Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.36

2007.gada 19.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Ministru kabineta komitejā atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-812 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Tieslietu ministrijai izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus Komerclikumā, attiecinot līdzīgu regulējumu arī uz akciju sabiedrībām ar privāto kapitālu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta
nodošanu privatizācijai (155.saraksts)"

VSS-520
TA-1401 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Lore, B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta 2007.gada 4.jūnija vēstulē Nr.01/8-107 ietverto jautājumu par Zinātņu akadēmijas finansējumu risināt valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (147.saraksts)"

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot
privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Dzirnavu ielā 113"

VSS-204
TA-1222 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Svītrot rīkojuma projektā "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (147.saraksts)" 1.2.apakšpunktu, ņemot vērā Satiksmes ministrijas izteikto iebildumu, jautājumu par 1.1.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Satiksmes ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par 1.1.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu privatizācijas atteikumu un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
2. Pieņemt Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - sešstāvu administratīvo ēku - Rīgā, Dzirnavu ielā 113, kadastra Nr.01000300090".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (140.saraksts)"

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43"

VSS-97
TA-1236 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
1. Svītrot rīkojuma projekta "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (140.saraksts)" 1.1.apakšpunktu, ņemot vērā Zemkopības ministrijas izteikto iebildumu, jautājumu par 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Zemkopības ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0900 026 0233) Jelgavā, Rīgas ielā 22, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai. Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas izteikto iebildumu, jautājumu par 1.3.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Iekšlietu ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 121 2797) Rīgā, Piedrujas ielā 5D, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
2. Pieņemt Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

VSS-517
TA-1339 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos
Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-100
TA-835 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§)
"Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās
nodarbinātības ierobežošanai" izpildi

TA-683 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Tiknuss, A.Kalvītis)

Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" 3.2.apakšpunktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos
Nr.11 "Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras nolikums""

VSS-24
TA-467 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§

Par Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 1.§)
"Noteikumu projekts "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību
un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai"" izpildi

TA-1607 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Ārlietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 1.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai"" izpildi, pagarināt protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 30.septembrim.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-489
TA-1457 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Ņemot vērā ekonomikas ministra vietas izpildītāja tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministram iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par projekta turpmāko virzību.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos
Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""

VSS-378
TA-1392 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.februāra rīkojumā Nr.61
"Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Uzņēmējdarbības valsts atbalsta fonds"
nodošanu privatizācijai""

VSS-449
TA-1381 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Lore, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Grozījums 2006. gada 15. maija Ministru kabineta rīkojumā Nr. 342
"Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"

TA-440 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai noformēt tiesību akta projektu par G.Strautmaņa kandidatūru dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā un sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles
zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai
muitas kontroles zonā, kā arī par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai"

VSS-135
TA-945 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2007.gada 30.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Muitas likumā", paredzot precizēt 13.panta ceturtajā daļā doto pilnvarojumu Ministru kabinetam, lai noteiktu, ka atļauja komercdarbības veikšanai ir nepieciešama tikai Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajās muitas kontroles zonās.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos
Nr.396 "Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas kārtība""

VSS-310
TA-1315 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas
un apkalpošanas kārtība"

VSS-488
TA-1209 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto
projektu īstenošanai un veic maksājumus"

VSS-55
TA-956 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 5.augusta rīkojuma
Nr.557 "Par rīcības plānu Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu
uzturēšanās nometnes "Olaine" rekonstrukcijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-466
TA-1400 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Ņemot vērā iekšlietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
19.§
Noteikumu projekts "Pašvaldības policijas paraugnolikums"

VSS-147
TA-1171 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un iesaistītajām institūcijām sagatavot iespējamos risinājuma variantus gadījumiem, kad pašvaldības policijas izveidošana atsevišķās pašvaldībās nav atzīstama par lietderīgu, saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un līdz 2007.gada 15.oktobrim iesniegt jautājumu Ministru kabinetā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm"

VSS-322
TA-1150 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 23.§)
"Noteikumu projekts "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums"" izpildi

TA-1487 ____________________________________

(B.Rivža, I.Godmanis, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.28 23.§) "Noteikumu projekts "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums"", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.novembrim.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 3.§)
"Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"" izpildi

TA-1490 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.28 3.§) "Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.novembrim.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 15.§)
"Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"" izpildi

TA-1491 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.17 15.§) "Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.novembrim.
 
24.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 24.§)
 "Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"" izpildi

TA-1492 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.28 24.§) "Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.novembrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos
Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""

VSS-504
TA-1393 ____________________________________

(B.Rivža, A.Pabriks, A.Rieba, A.Štokenbergs, I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespēju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka īpašos gadījumos no valsts pārbaudījumu kārtošanas izglītojamo var atbrīvot vai noteikt citu termiņu pārbaudījumu kārtošanai ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos
Nr.507 "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem
dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-394
TA-1313 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§

Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas un kultūras augstskolas
Satversmes grozījumu apstiprināšanu"

VSS-75
TA-1089 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§)
"Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi

TA-1503 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi, pagarināt protokollēmuma 5.punktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 1.septembrim.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.664 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Teika" nolikums""

VSS-1677
TA-1380 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§

Noteikumu projekts "Labklājības ministrijas apakšprogrammā 05.04.00 "Valsts sociālo
 pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole" paredzētās apropriācijas
sadalījums pa pašvaldībām un kārtība, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām
piešķiramas valsts mērķdotācijas sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

VSS-371
TA-1202 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai noteikumus īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
16.decembra rīkojumā Nr.804 "Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi""

VSS-391
TA-1137 ____________________________________

(A.Štokenbergs, G.Bērziņš, A.Ka)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas
valdības līgumu par klasificētās informācijas savstarpēju aizsardzību"

VSS-312
TA-1140 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Somijas Republikā parakstīt līgumu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sasauc Valsts probācijas dienesta konsultatīvo
padomju sēdes un organizē padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus"

VSS-267
TA-750 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu
lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""

VSS-606
TA-1550 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"

VSS-402
TA-1338 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 33.§)
"Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredzētu
efektīvāk vērsties pret personām, kuras nodarbojas ar nelegālā alkohola tirdzniecību" izpildi

TA-1482 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Zemkopības ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.6 33.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredzētu efektīvāk vērsties pret personām, kuras nodarbojas ar nelegālā alkohola tirdzniecību", pagarināt protokollēmuma 3.punktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 16.jūlijam.
 
37.§
Noteikumu projekts "Putnu gripas uzliesmojuma
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

VSS-1639
TA-298 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka putnu gripas efektīvai apkarošanai Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) izstrādā dienesta rīcības plānu. Rīcības plānā:
2.1. paredz darbības, kas nodrošina rīcības plāna ieviešanu, ātru un veiksmīgu putnu gripas (turpmāk - slimība) apkarošanas kampaņas īstenošanu;
2.2. paredz darbības, kas nodrošina normatīvajos aktos par dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšanu un iznīcināšanu, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvnieku barības iegūšanu un izplatīšanu, kā arī par tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem un dzīvnieku barību noteikto prasību izpildi;
2.3. iekļauj darbību kārtību un paredz izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas dzīvnieku īpašniekiem nodrošina laicīgu kompensāciju saņemšanu Lauku atbalsta dienestā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā dzīvnieku īpašniekam piešķir kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies epizootijas vai valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas laikā;
2.4. nosaka detalizētu pakļautības ķēdi, kas nodrošina ātru lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procedūru. Pakļautības ķēdē iekļauj saikni starp dienestu, Krīzes vadības padomes sekretariātu, valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra" un valsts un pašvaldību iestādēm, kas iekļautas civilās aizsardzības plānos preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā;
2.5. nosaka kārtību, kādā slimības uzliesmojuma gadījumā tiek organizēts ārkārtas situācijā iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu centrālās vienības un teritoriālo vienību darbs, lai īstenotu slimības kontroles un vides aizsardzības pasākumus valsts līmenī;
2.6. nosaka kārtību, kādā epizootiju un to draudu novēršanā iesaistītā valsts un pašvaldību iestāžu centrālā vienība un teritoriālās vienības sadarbojas ar dienestu, kompetentajām vides aizsardzības institūcijām un organizācijām, lai garantētu veterināro un vides drošības jautājumu atbilstošu koordināciju;
2.7. nosaka personas, kas darbojas pastāvīgajā ekspertu grupā, un minēto ekspertu pienākumus. Ja nepieciešams, ekspertu grupa sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertiem, lai regulāri papildinātu speciālās zināšanas un palīdzētu attiecīgajām institūcijām kvalitatīvi sagatavoties slimības uzliesmojuma gadījumiem;
2.8. paredz pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo resursu, tai skaitā finanšu resursu (Zemkopības ministrijai kārtējam gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, Eiropas Savienības budžeta līdzekļi slimības kontroles un apkarošanas pasākumos radušos zaudējumu atmaksai Eiropas Savienības dalībvalstīm), pieejamību ātrai un efektīvai slimības apkarošanas kampaņai (piemēram, nodrošinājums ar laboratorijas personālu, ekipējumu un infrastruktūru);
2.9. nosaka vadlīnijas, kurās nosaka praktisko darbību īstenošanas kārtību visos slimības apkarošanas posmos, kā arī mazgāšanas un dezinfekcijas kārtību. Izstrādā transportlīdzekļu mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru žurnālu transportlīdzekļu vadītājiem;
2.10. norāda detalizētu informāciju par kontroles pasākumos iesaistīto personu nepieciešamajām prasmēm un pienākumiem, nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus un to saņemšanas kārtību, ņemot vērā putnu gripas radīto potenciālo risku cilvēku veselībai;
2.11. paredz slimības apkarošanas pasākumos iesaistīto personu izglītošanas programmu par slimības klīniskajām pazīmēm, epizootoloģisko uzraudzību un kontroli un slimības apkarošanu, kā arī pasākumus, lai saglabātu un attīstītu minēto personu prasmes administratīvajās procedūrās;
2.12. nosaka vakcinācijas plānu, kurā aplūkoti vairāki scenāriji un sniegtas norādes par to, kuras mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu populācijas var vakcinēt, kā arī nepieciešamais vakcīnu daudzums un to pieejamības aplēses;
2.13. norāda diagnostikas laboratorijas, kuras aprīkotas ar iekārtām dzīvnieku līķu patologanatomiskajai, seroloģiskajai, histoloģiskajai vai cita veida izmeklēšanai. Nosaka rīcību ātrai paraugu transportēšanai uz laboratoriju, kā arī laboratorijas analīžu veikšanas potenciālu un pieejamos resursus rīcībai slimības uzliesmojuma gadījumā;
2.14. nosaka darbības, lai slimības uzliesmojuma gadījumā nodrošinātu dzīvnieku liemeņu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu masveida apglabāšanu, neapdraudot cilvēku veselību un izmantojot procedūras vai metodes, kas novērš kaitējumu videi, minimāli apdraud augsni, gaisu, virszemes un pazemes ūdeņus, augus un dzīvniekus, rada minimālu troksni vai smaku, atstāj minimāli kaitīgu ietekmi uz lauku ainavu vai īpašiem apskates objektiem;
2.15. nosaka komersantu uzņēmumus dzīvnieku izcelsmes atkritum­produktu iznīcināšanai;
2.16. nosaka kārtību, kādā tiek informēti lauksaimnieki, lauku iedzīvotāji un slimības skarto teritoriju iedzīvotāji. Slimības uzliesmojuma gadījumā iedzīvotājiem nodrošina tiešus un pieejamus sakarus, kā arī informācijas sniegšanu valsts un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos;
2.17. nosaka rīcību pieejai iekārtām, personālam, kā arī materiāliem, kas nepieciešami, lai ātri un efektīvi apturētu un likvidētu slimības uzliesmojumu. Norāda informāciju par komerciālo putnkopības novietņu skaitu un atrašanās vietu, novietnes ar maksimāli lielu mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu skaitu, sadalījumu pa putnu sugām, kas atrodas komerciāla virziena novietnēs;
2.18. nosaka nepieciešamo vakcīnu daudzumu vakcinācijas kampaņas veikšanai.
3. Izstrādātais rīcības plāns nodrošina, ka slimības uzliesmojuma gadījumā veiktie pasākumi novērš jebkādu kaitējumu videi, tajā pašā laikā nodrošinot augstāko slimības kontroles līmeni, un līdz minimumam samazina uzliesmojuma radīto kaitējumu, īpaši, ja ir nepieciešams uz vietas apglabāt vai sadedzināt mirušo vai nogalināto dzīvnieku līķus.
4. Rīcības plānu dienests saskaņo ar Eiropas Komisiju un pēc apstiprināšanas Eiropas Komisijā publisko Latvijā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos
Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-225
TA-792 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu marķēšanas,
izplatīšanas un kontroles noteikumi"

VSS-1637
TA-900 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.947 "Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu
mazumtirdzniecības vietās""

VSS-500
TA-1309 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību
izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās"

VSS-455
TA-1120 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Uzraudzības komitejas nolikums"

VSS-362
TA-1231 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi
 

43.§

Par Ministru kabineta 2002.gada 21.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 2.§)
"Par ziņojumu par Latvijas Republikai saistošo konvenciju tekstiem, kuri nav
pieejami latviešu valodā" izpildi

TA-264 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām līdz 2007.gada 1.septembrim nosūtīt Tulkošanas un terminoloģijas centram netulkoto līgumu tekstus oriģinālvalodā.
3. Ministrijām līdz 2007.gada 1.septembrim informēt Tulkošanas un terminoloģijas centru par nozares ekspertiem, kas līgumu tulkošanas procesā sniegs konsultācijas un saskaņos līgumos lietoto terminoloģiju.
4. Tulkošanas un terminoloģijas centram pēc līgumu tekstu iztulkošanas un saskaņošanas ar nozaru ekspertiem starptautisko līgumu tekstus oriģinālvalodā un to tulkojumu latviešu valodā nosūtīt atbildīgajām ministrijām.
5. Ministrijām starptautisko līgumu tekstus oriģinālvalodā un to tulkojumu latviešu valodā nosūtīt Ārlietu ministrijai.
6. Ārlietu ministrijai starptautisko līgumu tekstus oriģinālvalodā un to tulkojumu latviešu valodā nosūtīt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
7. Ārlietu ministrijai līdz 2007.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetam informāciju par šajā protokollēmumā noteikto uzdevumu izpildes gaitu.
 
44.§
Par priekšlikumiem tiesību aktos noteiktā regulējuma
uzlabošanai ūdens patēriņa aprēķināšanai

TA-1459 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem tiesību aktos noteiktā regulējuma uzlabošanai ūdens patēriņa aprēķināšanai.
2. Atbalstīt darba grupas sagatavotos priekšlikumus par tiesību aktos noteiktā regulējuma uzlabošanu.
3. Lai nodrošinātu darba grupas priekšlikumu ieviešanu, Ekonomikas ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā:
3.1. līdz 2008.gada 1.maijam grozījumus Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumos Nr.256 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija";
3.2. grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu".
 
45.§
Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija
Direktīvas 2003/30/EK 4.panta 1.punktā dotā uzdevuma izpildi 2006.gadā

TA-1623 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Burka, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
46.§
Par pasākumiem, kas tiks finansēti no
Eiropas Zivsaimniecības fonda

VSS-542
TA-1399 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. ievērojot informatīvajā ziņojumā ietvertos atbalsta pamatnosacījumus un informatīvā ziņojuma 5.pielikumā noteiktos termiņus, izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus no Eiropas Zivsaimniecības fonda finansēto pasākumu ieviešanai;
2.2. pārstāvēt Latvijas Republiku konsultācijās ar Eiropas Komisiju par Rīcības programmu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam, nodrošinot šīs programmas projekta apstiprināšanu;
2.3. līdz 2007.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam sarunu progresu Eiropas Komisijā;
2.4. nodrošināt, ka jauni atbalsta pasākumi tiek ieviesti tikai pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
 

Politikas plānošanas dokuments

47.§

Civilmilitārās sadarbības sistēmas attīstības pamatnostādņu
2007.-2010.gadam projekts

VSS-1571
TA-680 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

48.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests
izsniedz izziņu par kredīta ņēmēja ienākumiem"

TA-1554 ____________________________________

(O.Spurdziņš, T.Tverijons, A.Orehova, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

49.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (117.saraksts)"

VSS-1691
TA-1578 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas izteiktos iebildumus, jautājumu par rīkojuma projekta 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Aizsardzības ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6413 006 0077) Liepājas rajona Sakas novadā, Pāvilostā, Meža ielā 7, nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 085 0231) Rīgā, Ķīšezera ielā 27, un nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 085 0233) Rīgā, Ķīšezera ielā 29, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību aktu projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (126.saraksts)"

VSS-1730
TA-1580 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, jautājumu par rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma Limbažos, Ciema ielā 37, piekritību valstij. Valsts kancelejai pēc dokumentu iesniegšanas sagatavot jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē.
2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, jautājumu par rīkojuma projekta 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 546 0059) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5, caurlaides ēka (būves kadastra apzīmējums 01000462033 001) Rīgā, Lomonosova ielā 1, un tiem piekrītošais zemesgabals (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 046 2033) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5, nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 115 0305) Rīgā, Aizkraukles ielā 12A, nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 024 0318) Rīgā, Sporta ielā 13/15, un kopmītne (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 071 2435 003) Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību aktu projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Ekonomikas ministrijai dokumentus, kas apliecina rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minētās caurlaides ēkas (būves kadastra apzīmējums 01000462033 001) Rīgā, Lomonosova ielā 1, un tai piekrītošā zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000462033) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5, piekritību valstij.
 
51.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada
25.jūnija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1656 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 25.jūnija sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Komisijas priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Tehnoloģiju institūta izveidošanu (pozīcija Nr.2);
2.2. EK ziņojums "Zināšanu pārneses starp pētniecības iestādēm un industriju uzlabošana Eiropā - visaptveroša, atvērta inovācija", Vācijas prezidentūras iniciatīva par Intelektuālā īpašuma tiesību hartu, Padomes Secinājumu projekts "Zināšanu pārnese un intelektuālā īpašuma izmantošana Eiropas Pētniecības telpā" (pozīcija Nr.1);
2.3. CREST ziņojums "Kā labāk koordinēt Struktūrfondu un Ietvara programmas izmantošanu, lai atbalstītu pētniecību un attīstību", Padomes Secinājumu projekts (pozīcija Nr.1);
2.4. Eiropas Komisijas Zaļā grāmata "Eiropas pētniecības telpa: jaunas perspektīvas" (pozīcija Nr.2).
3. Izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 25.jūnija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
52.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada
25.jūnija sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1659 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētu Muitas kodeksu)" (pozīcija Nr.6) projektu.
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 25.jūnija sanāksmē jautājumā "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētu Muitas kodeksu)".
 
53.§

Rīkojuma projekts "Par prasījuma tiesības uz derīgo izdevumu, kas taisīti
Olimpiskā sporta centra ēkai Rīgā, Grostonas ielā 6B, nodošanu bez atlīdzības
biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja""

TA-1651 ____________________________________

(O.Spurdziņš, E.Rinkēvičs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums par Latvijai noteikto lauksaimniecības produktu lieko
krājumu apjomu un veicamo maksājumu Eiropas Kopienas budžetā

TA-1652 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par vīna liekajiem krājumiem un Eiropas Kopienas budžetā veicamo vīna lieko krājumu maksājumu kārtību.
2. Zemkopības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu, un finanšu ministram saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piektās daļas 3.punktu noteiktajā kārtībā palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju par 203 000 eiro (pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 0,702804 - Ls 142 670) Zemkopības ministrijas budžeta programmai 28.00.00 "Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība" norēķiniem ar Eiropas Savienību izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodā "Starptautiskā sadarbība".
3. Zemkopības ministrijai pēc apropriācijas palielināšanas veikt vīna lieko krājumu maksājumu Eiropas Kopienas budžetā saskaņā ar Komisijas lēmumā 2007/V/04 (K(2007)1979) noteikto termiņu (2007.gada 31.jūlijam).
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos
Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles
punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""

VSS-681
TA-1647 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumā
Nr.975 "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā
fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā
programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā""

TA-1657 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-1660 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu,
tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību"

VSS-622
TA-1507 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§

Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu administratīvo pārkāpumu
lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanai uzglabāšanai un glabāšanai valsts aģentūrā
 "Materiālās rezerves""

TA-1666 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Gerhards, O.Spurdziņš, G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par situāciju ar administratīvajās lietās izņemto mantu un lietiskiem pierādījumiem un arestēto mantu kriminālprocesa ietvaros un tās finansiālo nodrošinājumu" un atbalstīt tajā izteiktos priekšlikumus.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Iekšlietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu un saskaņot rīkojuma projektu ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, un iesniegt tos Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Valsts stratēģiskais ietvardokuments

TA-1670 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 1.punktā precizēt, ka projekts tiek konceptuāli atbalstīts, 2.punktā paredzēt uzdevumu Finanšu ministrijai tehniski precizēt Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu un pēc Valsts stratēģiskā ietvardokumenta apstiprināšanas Eiropas Komisijā iesniegt to akceptēšanai Ministru kabinetā, kā arī papildināt rīkojuma projektu ar punktu par Ministru kabineta 2006.gada 18.oktobra rīkojuma Nr.808 "Par Valsts stratēģisko ietvardokumentu" atzīšanu par spēku zaudējušu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Pasaules Tirdzniecības
organizācijas Dohas attīstības raunda (DDA) sarunu virzībā"

TA-1649 ____________________________________

(G.Ābele, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas attīstības raunda (DDA) sarunu virzībā.
2. Ekonomikas ministram J.Strodam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 25.jūnija ārkārtas sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību