Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 61

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 61

2007.gada 30.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās
valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" akcijas"

VSS-1451
TA-1494 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Noteikumu projekts "Rezerves karavīru un rezervistu
iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā"

VSS-835
TA-2208 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai izstrādāt un aizsardzības ministram līdz 2008.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Militārā dienesta likumā, paredzot darba devēja pienākumus pret mobilizācijas gadījumā aktīvajā dienestā iesauktajiem un pēc demobilizācijas izsludināšanas demobilizētajiem rezerves karavīriem un rezervistiem.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas
gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām"

VSS-292
TA-2437 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā
Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības
jautājumos""

VSS-1189
TA-2621 ____________________________________

(H.Demakova, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras
"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" reorganizāciju"

TA-2594 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.novembra rīkojumā
Nr.767 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1166
TA-2649 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.149 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju,
nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā
kruīza kuģa pasažiera statusā""

VSS-1360
TA-2742 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objekta nodošanu privatizācijai"

TA-2737 ____________________________________

(B.Rivža, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2830 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2839 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos
Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

VSS-692
TA-1907 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti
"Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām""

VSS-915
TA-2337 ____________________________________

(D.Staķe, N.Broks, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Uzraudzības komitejā iesniegtajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ja Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"" iekļautos Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus Uzraudzības komiteja apstiprinās citā redakcijā, Labklājības ministrijai izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par attiecīgiem grozījumiem šajos noteikumos un iesniegt to Ministru kabinetā izskatīšanai steidzamības kārtībā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība""

VSS-914
TA-2339 ____________________________________

(D.Staķe, N.Broks, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Uzraudzības komitejā iesniegtajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ja Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"" iekļautos Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus Uzraudzības komiteja apstiprinās citā redakcijā, Labklājības ministrijai izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par attiecīgiem grozījumiem šajos noteikumos un iesniegt to Ministru kabinetā izskatīšanai steidzamības kārtībā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana""

VSS-916
TA-2352 ____________________________________

(D.Staķe, N.Broks, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Uzraudzības komitejā iesniegtajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ja Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"" iekļautos Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus Uzraudzības komiteja apstiprinās citā redakcijā, Labklājības ministrijai izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par attiecīgiem grozījumiem šajos noteikumos un iesniegt to Ministru kabinetā izskatīšanai steidzamības kārtībā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.142 "Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām""

VSS-1265
TA-2748 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-1149
TA-2500 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1196
TA-2633 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otrajā daļā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija rīkojumā
Nr.265 "Par globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas darbībai nepieciešamās
infrastruktūras nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā""

TA-2565 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle
posma (Jaunjelgavas apvedceļš) būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-714
TA-2639 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Salas-Bērziņi A" 9507 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0183), zemes vienību "Riemšas A" 3565 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0160), zemes vienību "Purviņi A" 2179 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0161) Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētā ar lauku teritoriju, zemes vienību "Ozoli A" 1162 m2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0262) Aizkraukles rajona Sērenes pagastā, zemes vienību "Daugavas Truči A" 9000 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 011 0104) un zemes vienību "Tamboviču Dzirnavas A" 9640 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 011 0110) Ogres rajona Birzgales pagastā par kopējo summu 23365 lati.
 
20.§
Noteikumu projekts "Personu sertificēšanas un sertificēto personu
uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"

VSS-723
TA-2404 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.janvāra rīkojumā
Nr.40 "Par Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programmu
2005.-2008.gadam""

VSS-983
TA-2749 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos
Nr.774 "Kontaktpersonu primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un
medicīniskās novērošanas kārtība""

VSS-1225
TA-2688 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un
ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2842 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

VSS-1271
TA-2701 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

Ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Ventspils rajona
Tārgales pagastā nodošanu pašvaldības īpašumā"

VSS-1022
TA-2693 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos
Nr.267 "Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas kārtība""

VSS-1280
TA-2778 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu
Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1134
TA-2658 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

28.§

Koncepcijas par migrācijas politiku
saistībā ar nodarbinātību projekts

VSS-52
TA-1191 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Informatīvais ziņojums

29.§

Par Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP)
no 2007.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam

VSS-863
TA-2445 ____________________________________

(H.Demakova, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem savas kompetences ietvaros nodrošināt un sekmēt Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē prioritāšu un plānoto aktivitāšu īstenošanu, kur kā galvenie mērķi noteikti - reģiona konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība, bet prioritārie virzieni - izglītība, enerģētika un civilā drošība.
3. Ārlietu ministrijai Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē pasākumu īstenošanu 2008.gadā nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem sagatavot atskaiti par īstenotajiem prezidentūras mērķiem, aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem un iesniegt to Ministru kabinetā pēc prezidentūras beigām, bet ne vēlāk kā 2008.gada 31.jūlijā.
 

Ministru kabineta lieta

30.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu
bez atlīdzības biedrībai "Dobeles invalīdu biedrība""

TA-2765 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Par Ministru kabineta 1999.gada 6.oktobra rīkojumu
Nr.466 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā"
daļā par ēku Rīgā, O.Kalpaka bulvārī 10

SAN-3146____________________________________

(A.Dobrājs, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto atbildes projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot atbildi nosūtīšanai tiesībsargam.
 

Papildus iekļautie jautājumi

32.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai Apvienoto
Nāciju Organizācijas Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 39.sesijā Ženēvā"

TA-2897 ____________________________________

(H.Demakova, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām steidzami izvērtēt tik plašas delegācijas nepieciešamību un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-779
TA-2143 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
34.§
Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5,
nodošanu privatizācijai

TA-2797 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Lore, B.Rivža, O.Spurdziņš)

Jautājuma izskatīšanu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 546 0059) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5, caurlaides ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 046 2033 001) Rīgā, Lomonosova ielā 1, un tām piekrītošā zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 046 2033) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5, nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai mēneša laikā iesniegt Valsts kancelejā dokumentus, kas apliecina minētās caurlaides ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 046 2033 001) Rīgā, Lomonosova ielā 1, un tai piekrītošā zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 046 2033) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5, piekritību valstij. Valsts kancelejai pēc dokumentu iesniegšanas sagatavot jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta
nodošanu privatizācijai (177.saraksts)"

VSS-1291
TA-2804 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris""

VSS-1267
TA-2806 ____________________________________

(H.Demakova, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos
Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

VSS-1475
TA-589 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides ministrijai līdz 2008.gada 1.novembrim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par Pāvilostas pelēkās kāpas individuālo aizsardzību un izmantošanu.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ar 2008.gada 1.janvāri nodrošināt Sakas novada domei mērķdotāciju jauna teritorijas plānojuma izstrādei.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu"

TA-2890 ____________________________________

(A.Dobrājs, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Darba grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 2006.gada 11.decembra rīkojumu Nr.589 "Par darba grupu") steidzami precizēt projektu, ņemot vērā tieslietu ministra izteiktos priekšlikumus, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
39.§
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts 2007.-2013.gadam

VSS-1286
TA-2914 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
40.§
Informatīvais ziņojums par piekto Ministru konferenci par mežu
aizsardzību Eiropā (MCPFE) Varšavā 2007.gada 5.-7.novembrī

TA-2915 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Ozols, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieku A.Ozolu parakstīt piektās Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā (MCPFE) dokumentus: Varšavas deklarāciju, Varšavas 1.rezolūciju "Mežs, koksne un enerģija" un Varšavas 2.rezolūciju "Mežs un ūdens".
 
41.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.decembra rīkojumā
 Nr.950 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" padomi""

TA-2949 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par valsts tiešās pārvaldes iestāžu
vakanto ierēdņu un darbinieku amatu vietu likvidēšanu

TA-2962 ____________________________________

(I.Ošiņa, V.Veldre, G.Bērziņš, M.Bičevskis, A.Straume, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar nozaru ministrijām līdz 2007.gada 15.decembrim vienoties par ilgstoši vakanto amatu (amats ir kļuvis vakants pirms 2007.gada 1.maija; Valsts robežsardzei un Valsts policijai, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - pirms 2006.gada 31.decembra) turpmākas saglabāšanas nepieciešamību vai likvidēšanu ministrijās un to padotības iestādēs.
3. Finanšu ministrijai atbilstoši precizēt informatīvo ziņojumu "Par valsts tiešās pārvaldes iestāžu vakanto ierēdņu un darbinieku amatu vietu likvidēšanu" un tā pielikumu un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Lūgt Saeimas Kancelejai, Valsts prezidenta Kancelejai, Valsts kontrolei un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, un tiesu varas iestādēm izvērtēt ilgstoši vakanto amatu (amats ir kļuvis vakants pirms 2007.gada 1.maija) turpmākas saglabāšanas nepieciešamību vai likvidēšanu.
 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

43.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2908 ____________________________________

(J.Šints, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegtos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un Finanšu ministrijas iesniegtos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
44.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2918 ____________________________________

(D.Robežniece, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 12., 13., 18., 19., 20., 22., 24., 25. un 26.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
45.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā
"Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2919 ____________________________________

(D.Robežniece, A.Slakteris, N.Broks, V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 21., 22. un 23.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
46.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā
"Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2921 ____________________________________

(D.Robežniece, G.Bērziņš, B.Rivža, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 5., 8., 10., 14., 15., 16., 17., 20. un 21.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
47.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu,
zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2922 ____________________________________

(D.Robežniece, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1.-32.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
48.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2924 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 4., 5. un 6.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
49.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo
pabalstu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2925 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
50.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2926 ____________________________________

(B.Paševica, E.Baldzēns, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
51.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā
"Par valsts pensijām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2927 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 17. un 18.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
52.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas
sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2928 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
53.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu
izdienas pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2929 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
54.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2930 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
55.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2931 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
56.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2932 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
57.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru,
koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2933 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
58.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2935 ____________________________________

(B.Paševica, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
59.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2936 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
60.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par tiesu varu""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2937 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1.-4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
61.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ārstniecības likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2938 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1.-4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
62.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2941 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Nikuļceva, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1.-6., 8.-16., 18., 19. un 20.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
63.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2942 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1.-4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
64.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2943 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1.-7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
65.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2944 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
66.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2945 ____________________________________

(K.Jaunzeme, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
67.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2946 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. un 9.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
68.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2947 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1.-10.priekšlikumu (tehniski precizējot pieturzīmi 7.priekšlikumā iekļautā 24.panta trešajā daļā) likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
69.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par autoceļiem""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2950 ____________________________________

(I.Straudovska, D.Robežniece, J.Maršāns, V.Aizbalts, O.Spurdziņš)

Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju tehniski precizēt jautājumus par atbalstāmajiem Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotajiem priekšlikumiem likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un iesniegt attiecīgu informāciju Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
70.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2951 ____________________________________

(D.Robežniece, O.Spurdziņš)

Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju tehniski precizēt jautājumus par atbalstāmajiem Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotajiem priekšlikumiem likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un iesniegt attiecīgu informāciju Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
71.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2008.gadam"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2952 ____________________________________

(J.Šints, J.Maršāns, V.Veldre, B.Bāne, R.Vējonis, H.Demakova, B.Rivža, G.Bērziņš, A.Baštiks, A.Slakteris, M.Gruškevics, N.Broks, A.Gobiņš, O.Kastēns, D.Staķe, R.Beinarovičs, E.Baldzēns, A.Straume, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas apkopotos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2008.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, izņemot 6., 14., 17., 19.-21., 24.-35., 43., 53., 56.-62., 67. un 68.priekšlikumu.
2. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 5., 14., 18., 19., 20., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 32., 37., 39., 45., 47., 49., 51., 59., 60., 62., 65., 67., 70., 72., 75., 77., 80., 82., 86., 87., 90., 93., 97., 99., 100. un 102.priekšlikumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka kultūras ministre atsauks 66., 68., 69., 71., 73., 74., 76. un 78.priekšlikumu.
4. Izvirzīt 38.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu - paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 1,5 milj. latu no programmas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem.
5. Izvirzīt jaunu Ministru kabineta priekšlikumu - paredzēt Iekšlietu ministrijai atsevišķu objektu apsardzes nodrošināšanai 374450 latu no programmas 42.00.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos" līdzekļiem.
6. Finanšu ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma 1., 4. un 5.punktā atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Valsts kancelejā un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
7. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

72.§

Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Hāgas konvencijas projektu par pārrobežu
uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uztura piedziņu" un Latvijas nacionālā pozīcija
Nr.1 "Par protokola projektu par piemērojamo likumu uzturēšanas saistību jomā"

TA-2905 ____________________________________

(A.Baštiks, G.Bērziņš, I.Nikuļceva, I.Kucina, S.Rāgs, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Hāgas konvencijas projektu par pārrobežu uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uztura piedziņu" (turpmāk - Konvencijas projekts) un Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par protokola projektu par piemērojamo likumu uzturēšanas saistību jomā" (turpmāk - Protokola projekts), ņemot vērā Tieslietu ministrijas argumentus.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktorei S.Zariņai, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Juridiskā un Eiropas lietu departamenta direktora vietniecei E.Drobiševskai, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas padomniekam bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā M.Nīlenderam pārstāvēt Latvijas Republiku Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 21.diplomātiskajā sesijā no 2007.gada 5.novembra līdz 23.novembrim.
4. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktorei S.Zariņai vest sarunas un saskaņot Konvencijas projekta un Protokola projekta tekstu atbilstoši Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts kompetencei, kā arī parakstīt Noslēguma aktu.
 
73.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Zaicevs pret Latviju"

370-k ____________________________________

(I.Reine, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 843,36 latus (ekvivalents 1200 eiro pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Vasilijam Zaicevam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Zaicevs pret Latviju".
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 31.jūlija sprieduma lietā "Zaicevs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
74.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmajām lietām "Bogdanovs-Migaļevs pret Latviju",
"Dobrovoļskis pret Latviju", "Kapitonovs pret Latviju", "Kondrašovs pret Latviju" un
"Panasenkovs pret Latviju"

382-k ____________________________________


Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 16.05

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 Deklasificēts 2010.gada 30.martā saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2010.gada 23.marta vēstuli

(deklasificēts 6.4.apakšp.) 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

 

Rīgā

Nr.61

2007.gada 30.oktobrī

 

74.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmajām lietām "Bogdanovs-Migaļevs pret Latviju", "Dobrovoļskis pret Latviju", "Kapitonovs pret Latviju", "Kondrašovs pret Latviju" un "Panasenkovs pret Latviju"

382-k

___________________________________________________

(I.Reine, O.Kastēns, A.Baštiks, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (K)

2.1. (K)

2.2. (K)

2.3(K)

2.4. (K)

3. (K)

3.1. (K)

3.2. (K)

3.3. (K)

4. (K)

4.1. (K)

4.2. (K)

4.3. pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmuma pieņemšanas lietā "Kapitonovs pret Latviju" Finanšu ministrijai 2008.gadā no pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 2 109 (ekvivalents 3 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Sergejam Kapitonovam.

5. (K)

5.1. (K)

5.2. (K)

5.3. (K)

5.4. (K)

6. (K)

6.1. (K)

6.2. (K)

6.3. (K)

6.4. (N) pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmuma pieņemšanas lietā "Panasenkovs pret Latviju" Finanšu ministrijai 2008.gadā no pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 1 758 (ekvivalents 2 500 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Mihailam Panasenkovam.

7. (K)

 

Ministru prezidenta vietā –

finanšu ministrs O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 

DAĻĒJI DEKLASIFICĒTS 21.07.2008. 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

 

Rīgā

Nr.61

2007.gada 30.oktobrī

 

74.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmajām lietām "Bogdanovs-Migaļevs pret Latviju", "Dobrovoļskis pret Latviju", "Kapitonovs pret Latviju", "Kondrašovs pret Latviju" un "Panasenkovs pret Latviju"

382-k

___________________________________________________

(I.Reine, O.Kastēns, A.Baštiks, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (K)

2.1. (K)

2.2. (K)

2.3(K)

2.4. (K)

3. (K)

3.1. (K)

3.2. (K)

3.3. (K)

4. (K)

4.1. (K)

4.2. (K)

4.3. pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmuma pieņemšanas lietā "Kapitonovs pret Latviju" Finanšu ministrijai 2008.gadā no pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 2 109 (ekvivalents 3 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Sergejam Kapitonovam.

5. (K)

5.1. (K)

5.2. (K)

5.3. (K)

5.4. (K)

6. (K)

6.1. (K)

6.2. (K)

6.3. (K)

6.4. (K)

7. (K)

 Ministru prezidenta vietā –
 finanšu ministrs O.Spurdziņš

 Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību