Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 47

2008.gada 8.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

Piedalās:

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja
vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00


-


L.Milenberga

 

Papildus iekļautie jautājumi

1.§

Rīkojuma projekts "Par J.Maršāna atbrīvošanu no Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amata"

TA-2012 ____________________________________

(A.Šlesers, I.Godmanis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.45 31.§)
"Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam"""

TA-1958 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.45 31.§) "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""" grozījumu un svītrot 2.4.apakšpunktu:
"2.4. Izglītības un zinātnes ministrijai jāsamazina izdevumi vēl 3 000 000 latu apmērā;".
 
3.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.45 12.§)
"Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā""

TA-1944 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)
Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.45 12.§) "Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"" negrozīt.
 

Politikas plānošanas dokumenti

4.§

Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2008.gadam projekts

VSS-498
TA-1200 ____________________________________

(M.Paņkova, K.Gerhards, A.Šlesers, I.Godmanis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Pārskats par tūrisma attīstību Latvijā 2007.gadā" (turpmāk - informatīvais ziņojums).
3. Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 11.augusta rīkojuma Nr.559 "Par Latvijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnēm" 3.3.apakšpunktu, Latvijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnēm (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 11.augusta rīkojumu Nr.559), Latvijas tūrisma attīstības programmu 2006.-2008.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.505) un Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plānu 2007.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumu Nr.552 "Par Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plānu 2007.gadam").
4. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju, Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par jaunu Latvijas Republikas konsulātu atvēršanas iespējām saistībā ar tūrisma Latvijas Republikā popularizēšanu un reklamēšanu valstīs, ar kurām Latvijai ir regulāra gaisa satiksme pasažieru pārvadājumu jomā.
 
5.§
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām projekts

VSS-1122
TA-2733 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot labklājības ministri parakstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju "Par personu ar invaliditāti tiesībām" (turpmāk - Konvencija).
3. Labklājības ministrijai:
3.1. veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Konvencijas parakstīšanu Latvijas Republikas vārdā līdz 2008.gada 1.septembrim;
3.2. līdz 2008.gada 31.decembrim izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Konvencijas prasībām, un labklājības ministram līdz 2009.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīcības plānu Konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanai;
3.3. līdz 2009.gada 1.novembrim sagatavot un labklājības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju "Par personu ar invaliditāti tiesībām"".
 

Informatīvie ziņojumi

6.§

Par Ministru kabineta tiesību aktu izpildes gaitu, kuros paredzēta
valsts nekustamā īpašuma maiņa starp valsti un pašvaldību

VSS-738
TA-1596 ____________________________________

(A.Dobrājs, L.Ozols, M.Roze, I.Purne, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par informatīvā ziņojuma 2.2.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu Rīgā, Ērgļu ielā 2 un Strēlnieku ielā 8, nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai;
2.2. līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par informatīvā ziņojuma 1.3.apakšpunktā minētās zemes vienības Garkalnes novadā pārņemšanu valsts īpašumā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2008.gada 31.augustam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par informatīvā ziņojuma 1.4.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 3, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2008.gada 31.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par informatīvā ziņojuma 2.3.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma Rīgā, Marijas ielā 7, nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai.
5. Zemkopības ministrijai līdz 2008.gada 31.augustam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par informatīvā ziņojuma 3.punktā minētā nekustamā īpašuma "Spilves polderis" nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai.
6. Labklājības ministrijai līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par informatīvā ziņojuma 5.punktā minēto nekustamo īpašumu Rīgā, Berģu ielā 142, Berģu ielā 160, Berģu ielā bez numura, Berģu ielā 142, nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai.
7. Noteikt, ka informatīvā ziņojuma 6.punktā minētā zemesgabala (kadastra Nr. 0100 121 2241) Rīgā, Dārzciema ielā bez numura, nodošana bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai nav iespējama, kamēr nav atrisināts jautājums saistībā ar akciju sabiedrībai "Latvenergo" piederošajām uz zemesgabala esošajām ēkām.
 
7.§
Par finanšu līdzekļu izlietojumu valsts nozīmes pasākumu
starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanai

VSS-23
TA-1129 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Aglonietis, M.Roze, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanā un drošības nodrošināšanā iesaistītajām Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Veselības ministrijas padotības iestādēm 2009.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Ministru kabineta lieta

8.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1988 ____________________________________

(G.Bērziņš, M.Roze, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka zemkopības ministram ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā.
 
9.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2008.gada
23.maija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2008/0439"

TA-1978 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2008.gada 23.maija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2008/0439.
2. Valsts kancelejai nostāju iesniegt Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

VSS-431
TA-1539 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā"

VSS-430
TA-1542 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"

VSS-429
TA-1544 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"

VSS-428
TA-1545 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"

VSS-427
TA-1551 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Ierosināt Saeimu likumprojektu virzīt izskatīšanai vienlaikus ar 2008.gada 29.jūnijā otrajā lasījumā pieņemto likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" (Nr.721/Lp9) un 2008.gada 5.jūnijā komisijām nodoto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu"" (Nr.720/Lp9).
 
15.§
Par atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai

SAN-2244____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

1. Ņemot vērā Labklājības ministrijas š.g. 27.jūnija vēstulē
Nr.A-15-04/159 sniegto atzinumu un Finanšu ministrijas š.g. 30.jūnija vēstulē Nr.2-6-01/1808 sniegto atzinumu, neatbalstīt likuma "Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu" noteiktajā kārtībā Valsts prezidenta iesniegto likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"".
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu, Labklājības ministrijas š.g. 27.jūnija vēstuli Nr.A-15-04/159 un Finanšu ministrijas š.g. 30.jūnija vēstuli Nr.2-6-01/1808 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Garantiju aģentūra" finanšu līguma Nr.98-0235.00 finanšu līdzekļu
turpmāku izmantošanu"

TA-1054 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos
Nr.330 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu, lai nodrošinātu vaislas sivēnmāšu
un slaucamo govju sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un produktivitātes datu izvērtēšanu""

TA-1979 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta "Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē" pabeigšanai"

TA-1658 ____________________________________

(A.Okmanis, H.Demakova, E.Zalāns, N.Broks, K.Gerhards, S.Zvidriņa, A.Ūbelis, I.Godmanis)


Iesniegto jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta š.g. 10.jūlija ārkārtas sēdē.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2008.gadā"

TA-2000 ____________________________________

(J.Šints, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Latvijas nostāju par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru
2008.gada 10.-12.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2021 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei I.Purnei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2008.gada 10.-12.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
21.§
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2008.gada 7.-8.jūlija neformālajā
sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-2023 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei B.Brokai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2008.gada 7.-8.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija rīkojumā
Nr.492 "Par Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepciju""

VSS-142
TA-2018 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Bērziņa, U.Sarma, A.Tiknuss, D.Tauriņš, I.Godmanis)


Iesniegto rīkojuma projektu turpināt izskatīt Ministru kabineta š.g. 15.jūlija sēdē.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā
"Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcija""

TA-2019 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)


Iesniegto rīkojuma projektu turpināt izskatīt Ministru kabineta š.g. 15.jūlija sēdē.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.541 "Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība""

TA-2020 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Bērziņa, U.Sarma, U.Sakne, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, atstājot tikai regulējumu, kas saistīts ar attiecīgās valsts naftas produktu rezervi. Precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības
līgumu par savstarpēju jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumu uzglabāšanu"

VSS-799
TA-2010 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt līgumu.
3. Ekonomikas ministrijai saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves, 7.panta otro daļu nosūtīt līguma projektu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Kopienas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Dānijas Karalistes valdības
līgumu par savstarpēju jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumu uzglabāšanu"

VSS-795
TA-2011 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt līgumu.
3. Ekonomikas ministrijai saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves, 7.panta otro daļu nosūtīt līguma projektu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Kopienas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības
līgumu par savstarpēju jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumu uzglabāšanu"

VSS-800
TA-2013 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt līgumu.
3. Ekonomikas ministrijai saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves, 7.panta otro daļu nosūtīt līguma projektu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Kopienas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības
līgumu par savstarpēju jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumu uzglabāšanu"

VSS-796
TA-2015 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt līgumu.
3. Ekonomikas ministrijai saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves, 7.panta otro daļu nosūtīt līguma projektu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Kopienas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības
līgumu par savstarpēju jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumu uzglabāšanu"

VSS-797
TA-2016 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt līgumu.
3. Ekonomikas ministrijai saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves, 7.panta otro daļu nosūtīt līguma projektu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Kopienas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības
līgumu par savstarpēju jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumu uzglabāšanu"

VSS-798
TA-2017 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt līgumu.
3. Ekonomikas ministrijai saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves, 7.panta otro daļu nosūtīt līguma projektu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Kopienas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma
"Jaunaglonas arodvidusskola" Preiļu rajona Aglonas pagastā, Jaunaglonā, Ezerkalna ielā 4"

VSS-993
TA-1908 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
neapbūvētu zemesgabalu Jelgavas rajona Glūdas pagastā, "Lielķebes""

VSS-1015
TA-1953 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par E.Ābeli"

TA-2035 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti

(slēgtā daļa)

34.§

Sākotnējā pozīcija par Balto grāmatu par Zaudējumu atlīdzināšanas
prasībām saistībā ar Eiropas Kopienas konkurences noteikumu pārkāpšanu

TA-2036 ____________________________________

(A.Zikmane, G.Bērziņš, I.Godmanis)


Apstiprināt sākotnējo pozīciju.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

35.§

Par dienesta transportlīdzekļu nomu 2008.gadā

TA-1976 ____________________________________

(E.Stankevičs, M.Roze, I.Purne, G.Veismane, G.Bērziņš, E.Zalāns, R.Vējonis, M.Gruškevics, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Noteikt, ka kopējais nomāt paredzēto dienesta transportlīdzekļu skaits nedrīkst pārsniegt 2007.gada līmeni.
3. Noteikt, ka 2008.gadā dienesta transportlīdzekļa nomu valsts iestādes var uzsākt, ja:
3.1. līdz šim nomātajam dienesta transportlīdzeklim šogad beidzas nomas līguma termiņš;
3.2. īpašumā esošā transportlīdzekļa ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi valstij ir ekonomiski neizdevīgi un ar to nav iespējams pildīt normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.
4. Valsts iestādēm, ievērojot šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minētos nosacījumus, līdz š.g. 11.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā precīzu informāciju par dienesta transportlīdzekļu skaitu, kurus paredzēts nomāt 2008.gadā.
5. Noteikt, ka 2008.gadā un turpmāk ar valsts iestāžu dienesta transportlīdzekļu nomu saistītie jautājumi netiek risināti centralizēti un minētā funkcija tiek nodota ministrijām (sekretariātiem), kuri savu resoru ietvaros centralizēti veic iepirkumu par dienesta transportlīdzekļu nomu.
6. Ņemot vērā šī protokollēmuma 5.punktu, Valsts kancelejai sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.jūlija sēdē ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotus tiesību aktu projektus par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.233 "Par dienesta vieglo automobiļu nomu" un Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.195 "Dienesta transportlīdzekļu nomas konkursa komisijas nolikums".
 
36.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Somijas
Republikas Aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas valdību, Itālijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības
ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju,
Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Rumānijas valdību, Slovēnijas Republikas
Aizsardzības ministriju, Zviedrijas Karalistes valdību un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības
departamentu par stratēģisko gaisa pārvadājumu spējām"

VSS-616
TA-1555 ____________________________________

(G.Bērziņš, E.Rinkēvičs, O.Kastēns, N.Penke, H.Demakova, I.Godmanis)

1. Nepieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
3. Aizsardzības ministrijai sagatavot ar Ārlietu ministriju saskaņotu vēstuli par Latvijas Republikas nepievienošanos Ministru kabineta noteikumu projektā minētajam saprašanās memorandam un nosūtīt to Stratēģisko gaisa pārvadājumu programmas vadības padomei.
 


Sēdi slēdz plkst. 14:10


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību