Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 19

2008.gada 25.martā 

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot
privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Ata ielā 1"

TA-696 ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai divas būves
un tām piesaistāmo zemesgabalu Rīgā, Stāmerienas ielā bez numura"

TA-691 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana""

VSS-1349
TA-259 ____________________________________

(T.Koķe, N.Broks, B.Ratniece, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību"

VSS-1301
TA-3096 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2009.gada 1.janvārim nodrošināt šādu standartu tulkojumu valsts valodā un informēt Valsts kanceleju par veikto standartu tulkojumu:
2.1. LVS EN ISO 8666:2003 "Mazizmēra kuģi - Pamatdati";
2.2. LVS EN ISO 11812:2002 "Mazizmēra kuģi - Ūdensnecaurlaidīgi kokpiti un ātri nosusināmi kokpiti";
2.3. LVS EN ISO 12216:2003 "Mazizmēra kuģi - Logi, iluminatori, lūkas, aizvirtņi un durvis - Stiprības un ūdensnecaurlaidības prasības";
2.4. LVS EN ISO 12217:2002 "Mazizmēra kuģi - Stabilitātes un peldspējas novērtēšana un kategorizēšana";
2.5. LVS EN ISO 15085:2003 "Mazizmēra kuģi - Aizsardzība pret cilvēku krišanu pār bortu un izkritušo glābšana";
2.6. LVS EN ISO 9094:2003 "Mazizmēra kuģi - Ugunsdrošība";
2.7. LVS EN ISO 8729:2000 "Kuģi un kuģniecības aprīkojums - Kuģa eholotes iekārta".
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

5.§

Noteikumu projekts "Par Memorandu par daudzgadīgu franču
valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs"

VSS-111
TA-762 ____________________________________

(M.Riekstiņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.jūnija rīkojumā
Nr.433 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

VSS-200
TA-735 ____________________________________

(M.Riekstiņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma apakšaktivitāti 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un
apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām""

VSS-1322
TA-675 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu proporciju,
pārdodot juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos"

VSS-51
TA-321 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt īpašumā
pašvaldības dzīvokli, ja personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar
zemesgabala atņemšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija
par atsavināto īpašumu piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda"

VSS-1294
TA-3450 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Mašīnu drošības noteikumi"

VSS-1438
TA-16 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un
liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu""

VSS-1439
TA-15 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu
Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas Apvienotajā tūrisma komitejā"

VSS-47
TA-611 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo
māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1759
TA-419 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašumu
nodošanu privatizācijai"

VSS-1757
TA-511 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un
Moldovas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās,
zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

VSS-1231
TA-603 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.678 "Noteikumi par valsts proves uzraudzības īstenošanas valsts nodevu""

VSS-1749
TA-274 ____________________________________

(A.Slakteris, P.Brangulis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos
Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""

VSS-1747
TA-462 ____________________________________

(A.Slakteris, J.Stengrēvics, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos
Nr.1008 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību
par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem""

VSS-1748
TA-463 ____________________________________

(A.Slakteris, J.Stengrēvics, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta
apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-813 ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-1537
TA-464 ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1574
TA-457 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Dobrājs, I.Godmanis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas
Tukumā, Jelgavas ielā 20A, pārdošanu"

VSS-5
TA-443 ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas
apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

VSS-66
TA-549 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos
Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība""

VSS-67
TA-522 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"

VSS-248
TA-699 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"

VSS-247
TA-712 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par elektrotīklu nodošanu
Dagdas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1645
TA-353 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma
Rīgā, Augšielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-8
TA-506 ____________________________________

(T.Koķe, S.Sidiki, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma
Rīgā, Ķīšezera ielā 27A, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1533
TA-388 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības
Ludzā, Stacijas ielā 46, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-40
TA-435 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības
Zilupē, Amatnieku ielā 10A, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-41
TA-514 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 42.§)
"Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai ar valsts nekustamo īpašumu "Reģi"
Kuldīgas rajona Alsungas pagastā" izpildi

TA-815 ____________________________________

(I.Purne, E.Vilītis, I.Godmanis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.66 42.§) "Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai ar valsts nekustamo īpašumu "Reģi" Kuldīgas rajona Alsungas pagastā", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2008.gada 30.aprīlim.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes
un jūras drošības likumā"

VSS-1795
TA-363 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes sakaru, navigācijas un
novērošanas iekārtu drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju"

VSS-1326
TA-44 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi""

VSS-1302
TA-755 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes drošības direkcijā
reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"

VSS-970
TA-377 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa A1
Rīga (Baltezers)-Ainaži (Igaunijas robeža) posma Ādaži-Gaujas tilts
rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1147
TA-536 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Rožlauki-A" 928 m2 platībā (2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0459) un zemes vienību "Lielārputni-A" 1907 m2 platībā (2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0464) Rīgas rajona Ādažu pagastā par kopējo summu 28 280 latu.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

VSS-1647
TA-198 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators"

VSS-1863
TA-477 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos
Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""

VSS-1801
TA-387 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības
veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās
iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi"

VSS-1369
TA-341 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā
"Par izmaiņām nosacītās notiesāšanas piemērošanā""

VSS-1867
TA-503 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Nikuļceva, I.Godmanis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos
Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

VSS-223
TA-629 ____________________________________

(I.Eglītis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-155
TA-817 ____________________________________

(I.Eglītis, N.Broks, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Teiču dabas rezervāta likums"

VSS-1544
TA-191 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
46.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju
Organizācijas līgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas
komisijas konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem
Trešās pušu sanāksmes un ar to saistītu sagatavošanās sanāksmju organizēšanu"

VSS-1546
TA-796 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā parakstīt Līgumu.
3. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā nosūtīt atbildes vēstuli Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas ģenerāldirektoram.
4. Noteikt, ka Līgumā paredzēto saistību izpildi nodrošina Vides ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos
Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās
zonas ūdeņos""

VSS-383
TA-779 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-152
TA-498 ____________________________________

(M.Roze, R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai ņemt vērā, ka rīkojuma 1.2.apakšpunktā minētais nekustamais īpašums atrodas dabas parka "Svētes paliene" teritorijā un attiecīgs īpašuma tiesību aprobežojums ierakstāms zemesgrāmatā.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži"
slēgt iepirkuma līgumu par biroja ēkas būvniecību un apsaimniekošanu"

VSS-171
TA-647 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektā minētā valsts un privātās partnerības projekta nosaukumu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

50.§

Par paveikto publiskās un privātās partnerības jomas
tiesiskā regulējuma sakārtošanā

SAN-451____________________________________

(A.Tiknuss, M.Segliņš, A.Slakteris, I.Godmanis)Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Ministru kabineta lieta

51.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem"

TA-770 ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

52.§

Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas
2008.gada 31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/2275"

TA-825 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
5. Pēc likumprojekta "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" spēkā stāšanās Satiksmes ministrijai mēneša laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu "Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum".
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2008.gada
31.janvāra formālā paziņojuma pārkāpuma lietā Nr.2006/2442 papildu vēstuli"

TA-826 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

1. Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
"Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2008.gadā"

TA-827 ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2008.gada
29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2008/0170"

TA-832 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Par Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu un
Luksemburgas Lielhercogistes, kas darbojas kā Vadošā un Sertifikācijas iestāde,
līgumu par "ESPON 2013 darbības programmas" īstenošanu"

TA-840 ____________________________________

(E.Zalāns, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru parakstīt līgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un partnervalstīm un Luksemburgas Lielhercogisti, kas darbojas kā Vadošā un Sertifikācijas iestāde, par "ESPON 2013 darbības programmas" īstenošanu.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos
Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska
samazināšanas pasākumiem""

VSS-268
TA-837 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts vajadzībām Kohēzijas
fonda projekta "Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga-Krustpils iecirknis)"
būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-310
TA-841 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "92./832.km", kas sastāv no zemes vienības 1998 m2 platībā, dzīvojamās mājas un palīgceltnes (kadastra Nr. 3260 014 0332), Aizkraukles rajona Kokneses pagastā, 92./832.km, par summu 38 500 latu.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par vietējo pašvaldību
administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas gaitu 2008.gada martā"

TA-843 ____________________________________

(E.Zalāns, A.Pīlēģis, M.Roze, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajiem ministriem atbilstoši kompetencei sagatavot un līdz 2008.gada 3.aprīlim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 8.aprīļa sēdē informāciju par reformas īstenošanai nepieciešamo normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu.
 
60.§
Likumprojekts "Rīgas rajona
Ķekavas pagasta padomes atlaišanas likums"

TA-842 ____________________________________

(E.Zalāns, A.Slakteris, V.Veldre, R.Vējonis, M.Segliņš, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informāciju.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2008.gada 28.marta sēdē.
3. Tieslietu ministrijai līdz 2008.gada 27.marta plkst.10.00 iesniegt Valsts kancelejā atzinumu par likumprojektu.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai uzaicināt Ķekavas pagasta padomes deputātus piedalīties Ministru kabineta 2008.gada 28.marta sēdē.
 
61.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""

TA-787 ____________________________________

(I.Purne, A.Slakteris, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka dalības laika pagarināšanu
Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-847 ____________________________________

(M.Segliņš, K.Druvaskalns, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju E.Jakrinam savienot amatus"

TA-848 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Vējonis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka piedalīšanos
Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā"

TA-851 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

65.§

Par brīvprātīgo starpvaldību režīmu investīcijām, kas saistītas
ar Eiropas aizsardzības pārbaudes un novērtēšanas bāzi

TA-482 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Republikas nepievienošanos Eiropas Aizsardzības aģentūras izveidotajam brīvprātīgajam starpvaldību režīmam investīcijām, kas saistītas ar Eiropas aizsardzības pārbaudes un novērtēšanas bāzi.
3. Aizsardzības ministrijai informēt Eiropas Aizsardzības aģentūru par Latvijas Republikas lēmumu nepiedalīties brīvprātīgajā starpvaldību režīmā investīcijām, kas saistītas ar Eiropas aizsardzības pārbaudes un novērtēšanas bāzi.
 
66.§
Par Eiropas Savienības ārlietu ministru 2008.gada 28.-29.marta
neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-849 ____________________________________

(M.Riekstiņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2008.gada 28.-29.marta neformālajā (Gimnihas) sanāksmē.
 
67.§

113-k ____________________________________


Konfidenciāli

 
68.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Sarāns pret Latviju"

122-k ____________________________________


Konfidenciāli

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.15


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

 DAĻĒJI DEKLASIFICĒTS 21.07.2008.

Rīgā

Nr.19

2008.gada 25.martā

 

68.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Sarāns pret Latviju"

122-k

___________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, M.Roze, I.Godmanis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.

2. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā "Sarāns pret Latviju" Finanšu ministrijai no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 5 623 (ekvivalents EUR 8 000 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Mārim Sarānam (personas kods 180472-10431).

3. (K)

 

Ministru prezidents I.Godmanis

 Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību