Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 64

2007.gada 13.novembrī 

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

-

D.Vaivare

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai"

VSS-811
TA-2238 ____________________________________

(G.Bērziņš, D.Zepa, S.Sidiki, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 085 0021) Rīgā, Ezermalas ielā 6, pilnībā vai tā daļā, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
3. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.3.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 121 2489), angārs (būves kadastra apzīmējums 01001212489 001) un ražošanas ēka - jaunbūve (būves kadastra apzīmējums 01001212489 029) Rīgā, Dārzciema ielā 64, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību aktu projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
4. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.4. un 1.5.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešama ēdnīca (būves kadastra apzīmējums 01000370172 006) Rīgā, Augšielā 1, un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Augšielā, un viesnīca (būves kadastra apzīmējums 01000370172 009) Rīgā, Augšielā 1, un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Augšielā, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību aktu projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
5. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.313 "Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas
un iesniegšanas kārtību""

VSS-1050
TA-2488 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums"

VSS-688
TA-1979 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci"

VSS-689
TA-1977 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kuģu tilpības mērīšanas un
tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība"

VSS-830
TA-2276 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, nosakot tajā šādu Latvijas Jūras administrācijas administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību:
2.1. Latvijas Jūras administrācijas administratīvos aktus, ko sākotnēji pieņem Latvijas Jūras administrācijas struktūrvienības, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Latvijas Jūras administrācijas direktoram, bet Latvijas Jūras administrācijas direktora pieņemto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā;
2.2. Latvijas Jūras administrācijas administratīvos aktus, ko sākotnēji pieņem Latvijas Jūras administrācijas direktors, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Satiksmes ministrijā, bet Satiksmes ministrijas pieņemto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju,
ostu un ostas iekārtu aizsardzības jomā atzītajām aizsardzības organizācijām"

VSS-728
TA-2277 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

7.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju,
ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību"


VSS-727
TA-2280 ____________________________________

(A.Šlesers, R.Vējonis, H.Arnicāns, V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

VSS-783
TA-2081 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas
dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību"

VSS-1260
TA-2968 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par D.Liepiņa iecelšanu
Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-2920 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par E.Krastiņa iecelšanu
Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-3043 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-1151
TA-2468 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par pievienotās vērtības nodokli""

VSS-705
TA-2529 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un
pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību"

VSS-1263
TA-2785 ____________________________________

(A.Slakteris, G.Medne, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izvērtēt nepieciešamību nodrošināt Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju" lietotājus ar vienotu institucionālo vienību sarakstu (reģistru) atbilstoši institucionālo sektoru klasifikācijai, lai valsts un pašvaldību institūciju grāmatvedības uzskaitē nodrošinātu darījumu partneru klasificēšanu konkrētā institucionālā sektorā, un finanšu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos
Nr.82 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-954
TA-2651 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos
Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""

VSS-557
TA-2759 ____________________________________

(E.Zalāns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 38.§)
"Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas radušies
par to mirušo cilvēku apbedīšanu, kuri nebija deklarējuši savu dzīvesvietu" izpildi

TA-2990 ____________________________________

(E.Zalāns, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.57 38.§) "Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas radušies par to mirušo cilvēku apbedīšanu, kuri nebija deklarējuši savu dzīvesvietu", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 30.novembrim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1088
TA-2810 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu
ekspertīžu iestāžu sarakstu"

VSS-1061
TA-2522 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-753
TA-2252 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā""

VSS-1055
TA-2775 ____________________________________

(M.Riekstiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.maija rīkojuma
Nr.312 "Par Moldovas pilsoņu atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par
vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas
pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2781 ____________________________________

(M.Riekstiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas
līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

VSS-880
TA-2519 ____________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Baltkrievijas Republikā M.Moru parakstīt līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Labklājības ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
7. Līgumā Latvijas Republikas pusei paredzēto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos
Nr.869 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums""

VSS-1127
TA-2734 ____________________________________

(I.Purne, V.Veldre, A.Zīverts, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 38 k-1,
saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

VSS-1353
TA-2822 ____________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos
Nr.30 "Noteikumi par Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1091
TA-2602 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministram līdz 2008.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1076 "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras nolikums"", svītrojot noteikumu 5.2.apakšpunktā vārdus "tuberkulozes un plaušu slimību".
 
27.§
Likumprojekts "Par Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides
jautājumiem Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem"

VSS-1182
TA-2686 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par kuģa "Antonija" atsavināšanu"

VSS-1218
TA-2815 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par
atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai"

VSS-231
TA-2747 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos
Nr.198 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

VSS-763
TA-2283 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-683
TA-2654 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība
valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts
un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""

VSS-1193
TA-2695 ____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokumenti

33.§

Aizsardzības ministrijas darbības stratēģijas
2007.-2009.gadam projekts

VSS-761
TA-2390 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Pamatnostādņu visaptverošai Latvijas iesaistei
Afganistānas atjaunošanā 2007.-2013.gadā projekts

VSS-584
TA-1922 ____________________________________

(A.Slakteris, M.Riekstiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 9.punktā paredzēt, ka termiņš ir 2008.gada 1.februāris, 10.punktā paredzēt, ka atbildīgā par informatīvā ziņojuma sagatavošanu sadarbībā ar citām ministrijām ir Aizsardzības ministrija, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts

VSS-668
TA-2607 ____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

36.§

Par Eiropas Savienības finanšu resursu (SF un KF) apguvi

TA-2961 ____________________________________

(N.Broks, I.Gudele, A.Antonovs, I.Godmanis, A.Liepiņš, E.Zalāns, O.Kastēns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās, sagatavojot kārtējo ziņojumu, iekļaut tajā arī salīdzinājumu ar situāciju attiecīgo finanšu līdzekļu apguvē Lietuvā un Igaunijā.
 

Ministru kabineta lieta

37.§

Par priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām
Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""

SAN-3417____________________________________

(I.Godmanis, U.Iskrovs, J.Muižniece, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iekšlietu ministra iesniegto priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"".
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
38.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
24.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/1011" projekts

TA-3053 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/1011.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

39.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos
Nr.862 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro
sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu""

TA-3069 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Šlesers, A.Slakteris, H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu
Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23"

TA-2907 ____________________________________

(M.Riekstiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.994 "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums""

VSS-1433
TA-3050 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumu
Nr.912 "Valsts aģentūras "Latvijas Statistikas un darba tirgus prognozēšanas institūts"
nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1435
TA-3049 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

VSS-1434
TA-3051 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.900 "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3086 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos
Nr.673 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi""

VSS-838
TA-2272 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-299
TA-1786 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 15.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas apvienības "Apsardze" sniegto pakalpojumu cenrādi.
 
47.§
Noteikumu projekts "Pasu noteikumi"

VSS-1508
TA-3100 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Šlesers, I.Gailīte, V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 2.pielikumu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos
Nr.1059 "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu""

VSS-1507
TA-3092 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Par Stacionāro aizsardzības būvju būvniecības programmu
bīstamo vielu ierobežošanai Daugavā 2008.-2012.gadam

VSS-1272
TA-2823 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Koncepcijas projekts par lauksaimniecības
risku vadības politiku Latvijā

VSS-1119
TA-3005 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu
privatizācijai (165.saraksts)"

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Dzintara ielā 63"

VSS-810
TA-2972 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Zeļenkova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegtā rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Aizsardzības ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams veikals-noliktava (būves kadastra apzīmējums 01000170067 002) un tai piekrītošais zemesgabals, administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 01000170067 008) un tai piekrītošais zemesgabals, aptieka-asins pārliešanas stacija (būves kadastra apzīmējums 01000170067 012) un tai piekrītošais zemesgabals, slimnīcas ēka (būves kadastra apzīmējums 01000170067 021) un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Hospitāļu ielā 55, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību aktu projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
3. Pieņemt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Dzintara ielā 63".
4. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai (175.saraksts)"

VSS-1086
TA-2980 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Zeļenkova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešama laboratorijas ēka (būves kadastra apzīmējums 01000140064 005) un noliktava (būves kadastra apzīmējums 01000140064 007), un tām piekrītošais zemesgabals Rīgā, Ganību dambī 26, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

VSS-1402
TA-3029 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Zeļenkova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"

VSS-1392
TA-2958 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
55.§
Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusēju
pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un
biometrisko datu vākšanā

TA-3087 ____________________________________

(M.Riekstiņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci A.Vanagu parakstīt līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka piedalīšanos Eiropas
Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-3085 ____________________________________

(I.Godmanis, M.Riekstiņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministram kopīgi ar ārlietu ministru un aizsardzības ministru izvērtēt iespējas samazināt starptautiskajās misijās un operācijās iesaistīto policijas darbinieku skaitu.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības
atbalsta saņemšanai izvērtēšanu"

VSS-731
TA-1782 ____________________________________

(M.Roze, A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums par Helsinku komisijas
"Baltijas jūras rīcības plāna" apstiprināšanu

TA-3093 ____________________________________

(R.Vējonis, R.Bebris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Vides ministrijas parlamentāro sekretāru M.Jirgenu piedalīties Helsinku komisijas ārkārtas sanāksmē Krakovā 2007.gada 15.novembrī, izteikt informatīvā ziņojuma 8.nodaļā ietverto Latvijas nostāju un parakstīt Baltijas jūras rīcības plānu.
3. Vides ministrijai Baltijas jūras rīcības plāna mērķus un rīcības iekļaut Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2013.gadam projektā un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai līdz 2008.gada 30.decembrim.
4. Ārlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai ieteicams ņemt vērā Baltijas jūras rīcības plānu, ciktāl Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi neparedz citādi, izstrādājot nozares politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par V.Silenieka iecelšanu
Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-3102 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

VSS-1538
TA-3101 ____________________________________

(A.Slakteris, M.Jurušs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

61.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes
2007.gada 15. un 16.novembra sanāksmē izskatāmajos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
kompetencē esošajos jautājumos

TA-3089 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par starpnozaru pieeju jaunatnes politikai ar mērķi palīdzēt jauniešiem pilnībā attīstīt viņu potenciālu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Lielāka uzmanība jaunatnes jautājumiem Lisabonas stratēģijas īstenošanā - Atsauces dokuments par viedokļu apmaiņu Padomē" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par Padomes rezolūciju par jauniešu brīvprātīgajām aktivitātēm" (pozīcija Nr.2).
3. Bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.novembra sanāksmē Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
62.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes
2007.gada 15. un 16.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3090 ____________________________________

(H.Demakova, I.Godmanis, M.Riekstiņš, N.Penke, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 15. un 16.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Eiropas Savienības un Krievijas Pastāvīgās partnerības padomes kopēju paziņojumu par kultūru" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Par projektu Padomes rezolūcijai par Eiropas darba kārtību kultūrai" (pozīcija Nr.2);
2.3. "Par ieteikumu Padomes lēmumam par pasākumu "Eiropas kultūras galvaspilsēta" 2011.gadā" (pozīcija Nr.1).
3. Vēstniecei, Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 15. un 16.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
63.§
Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada
19.novembra sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un
Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā

TA-3097 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmes un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdes darba kārtības jautājumiem:
2.1. "Virsuzdevumu mērķi 2010" (pozīcija Nr.10);
2.2. "Eiropas Savienības militārās operācijas" (pozīcija Nr.7);
2.3. "Eiropas Aizsardzības aģentūras triju gadu finanšu ietvars" (pozīcija Nr.3);
2.4. "Padomes vadlīnijas Eiropas Aizsardzības aģentūras darbam 2008.gadā" (pozīcija Nr.1);
2.5. "Eiropas aizsardzības pētniecība un tehnoloģijas" (pozīcija Nr.5);
2.6. "Priekšlikumi indikatoru un stratēģisko mērķu noteikšanai" (pozīcija Nr.5).
3. Aizsardzības ministram A.Slakterim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada 19.novembra sanāksmē Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā.
 
64.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2007.gada 19.-20.novembra sanāksmei

TA-3109 ____________________________________

(M.Riekstiņš, A.Slakteris, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Gatavošanās ES un Ķīnas samitam;
2.2. Gatavošanās ES un Indijas samitam;
2.3. Gatavošanās ES un Āfrikas samitam;
2.4. Rietumbalkāni;
2.5. Tuvie Austrumi;
2.6. Irāna;
2.7. Irāka;
2.8. Drošība un attīstība;
2.9. Ekonomiskās partnerības līgumi;
2.10. ES ārējās politikas efektivitāte;
2.11. ES atbilde trauslajās/nestabilajās situācijās;
2.12. Lauksaimniecības veicināšana Āfrikā;
2.13. Sadarbība ar Kaboverdi.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
3.1. Čada/Sudāna-Darfūra;
3.2. Eiropas Drošības un aizsardzības politika;
3.3. Civilo spēju uzlabošanas konference;
3.4. ES vienprātība par humāno palīdzību;
3.5. Kotonū līguma ratifikācija.
4. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 19.-20.novembra sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei M.Manikai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru 2007.gada 19.-20.novembra sanāksmē.
 
65.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes
2007.gada 15.-16.novembra sanāksmē Izglītības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3115 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 15.-16.novembra sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam "Par Eiropas kvalifikāciju sistēmas izveidi saistībā ar mūžizglītību" - politiska vienošanās (pozīcija Nr.2);
2.2. Par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu "Par pedagogu izglītības kvalitātes uzlabošanu" (pozīcija Nr.2);
2.3. Par Padomes rezolūcijas projektu "Par izglītību un apmācību kā būtisku Lisabonas stratēģijas virzītājspēku" (pozīcija Nr.1);
2.4. Par Padomes rezolūcijas projektu "Jaunas iemaņas jaunām darba vietām" (pozīcija Nr.1);
2.5. Par projektu "Ceļā uz daudzvalodību Eiropā" (pozīcija Nr.2);
2.6. Par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projektu, ar ko ievieš rīcības programmu, kas vajadzīga, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm (Erasmus Mundus) (2009.-2013.gads) - vispārēja pieeja (pozīcija Nr.2);
2.7. Par rezolūcijas projektu "Par universitāšu modernizāciju, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju pasaules zināšanu ekonomikā" - viedokļu apmaiņa par Padomes rezolūcijas projektu (pozīcija Nr.2);
2.8. Par projektu "Studentu mobilitāte: Erasmus sociālā aspekta paplašināšana" - viedokļu apmaiņa (pozīcija Nr.1).
3. Izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 15.-16.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par lauka formas zābaku iegādi
Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām"

TA-2625-DV ____________________________________

(A.Slakteris, S.Brālēns, I.Godmanis, H.Demakova, M.Riekstiņš, I.Gudele, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par gaisa telpas novērošanas radaru
iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām"

TA-3094-DV ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis, I.Angere, A.Šlesers, M.Riekstiņš, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "Talankovs pret Latviju"

397-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
69.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "Katajevs pret Latviju"

405-k ____________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
70.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "Kužeļevs pret Latviju"

406-k ____________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, I.Godmanis, G.Bērziņš, M.Roze, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
71.§

412-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
72.§

413-s ____________________________________

Slepeni
 

Sēdi slēdz plkst. 14.35

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja
D.Vaivare

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

NAV  KLASIFICĒTS

Konfidenciāli

Rīgā

Nr.64

2007.gada 13.novembrī

 

68.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Talankovs pret Latviju"

397-k___________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmuma pieņemšanas lietā "Talankovs pret Latviju" Finanšu ministrijai 2008.gadā no pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 2 800 (ekvivalents 4 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Sergejam Talankovam.

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 
 Valsts kancelejas direktora vietā –
Tiesību aktu redakcijas
departamenta vadītāja
D.Vaivare

 

Konfidenciāli

NAV KLASIFICĒTS

 

Skatīt darba kārtību