Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī" izpildi

TA-830 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 1.§) "Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī", pagarināt protokollēmuma 5.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.maijam.
 
13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.326 "Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu""

VSS-69
TA-740 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§

Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

VSS-1548
TA-407 ____________________________________

(A.Baštiks, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 26.marta vēstulē Nr.03-07/35 minēto, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 13.§) 2.punktā Satiksmes ministrijai dotajam uzdevumam. Precizēto likumprojektu sagatavot iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
15.§

Noteikumu projekts "Aviācijas skates
organizēšanas un norises kārtība"

VSS-1595
TA-476 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§

Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

VSS-1136
TA-312 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.475 "Noteikumi par ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem,
kurus atzīst Latvijas Republikā""

VSS-313
TA-758 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos
Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude,
obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""

VSS-185
TA-743 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
13.aprīļa noteikumos Nr.286 ''Veselības ministrijas nolikums''"

VSS-232
TA-676 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 24.septembra noteikumos
Nr.429 "Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas
kārtība""

VSS-233
TA-669 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumā
Nr.457 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""

VSS-184
TA-742 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§

Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Mugurves pļavas"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1413
TA-576 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§

Noteikumu projekts "Veterināro zāļu izraisīto
blakusparādību uzraudzības kārtība"

VSS-1646
TA-160 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos
Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no
trešajām valstīm""

VSS-1644
TA-353 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

25.§

Par Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 54.§)
"Par informatīvo ziņojumu par esošo situāciju un turpmāko gaitu Valsts investīciju
programmas plānošanā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-817 ____________________________________

(J.Strods, B.Rivža, A.Matīss, O.Spurdziņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas kompetences jomas "Valsts investīciju politika" nodošanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija funkciju pārņem esošo resursu ietvaros.
3. Ekonomikas ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajam sagatavot attiecīgus noteikumu projektus par grozījumiem ministriju nolikumos un līdz 2007.gada 10.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Politikas plānošanas dokumenti

26.§

Ārlietu ministrijas darbības stratēģijas
2007.-2009.gadam projekts

VSS-1626
TA-813 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§

Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna
2007.-2013.gadam projekts

VSS-14
TA-522 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

28.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu"

TA-1022 (2005) ____________________________________

(A.Pabriks, G.Bērziņš, A.Slakteris, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra sniegto informāciju, ka visi apvienības "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" deleģētie ministri iebilst pret likumprojektu, un saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 170.punktu atzīmēt, ka viņiem ir atšķirīgs viedoklis par pieņemto lēmumu.
 
29.§

Rīkojuma projekts "Par līdzekļu sadalījumu Ekonomikas ministrijas
pamatbudžeta programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām
balstītas ekonomikas veicināšana""

TA-846 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu līdzekļu
sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai"

TA-850 ____________________________________

(A.Štokenbergs, R.Vējonis, M.Roze, G.Bērziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā minētajam. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par
valsts nodevu sēklu aprites jomā"

VSS-1798
TA-274 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos
Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi""

VSS-1712
TA-527 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
"Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-887 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru
par azartspēļu automāta un iekārtas marķējuma zīmes izsniegšanu"

VSS-487
TA-892 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§

Noteikumu projekts "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu
automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība"

VSS-1662
TA-895 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Birne, E.Ektermane, A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta redakciju. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
36.§

Rīkojuma projekts "Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu
J.Katanei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-918 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības,
kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā"

TA-919 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Peru Republikas
valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, speciālo un
dienesta pasu turētājiem"

VSS-486
TA-915 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru N.Penki parakstīt līgumu.
 
39.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Gulbenes rajona
Gulbenes novada izveidošanu"

VSS-479
TA-930 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt noteikumu projekta redakciju. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
40.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojumā
Nr.478 "Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu""

VSS-477
TA-931 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§

Informatīvais ziņojums par ārkārtas situāciju Ludzas rajonā
sakarā ar kravas transportlīdzekļu rindām pie Terehovas un
Grebņevas robežkontroles punktiem

TA-938 ____________________________________

(A.Štokenbergs, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai, konsultējoties ar Ārlietu ministriju, Eiropas Komisiju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju, mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par infrastruktūras nodevas ieviešanu tranzīttransportam un priekšlikumus, kas nodrošinātu tranzīttransporta uzraudzību un kontroli, tai skaitā tranzīttransporta vadītāju izdarīto pārkāpumu fiksēšanu Sodu reģistrā.
 
42.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības
un zivsaimniecības padomes 2007.gada 16.-17.aprīļa sanāksmei

TA-942 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada 16.-17.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada 16.-17.aprīļa sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai";
2.2. "Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam:
2006.-2008.gada darbības plāns Kopējās zivsaimniecības politikas vienkāršošanai un uzlabošanai";
2.3. "Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai - Diskusijas uzsākšana par Kopienas nostāju attiecībā uz zivsaimniecības produktu eko-marķējuma programmām";
2.4. "Priekšlikums Padomes Regulai par īpašiem noteikumiem augļu un dārzeņu sektoram un par dažu regulu grozījumiem";
2.5. "Ziņojums par savstarpējās atbilstības nosacījumu piemērošanu pārtikas un lopbarības drošības jomā".
3. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada
16.-17.aprīļa sanāksmē.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

43.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas
spriedumu lietā "Estrihs pret Latviju"

135-k ____________________________________

(E.Plaksins, A.Kalvītis)

1. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 3514 (ekvivalents 5000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Vladimiram Estriham saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Estrihs pret Latviju".
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 18.janvāra sprieduma lietā "Estrihs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
3. Pieņemt zināšanai, ka turpmāk Ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās bez atsevišķa Ministru kabineta pilnvarojuma iesaistīsies mierizlīguma noslēgšanas procesā lietās, kurās no līdzšinējās Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras izriet, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa, visticamāk, konstatēs pārkāpumu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums šādās lietās nedos būtisku ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā.
 
44.§

Informatīvais ziņojums "Par izdevumiem, kas radušies saistībā ar administratīvo
pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanu glabāšanai un glabāšanu
valsts aģentūrā "Materiālās rezerves""

TA-934 ____________________________________

(I.Godmanis, G.Bērziņš, G.Veismane, V.Veldre, I.Gudele, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par izdevumiem, kas radušies saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanu glabāšanai un glabāšanu valsts aģentūrā "Materiālās rezerves"" minētos priekšlikumus.
2. Ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanu glabāšanai un glabāšanu valsts aģentūrā "Materiālās rezerves" saistītos izdevumus 2147000 latu apmērā segt no likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana" paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
3. Valsts aģentūras "Materiālās rezerves" funkciju nodrošināšanai 2008.gadā nepieciešamo papildu finansējumu 2147000 latu apmērā iekļaut Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzē 2008.gadam.
 
45.§

122-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
46.§

Par Ā.Kalpakas-Grundmanes testamentu

TA-933 ____________________________________

(A.Slakteris, H.Demakova, N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lēmumu atraidīt Ā.Kalpakas-Grundmanes testamentā novēlēto mantojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13:50

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību