Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 65

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 65

2007.gada 20.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītajiem būtiskiem postījumiem"

VSS-715
TA-1914 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rīgas Juridiskā augstskola" rektora apstiprināšanu"

TA-3084 ____________________________________

(B.Rivža, I.Muižnieks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par L.Dž.Smitu".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Grieķijas Republikas
Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"

VSS-1385
TA-3052 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru A.Slakteri parakstīt vienošanos.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita,
rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par
rezerves karavīriem un rezervistiem"

VSS-836
TA-2211 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksājama kompensācija uz
 militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, un kompensācijas apmēru"

VSS-1105
TA-2780 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no
Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām"

VSS-691
TA-2501 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes
"Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešanas kārtība"

VSS-917
TA-2758 ____________________________________

(G.Bērziņš, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās priekšlikumus, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests
sertificē brīvprātīgos probācijas darbiniekus, kuri ir starpnieki izlīgumā"

VSS-633
TA-2558 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2008.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem,
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

VSS-1323
TA-3002 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos
Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""

VSS-1337
TA-2786 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"

VSS-411
TA-2105 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3047 ____________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums"

VSS-1028
TA-2694 ____________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

VSS-597
TA-1998 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2004.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.810 "Par Pārtikas padomi""

VSS-1066
TA-2814 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokumenti

16.§

Par Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģiju
2006.-2008.gadam

VSS-905
TA-2754 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Koncepcijas projekts par migrācijas politiku saistībā
ar nodarbinātību

VSS-52
TA-1191 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 

Ministru kabineta lieta

18.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3083 ____________________________________

(B.Rivža, R.Krūtkrāmelis, O.Spurdziņš, H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Priekšlikumi par valsts proklamēšanas
90.gadadienas svinību organizēšanas uzsākšanu

TA-3177
SAN-3348____________________________________

(H.Demakova, N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas svētku organizēšanu".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

20.§

Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-1259
TA-2911 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta
spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija"

TA-2709 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

VSS-1126
TA-2692 ____________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2007.gadā un 2008.gadā Labklājības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma "Par valsts budžetu" kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3153 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts
mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai"

VSS-1490
TA-3145 ____________________________________

(E.Zalāns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali
starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-3155 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas
Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās
par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu
sadali grozījumu"

VSS-1479
TA-3152 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru A.Slakteri parakstīt vienošanās grozījumu.
 
27.§
Par Eiropas Savienības Ministru Padomes 2007.gada 23.-24.novembra neformālajā
sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par teritoriālo kohēziju un reģionālo politiku

TA-3157 ____________________________________

(E.Zalāns, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretārei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ministru Padomes 2007.gada 23.-24.novembra neformālajā sanāksmē par teritoriālās kohēzijas un reģionālās politikas jautājumiem.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos
Nr.307 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm""

VSS-1589
TA-3159 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos
Nr.85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""

VSS-1590
TA-3160 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās
drošības likumā"

VSS-1227
TA-3103 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

VSS-1244
TA-3106 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-1226
TA-3107 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos
Nr.316 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2007.gadā""

VSS-1591
TA-3163 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos
Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-1556
TA-3161 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju tehniski precizēt projektu, svītrot 7.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos
Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības
"Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība""

VSS-1011
TA-2156 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2998 ____________________________________

(B.Rivža, E.Zalāns, A.Skrastiņš, I.Godmanis, O.Spurdziņš, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju piešķiramo finanšu līdzekļu apmēru un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-1460
TA-3156 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par komisiju papildu pārbaudes veikšanai, lai izvērtētu
operatīvo līdzekļu izlietojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā"

TA-3173 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3175 ____________________________________

(B.Rivža, K.Greiškalns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu
par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-3176 ____________________________________

(B.Rivža, E.Šneps, A.Vrubļevskis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

41.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes
2007.gada 23.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3165 ____________________________________

(O.Spurdziņš, K.Kļujeva, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2007.gada 23.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Eiropas Savienības provizorisko 2007.gada budžeta grozījumu Nr.7 projektu" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Par Grozījumu vēstuli Nr.2 provizoriskajam 2008.gada budžeta projektam" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par Eiropas Parlamenta grozījumiem un ierosinātajiem labojumiem 2008.finanšu gada Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā; Padomes 2.lasījums" (pozīcija Nr.5).
3. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam, pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2007.gada 23.novembra sanāksmē.
 
42.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada
22.novembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3166 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Gerhards, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 22.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Par Konkurētspēju/Integrēta pieeja";
2.2. "Par Labāku regulējumu/Progresa ziņojums";
2.3. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem par tiesībām uz laiku izmantot nekustamo īpašumu, ilgtermiņa brīvdienu pakalpojumiem, tālākpārdošanu un apmaiņu";
2.4. "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Noturīgas un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma nozares programma". Eiropas Komisijas prezentācija. Padomes Secinājumu projekta pieņemšana".
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 22.novembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
43.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada
22.-23.novembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3169 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 22.-23.novembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Padomes secinājumiem par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās";
2.2. "Par Komisijas paziņojumu par Eiropas patentu sistēmas stiprināšanu".
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 22.-23.novembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvai par lidostu nodevām"

TA-3170 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par lidostu nodevām".
 
45.§
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes
2007.gada 26.-27.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3174 ____________________________________

(R.Vējonis, D.Lucaua, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada 26.-27.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Priekšlikums Padomes Regulai, ar kuru attiecībā uz kokvilnas atbalsta shēmu groza Regulu (EK) Nr.1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem";
2.2. "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89";
2.3. "Eiropas Komisijas/Norvēģijas ikgadējās konsultācijas 2008.gadam";
2.4. "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā";
2.5. "Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam -
2006.-2008.gada rīcības plāns kopējās zivsaimniecības politikas vienkāršošanai un uzlabošanai";
2.6. "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par jaunu Kopienas stratēģiju nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas aizkavēšanai, novēršanai un izskaušanai. Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido Kopienas sistēmu nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas aizkavēšanai, novēršanai un izskaušanai".
3. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada 26.-27.novembra sanāksmē.
 
46.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 22.-23.novembra
sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3178 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 22.-23.novembra sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Eiropas Komisijas priekšlikums par Kopējo tehnoloģiju iniciatīvu īstenošanu" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas piedalīšanos pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir uzlabot vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, izmantojot jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), un kuru īsteno vairākas dalībvalstis" (pozīcija Nr.2);
2.3. "Padomes secinājumu projekts par zinātnisko informāciju digitālajā laikmetā: pieeja, izplatība un uzglabāšana" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas inovācijas un tehnoloģiju institūta izveidi" (pozīcija Nr.3);
2.5. "Padomes secinājumu projekts par nanozinātnēm un nanotehnoloģiju" (pozīcija Nr.1);
2.6. "Padomes secinājumu projekts par zinātnes un tehnoloģijas nākotni Eiropā" (pozīcija Nr.1);
2.7. Rezolūcijas projekts "Par universitāšu modernizāciju, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju pasaules zināšanu ekonomikā" (pozīcija Nr.2).
3. Vēstniecei, Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 22.-23.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību