Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 46

2007.gada 21.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

 

 

1.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.45 21.§) "Par Eiropas Savienības finanšu resursu
(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi"

TA-2141 ____________________________________

(J.Strods, N.Broks, B.Rivža, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.45 21.§) "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi" grozījumu un svītrot 1.12.apakšpunktu un papildināt ar jaunu 1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.14. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju divu nedēļu laikā vienoties par summu, par kādu Izglītības un zinātnes ministrija var uzņemties virssaistības Vienotā programmdokumenta aktivitātes 2.5. "Izglītība un zinātne" īstenošanai."
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Rīkojuma projekts "Par A.Sīmani"

TA-2127 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos
Nr.131 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu""

VSS-854
TA-2065 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai nodrošināt noteikumu projekta īstenošanu 2007.gadā un turpmākajos gados atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" ietvaros.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" peļņas daļu"

VSS-569
TA-1644 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-841
TA-2006 ____________________________________

(O.Spurdziņš, K.Kinča, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot rīkojuma projekta redakciju un paskaidrojuma rakstu ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto rīkojuma projektu un paskaidrojuma rakstu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai saskaņoto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-796
TA-1975 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos
Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""

VSS-1676
TA-1631 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem
pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"

TA-2188 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas-Krievijas
darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju"

TA-2187 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Pabriks, E.Ivanovs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju, ņemot vērā ārlietu ministra priekšlikumu, precizēt rīkojuma projektu, iekļaujot darba grupas sastāvā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Sakaru virsnieku nodaļas sakaru virsnieku Viesturu Briedi. Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra
sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 19.§) izpildi

TA-1787 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par 2007.gada 9.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 19.§) "Pedagogu darba samaksas sistēmas iekļaušana valsts sektorā nodarbināto vienotajā darba samaksas sistēmā" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes gaitu, pagarināt uzdevuma izpildes termiņu līdz 2008.gada 1.oktobrim.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta
dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-603
TA-2044 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta
dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-602
TA-2047 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)


Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra
sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) izpildi

TA-2172 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.62 31.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai":
1. Pagarināt protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2008.gada 1.janvārim.
2. Pagarināt protokollēmuma 2.5.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 30.oktobrim.
 
14.§
Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla
galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība"

VSS-579
TA-463 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes lietošanas
veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem"

VSS-107
TA-1855 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

VSS-340
TA-2031 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

VSS-401
TA-1739 ____________________________________

(R.Vējonis, E.Egle, A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai redakcionāli precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos
Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un
kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""

VSS-598
TA-1980 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kuldīgas rajona Rudbāržu
pagastā nodošanu Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-540
TA-2008 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

20.§

Koncepcijas par migrācijas politiku
saistībā ar nodarbinātību projekts

VSS-52
TA-1191 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Ņemot vērā iekšlietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 

Informatīvie ziņojumi

21.§

Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 50.2 panta otrajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi

TA-1717 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai bērnu un ģimenes lietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai izstrādāt grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā - izteikt jaunā redakcijā 50.2 panta otro daļu un izslēgt pārejas noteikumu 12.punktu - un līdz 2007.gada 14.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
 
22.§
Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2006.gadā

TA-1946 ____________________________________

(O.Spurdziņš, I.Godmanis, Z.Magone, A.Šlesers, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sagatavoto informāciju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 

Ministru kabineta lieta

23.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un
sadala atlīdzību par publisko patapinājumu"

VSS-690
TA-1824 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai, ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, aizstāt noteikumu projekta 20.1. un 20.2.apakšpunktā skaitli un simbolu "8,5 %" ar skaitli un simbolu "9 %". Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem
Pastāvīgajā Arbitrāžas tiesā"

TA-2139 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

25.§


Informatīvais ziņojums par politikas plānošanas dokumentu projektiem,
kuru īstenošanas uzsākšana 2008.gadā nebūs iespējama

TA-2173 ____________________________________

(J.Strods, L.Medina, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 35.§) "Par ieslodzīto veselības aprūpes koncepciju un par Latvijas Cietumu slimnīcas Olaines cietumā izveides problēmām un tās risinājumiem":
1.1. pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2008.gada 1.jūnijam;
1.2. noteikt, ka protokollēmuma 7.punktā minētā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2008.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā koncepciju par ieslodzīto konvojēšanu un apsardzi ārpus ieslodzījuma vietām.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 21.februāra rīkojumā
Nr.109 "Par Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un
apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam""

TA-2174 ____________________________________

(L.Medina, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot attiecīgus grozījumus Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam un noteiktā kārtībā iesniegt tās Ministru kabinetā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā
Nr.443 "Par Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādnēm 2006.-2010.gadam""

TA-2175 ____________________________________

(L.Medina, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot attiecīgus grozījumus Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādnēs 2006.-2010.gadam un noteiktā kārtībā iesniegt tās Ministru kabinetā.
 
28.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par iestāšanos Eiropas Kopienu
Pirmās instances tiesā izskatāmā lietā T-32/07 Slovākijas Republika
pret Eiropas Kopienu Komisiju"

TA-2250 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nostāju, iestājoties Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā izskatāmā lietā T-32/07 Slovākijas Republika pret Eiropas Kopienu Komisiju.
 
29.§
Finanšu ministrijas darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam
(aktualizēta 2008.-2010.gadam) projekts

VSS-787
TA-2015 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Kultūras ministrijas darbības aktualizētās
stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts

VSS-747
TA-2028 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (162.saraksts)"

VSS-790
TA-2190 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Zemkopības ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4646 005 0040) "Eglītes" (izņemot valsts meža zemi 1,72 ha platībā) Auru pagastā, Dobeles rajonā, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas investīcijām
pašvaldībām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā"

VSS-1083
TA-2217 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izstrādāt un līdz 2007.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos, paredzot tos papildināt ar investīciju projekta pieteikuma kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju noteikšanas metodiku.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas
2007.gada 29.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2171"

TA-2260 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Kopienu Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2171.
2. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.
4. Valsts kancelejai nosūtīt nostājas projektu zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai un par likumprojektu atbildīgajai Saeimas komisijai, ja tāda ir noteikta.
5. Vides ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"" līdz 2008.gada 1.martam. Minētajos noteikumos nodrošināt Eiropas Padomes 1996.gada 9.decembra Direktīvas 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, 9.panta 3.punkta piektā ievilkuma, 18.panta 2.punkta "c" apakšpunkta, III pielikuma "a" punkta un V pielikuma 3.punkta prasību pārņemšanu.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā un Olimpiskā centra
"Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu"

TA-2128 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas
Republikas valdības līgumu par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā"

TA-2241 ____________________________________

(I.Gudele, J.Strods, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās parakstīt Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""

TA-2268 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Staķe, I.Rinkēvičs, V.Veldre, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" un tā paskaidrojumus.
2. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kuras likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" paredzējušas savu budžetu ietvaros veikt līdzekļu pārdali, novirzot finansējumu citiem pasākumiem, 2008.-2010.gadā finansējumu šiem pasākumiem nodrošināt piešķirto līdzekļu ietvaros, izņemot protokola pielikumā minētajiem pasākumiem.
3. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajā tehniskus precizējumus.
4. Finanšu ministrijai precizēto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" un paskaidrojumus iesniegt Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2007.gada 5.septembrim.
7. Aicināt finanšu ministru likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" izskatīšanai otrajam lasījumam Saeimā sagatavot ar nelielu pārpalikumu.
8. Ja līdz 2007.gada 14.decembrim no likumā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammai 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzētā finansējuma būs atlikuši neparedzētiem gadījumiem nesadalīti līdzekļi, tad piešķirt finansējumu Kultūras ministrijai atlīdzībai par publisko patapinājumu par 2006.gadu Autortiesību likuma normu nodrošināšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

37.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

SAN-2424
TA-2251
____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Zemkopības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
38.§
Par normatīvo aktu precizēšanu valsts aizsardzības
vadības jomā kara un izņēmuma stāvokļa laikā

TA-1777-DV  ____________________________________


Dienesta vajadzībām
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta
2006.gada 20.decembra rīkojumā Nr.986 "Par ieroču iepirkumu
Nacionālo bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienības vajadzībām""

TA-1750-DV  ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 15.marta rīkojumā
Nr.150 "Par munīcijas iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām""

TA-1754-DV  ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā nodrošināma Ministru prezidenta, viņa
uzaicināto amatpersonu un Ministru kabineta darbība Nacionālo bruņoto
spēku Apvienoto operāciju centrā valsts apdraudējuma gadījumā"

202-k ____________________________________

(A.Slakteris, V.Veldre, N.Broks, O.Spurdziņš, E.Svarenieks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"

272-s ____________________________________

(A.Slakteris, N.Broks, A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§

285-k ____________________________________


Konfidenciāli
 
44.§

261-k ____________________________________


Konfidenciāli
 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:50

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

 

Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta sēdes protokollēmumam
(prot. Nr.46  36.§)

 

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
ietekme uz ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo
valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu 2008.–2010.gadam

 

 

 

 

 

Ministrija, centrālā valsts iestāde,
pasākums

Ietekme uz 2008.gadu (Ls)

Ietekme uz 2009.gadu (Ls)

Ietekme uz 2010.gadu (Ls)

Prioritārie papildu izdevumi

11 784 196

16 218 348

14 492 848

 

01. Valsts prezidenta Kanceleja

 

1 492 961

 

1 492 961

 

1 492 961

Valsts prezidenta Kancelejas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei

38 272

38 272

38 272

Valsts prezidenta Kancelejas darbinieku atlīdzībai, lai saglabātu esošo un jauno darbinieku atalgojumus iepriekšējā līmenī (tai skaitā Valsts prezidenta atalgojuma nodrošināšana)

1 454 689

1 454 689

1 454 689

 

11. Ārlietu ministrija

 

341 346

 

341 346

 

341 346

Kancelejas Slovēnijā atvēršana

245 346

245 346

245 346

Vēstniecības Portugālē telpu īre

96 000

96 000

96 000

 

13. Finanšu ministrija

 

7 711 000

 

9 160 000

 

8 394 500

Iemaksas ES budžetā

6 603 000

8 052 000

7 286 500

VID Muitas kriminālpārvaldes un Finanšu policijas pārvaldes darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nodrošināšanai

1 108 000

1 108 000

1 108 000

 

14. Iekšlietu ministrija

 

975 051

 

3 900 203

 

3 900 203

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošināšanai ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku (IeM ugunsdzēsēju mašīnu nomai (līzings))

975 051

3 900 203

3 900 203

 

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

900 000

 

960 000

 

0

Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai

900 000

960 000

0

 

35. Centrālā zemes komisija

15 092

15 092

15 092

Jauno telpu nomas maksai

10 857

10 857

10 857

Komunālajiem pakalpojumiem un apsaimniekošanas izdevumiem

2 596

2 596

2 596

Interneta abonēšana

588

588

588

Biroja ISDN iekārtu noma

414

414

414

Apsardzes signalizācijas abonēšanai

637

637

637

 

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

348 746

 

348 746

 

348 746

Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2007.–2013.gadam Ekspertu foruma darbības nodrošināšanai

348 746

348 746

348 746

 

ES politiku instrumentiem plānotās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem pārdale citiem pasākumiem

 

3 932 604

 

4 032 604

 

3 032 604

 

17. Satiksmes ministrija

3 932 604

4 032 604

3 032 604

Drošības tehnoloģiju ieviešanas 1.posms, komandpunkta izbūve un aprīkošana (2007.gadā putnu un gaisa kuģu sadursmju novēršanai lidostā "Rīga")

3 400 000

3 500 000

2 500 000

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu zaudējumu segšanai

385 700

385 700

385 700

Atašeja informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un pasta jautājumos amata izveidošanai Briselē

63 728

63 728

63 728

Administratīvās kapacitātes celšanai (2007.gadā izveidotajām 5 jaunām štata vienībām)

83 176

83 176

83 176

 

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem pārdale citiem izdevumiem

 

1 428 746

 

1 391 971

 

1 391 971

 

11. Ārlietu ministrija

 

30 000

 

30 000

 

30 000

Jaunu biroja telpu nomai v/a Latvijas institūts

30 000

30 000

30 000

 

12. Ekonomikas ministrija

 

36 775

 

 

31.00.00 programmai "Nozares vadība" Baltijas jūras valstu Padomes Ekonomiskās sadarbības grupas darbības nodrošināšanai no 2007.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam, kamēr Latvija ir prezidējošā valsts

36 775

 

 

 

13. Finanšu ministrija

 

1 177 153

 

1 177 153

 

1 177 153

Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ERAB Latvijas valsts padomnieka amata līdzfinansēšanu

50 000

50 000

50 000

Programmai 37.00.00 "Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana", lai nodrošinātu akcīzes nodokļa marku iegādi

365 135

365 135

365 135

Apakšprogrammai 41.04.00 "Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem", lai nodrošinātu akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei atmaksāšanu zemniekiem

762 018

762 018

762 018

 

19. Tieslietu ministrija

 

184 818

 

184 818

 

184 818

Apakšprogrammai 36.02.00 "Apgabaltiesas un (rajona) pilsētas tiesas" un apakšprogrammai 36.01.00 "Tiesu administrācija"

184 818

184 818

184 818

 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību