Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 62

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 62

2007.gada 6.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objekta nodošanu privatizācijai"

VSS-811
TA-2238 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Likumprojekts "Starptautiskās palīdzības likums"

VSS-739
TA-2700 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumos
Nr.452 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-1230
TA-2723 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.322 "Noteikumi par pārvades sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu""

VSS-1297
TA-2711 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības
pārstāvju grupu Latvijas-Ķīnas Apvienotajā komitejā"

VSS-1430
TA-2899 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 27.marta rīkojuma
Nr.203 "Par darbdienu pārcelšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1232
TA-2805 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1165
TA-2652 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 17.§)
"Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko
preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to
atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību"" izpildi

TA-2698 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Šteinerts, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 17.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību"" izpildi, atzīt, ka protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams un izskatāms politikas
dokumenta projekts, tiesību akta projekts un informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar likumu
"Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts"

VSS-906
TA-2025 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-1256
TA-2861 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-1254
TA-2864 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
12.§
Instrukcijas projekts "Maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"

VSS-1174
TA-2451 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kristīgās vadības koledžas nolikums"

VSS-1172
TA-2533 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts
īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

VSS-399
TA-2691 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra rīkojumā
Nr.615 "Par mūsdienīgas akustiskās koncertzāles būvniecības projekta īstenošanu
Rīgā līdz 2008.gadam""

VSS-1390
TA-2794 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos
Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

VSS-777
TA-2703 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi "Dzīvnieku aizsardzības likumā""

VSS-1271
TA-2701 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
3. Vides ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.147 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums", papildinot pārvaldes uzraudzības funkcijas attiecībā uz ronēnu ādām un ādu izstrādājumiem.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas
ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas
paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam"

VSS-1067
TA-2415 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas
izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai"

VSS-247
TA-2620 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Medību saimniecības
attīstības fonda nolikums"

VSS-125
TA-1916 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par koku un
apaļo kokmateriālu uzskaiti"

VSS-984
TA-2547 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga
Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību"

VSS-1350
TA-2967 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""

VSS-1246
TA-2745 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem
pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"

TA-2889 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija izsniedz iepriekšējās
piekrišanas dokumentus šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu
pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm"

VSS-1255
TA-2863 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

26.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, atsaka vai anulē un lieto stratēģiskas
nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"

VSS-848
TA-29 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas
valdības vienošanos par sadarbību pētnieciskā reaktora apstarotās kodoldegvielas
ievešanai Krievijas Federācijā"

TA-2963 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides ministru parakstīt vienošanos.
 

Politikas plānošanas dokumenti

28.§

Koncepcijas par migrācijas politiku saistībā
ar nodarbinātību projekts

VSS-52
TA-1191 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
29.§
Aktualizētās Tieslietu ministrijas darbības
stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts

VSS-947
TA-2450 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

30.§

Par inflācijas procesiem valstī

TA-2971 ____________________________________

(G.Bērziņš, G.Piņķe, I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Papildus iekļautie jautājumi

31.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-2999 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par papildus nepieciešamajiem līdzekļiem, lai kompensētu
2007.gada 14. un 15.janvāra vētras radītos zaudējumus pašvaldībās

TA-2312 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 291 556 latus dotāciju pārskaitīšanai pašvaldībām, lai kompensētu izdevumus, kas radušies pašvaldībām, veicot vētras radīto seku novēršanas pasākumus.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām.
 
33.§
Koncepcijas projekts par rīcības variantiem
emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gada periodā

VSS-1422
TA-3001 ____________________________________

(R.Vējonis, G.Puķītis, I.Godmanis, A.Šlesers, L.M.Cantu, A.Akermanis, A.Matīss, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai paredzēt rīkojuma projekta 3.punktā, ka termiņš ir 2007.gada 14.decembris, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 38.§) "Informatīvais ziņojums par Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 14.decembrim.
 
34.§
Likumprojekts "Par Reģionālās sadarbības padomes statūtiem"

VSS-1215
TA-2727 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Reģionālās
sadarbības padomes 2008.gada dalības maksas veikšanai"

TA-3023 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas
pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-1522
TA-3027 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumā
Nr.457 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""

VSS-637
TA-2856 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai objektu (Uzbekistānas Republikas vēstniecība - Rīgā, Elizabetes
ielā 11; Ārlietu ministrija - Rīgā, K.Valdemāra ielā 3; Latvijas Republikas vēstniecība Ukrainā - Ukrainā, Kijevā, Sičnevogo Povstanja ielā 6B; Latvijas Republikas vēstniecība Baltkrievijas Republikā - Baltkrievijas Republikā, Minskā, Doroševiča ielā 6A) apsardzes izdevumu segšanai lemt, izskatot priekšlikumus likumprojektam "Par valsts budžetu 2008.gadam" Saeimā otrajā lasījumā.
 

Ministru kabineta lieta

38.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-3012
SAN-3329____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Zemkopības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
39.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-3014
SAN-3333____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Zemkopības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
40.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās
likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 31.sadaļā
(Ārējā, drošības un aizsardzības politika)

TA-2992 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 31.sadaļā (Ārējā, drošības un aizsardzības politika).
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu par vienkāršotu
uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās"

TA-3024 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās".
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas nacionālajām pozīcijām uz 2007.gada 8.-9.novembra
Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas
kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-3026 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 8.-9.novembra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetences jautājumiem:
2.1. "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas projektu par dažiem starpniecības aspektiem civillietās un komerclietās";
2.2. "Par Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes ietvarlēmumu par nosacīti noteiktu sodu, alternatīvo sodu un nosacīti atlikto sodu atzīšanu un uzraudzību".
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Bičevskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 8.-9.novembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
43.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada
8.-9.novembra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3030 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 8.-9.novembra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:
2.1. "Par Priekšlikumu Padomes Ietvarlēmumam par tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās" (pozīcija Nr.4);
2.2. "Par Padomes lēmuma projektu par Padomes lēmuma par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu terorisma un citu smagu noziegumu apkarošanā ieviešanu" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par Padomes secinājumu projektu par kibernoziedzības apkarošanu" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Par Padomes lēmuma projektu par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās - vispārēja pieeja" (pozīcija Nr.1);
2.5. "Par Padomes lēmuma projekta par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) izveidi II un III sadaļu un Īstenošanas plānu" (pozīcija Nr.2);
2.6. "Par SIS komunikāciju tīklu" (pozīcija Nr.1).
3. Iekšlietu ministram I.Godmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu padomes 2007.gada 8.-9.novembra sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.25

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību