Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 40

2007.gada 10.jūlijā

 

Sēdi atklāj
Valsts prezidents

Sēdi vada
-
 V.Zatlers

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Valsts prezidenta V.Zatlera uzruna
 

Ministru prezidenta A.Kalvīša uzruna

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

 

1.§

Noteikumu projekts "Informācijas par Eiropas
Savienības fondu projektiem publiskošanas kārtība"

VSS-363
TA-1230 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par
atgriešanās apliecības izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību"

VSS-2
TA-571 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot un ārlietu ministram līdz 2007.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.378 "Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem"", lai noteiktu, ka persona, kurai ārvalstīs ir izsniegta atgriešanās apliecība un kura tās saņemšanas brīdī nav varējusi samaksāt valsts nodevu, pirms jauna personu apliecinoša dokumenta pieprasīšanas uzrāda dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par izsniegto atgriešanās apliecību.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1036 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1
TA-572 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par telpu dzīvojamā mājā "Skaļupes 1"
Cēsu rajona Līgatnes pagastā nodošanu Cēsu rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-523
TA-1413 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība"

VSS-213
TA-981 ____________________________________

(I.Godmanis, J.Leitietis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-183
TA-1432 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
7.§
Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmi"

VSS-74
TA-858 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos
Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem,
kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-472
TA-1530 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos
Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem,
kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-474
TA-1532 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos
Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem,
kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-473
TA-1535 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas gaisa telpas
izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām"

VSS-1356
TA-579 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība"

VSS-1357
TA-862 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā""

VSS-414
TA-1463 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
14.§
Par Kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanas programmas
2006.-2008.gadam izpildi

TA-820 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumā
Nr.401 "Par kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanas programmu 2006.-2008.gadam""

VSS-244
TA-832 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Kartupeļu gaišās gredzenpuves
izplatības ierobežošanas programmā 2006.-2008.gadam"

TA-1637 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība"

VSS-422
TA-1359 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

18.§

Par personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo aprūpi

TA-1690 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo aprūpi".
2. Labklājības ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi līdz 2007.gada 1.oktobrim veikt valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo personu izvērtēšanu, lai noteiktu tās personas, kurām nodrošināms alternatīvās aprūpes pakalpojums;
2.2. izstrādāt un labklājības ministram līdz 2008.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, lai precizētu valsts noteiktā līdzfinansējuma apjomu alternatīvās aprūpes pakalpojumiem un noteiktu vienotus kritērijus tā saņemšanai;
2.3. sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi līdz 2007.gada 15.decembrim izstrādāt vienotu metodiku sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanai;
2.4. izstrādāt un labklājības ministram līdz 2007.gada 28.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumenta projektu "Sociālo pakalpojumu politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2015.gadam".
 
19.§
Par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas
mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai

TA-443 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu, lai izstrādātu priekšlikumus vienota universālā pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrādei regulējamās nozarēs.
3. Satiksmes ministrijai, ja nepieciešams, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajām elektronisko sakaru komersanta aprēķināto universālā pakalpojuma saistību izmaksām, sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam" tīro izmaksu kompensācijai par universālā pakalpojuma sniegšanu 2006. un 2007.gadā. Jautājumu par papildus nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem tīro izmaksu kompensācijai par universālā pakalpojuma sniegšanu elektronisko sakaru nozarē turpmākajos gados izskatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.
 
20.§
Par stacionāra tipa ārstniecības iestāžu elektroapgādes drošuma izvērtējumu

TA-1700 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par stacionāra tipa ārstniecības iestāžu elektroapgādes drošuma izvērtējumu.
2. Informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanu 2007.gadā un 2008.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai 2009.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Ministru kabineta lieta

21.§

Rīkojuma projekts "Par kompensāciju izmaksu pašvaldībām, kuras cietušas vai kurām
nodarīti materiālie zaudējumi sakarā ar Baltkrievijā notikušās dīzeļdegvielas noplūdes
rezultātā Latvijas teritoriju sasniegušo piesārņojumu"

TA-1775 ____________________________________

(D.Staķe, I.Stepanova, A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas 2007.gada 9.jūlija atzinumu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Tiesību aktu projekti Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 10.panta otrajā daļā un
pārejas noteikumu 2.punkta 1.apakšpunktā Ministru kabinetam doto uzdevumu
izpildes nodrošināšanai

SAN-2226 ____________________________________

(I.Godmanis, H.Demakova, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2007.gada 10.augustam.

 

Papildus iekļautie jautājumi

23.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas
izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas
pārvadāšanai"

VSS-319
TA-1371 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Ziņojums par progresu
Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā"

TA-1765 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt ziņojumu ar visu rezultatīvo rādītāju izpildes analīzi un ekonomikas ministram līdz 2007.gada 20.jūlijam iesniegt to Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
12.aprīļa noteikumos Nr.249 "Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" nolikums""

VSS-800
TA-1831 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
 Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-754
TA-1850 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par prioritārā kreditora statusa garantēšanu valstij saistībā ar Maksātnespējas likuma ieviešanu

TA-1817
SAN-1791
____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz trim nedēļām.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp
budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-1853 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
1.jūnija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/0804" projekts

TA-1864 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes
kontroles inspekcijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Valsts sanitārās inspekcijas
reorganizāciju un Veselības inspekcijas izveidošanu"

VSS-525
TA-1636 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai saistībā ar Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Valsts sanitārās inspekcijas reorganizāciju un Veselības inspekcijas izveidošanu sagatavot un veselības ministram:
2.1. līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ārstniecības likumā, Epidemioloģiskās drošības likumā, Farmācijas likumā, likumā "Par prekursoriem", likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", Pārtikas aprites uzraudzības likumā, Reklāmas likumā, likumā "Par piesārņojumu", likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu", Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību";
2.2. līdz 2007.gada 30.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus citos normatīvajos aktos.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1868 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Līguma projektu starp Eiropas Savienību un ASV attiecībā
uz pasažieru vārdu reģistru (Passenger Name Register - PNR) datu apstrādi un pārsūtīšanu
ASV Iekšējās drošības departamentam, ko veic aviopārvadātāji

TA-1869 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Līguma projektu starp Eiropas Savienību un ASV attiecībā uz pasažieru vārdu reģistru (Passenger Name Register - PNR) datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Iekšējās drošības departamentam, ko veic aviopārvadātāji.
3. Pieņemt zināšanai, ka Līguma projekts starp Eiropas Savienību un ASV attiecībā uz pasažieru vārdu reģistru (Passenger Name Register - PNR) datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Iekšējās drošības departamentam, ko veic aviopārvadātāji, tiks skatīts kādā no tuvākajām Eiropas Savienības Ministru Padomes sanāksmēm, kur attiecīgais ministrs tiks lūgts pārstāvēt Latvijas Republiku minētajā Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā, par to iepriekš informējot Ministru kabinetu.
 
33.§
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes
2007.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1877 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada 16.jūlija sanāksmē.
 
34.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Eiropas Savienības Iekšējā tirgus pārskats"

TA-1878 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālo pozīciju "Eiropas Savienības Iekšējā tirgus politikas pārskats".
3. Visām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, sagatavojot nacionālo pozīciju projektus, ņemt vērā Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Eiropas Savienības Iekšējā tirgus politikas pārskats".
 
35.§
Par akciju sabiedrības "Rīgas siltums" pamatkapitāla palielināšanu

TA-1873 ____________________________________

(J.Strods, A.Štokenbergs, K.Lore, I.Godmanis, Dž.Innusa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" 2007.gada 18.jūlija akcionāru sapulcē balsot pret akciju sabiedrības "Rīgas siltums" pamatkapitāla palielināšanu.
 
36.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomisko
un finanšu jautājumu padomes 2007.gada 13.jūlija sanāksmei

TA-1885 ____________________________________

(A.Slakteris, K.Kļujeva, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžeta) padomes 2007.gada 13.jūlija sanāksmē izskatāmajā Finanšu ministrijas kompetences jautājumā - "Par Provizorisko budžeta projektu Eiropas Savienības 2008.finanšu gadam" (pozīcija Nr.3).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei I.Krūmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžeta) padomes 2007.gada 13.jūlija sanāksmē.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā,
Linezera ielā 5, nodošanu privatizācijai"

TA-1783 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta
Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, nodošanu privatizācijai"
un
rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot
privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38"

TA-1785 ____________________________________

(J.Strods, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Noraidīt ekonomikas ministra iesniegto rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt zemkopības ministra iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta
Dobelē, Brīvības ielā 15B, nodošanu privatizācijai"
un
rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu
Dobelē, Brīvības ielā 15B"

TA-1816 ____________________________________

(J.Strods, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Noraidīt ekonomikas ministra iesniegto rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt zemkopības ministra iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Dobelē, Brīvības ielā 15B".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātris" nodošanu privatizācijai (136.saraksts)"
un
rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar
ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris""

VSS-60
TA-1778 ____________________________________

(J.Strods, H.Demakova, A.Kalvītis)
1. Noraidīt ekonomikas ministra iesniegto rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt kultūras ministres iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

41.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1884
SAN-1968
____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
42.§
Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-1695 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Labklājības ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
3. Labklājības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13:20

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību